Hlavní navigace

České dráhy požádaly důrazně společnost ALSTOM o co nejrychlejší eliminaci závad v provozu vlaků pendolino

Aktualizovaná verze stanoviska Českých drah

Sdílet

  • Vlaky SC Pendolino jsou standardně v provozu – provoz části spojů je zajištěn soupravou pendolino, část klasickými soupravami složenými z komfortních vozů ČD. Spoje jezdí podle platného jízdního řádu.
  • I v průběhu následujících dnů bude část spojů SC Pendolino provozována klasickými soupravami složenými z komfortních vozů pro vlaky EuroCity a InterCity.
  • České dráhy vycházejí vstříc zákazníkům a pro vlaky SC Pendolino na trase Ostrava – Praha zavádějí s platností od 13. ledna 2005 zvláštní jízdné – nižší oproti běžnému tarifu pro vlaky SuperCity o 20 %.
  • Společnost Alstom již zahájila příslušné kroky vedoucí k zajištění provozní spolehlivosti souprav pendolino.

Zodpovědnost za zajištění provozní spolehlivosti vlaků pendolino je plně na straně výrobce – společnosti Alstom. České dráhy proto důrazně vyzvaly společnost Alstom, aby poskytla veškerou součinnost a zajistila maximální eliminaci výskytu softwarových závad, které vedly ke komplikacím s provozem vlaků pendolino dnes a v minulých dnech.

Toto by mělo probíhat v následujících dnech – což znamená, že vlaky SC Pendolino budou provozovány jednou jednotkou pendolino a dvěma soupravami složenými z klasických vozů – využívaných většinou pro vlaky vyšších kategorií IC a EC. Jízdní řád zůstává zcela v platnosti, stejně jako poskytované služby.

Zvláštní snížené jízdné SuperCity

České dráhy – přestože vzniklou situaci nezavinily – vyhlašují s platností od 13. ledna zvláštní jízdné pro vlaky SuperCity Pendolino – které bude platit na všech spojích SuperCity mezi Prahou a Ostravou a bude oproti standardnímu tarifu nižší o 20 %. Toto zvláštní jízdné SuperCity bude platit do odvolání – cestujícím, kteří si zakoupili cestovní doklad pro spoj SuperCity Pendolino v předprodeji bude vyplacena kompenzace v pokladně ČD po dojezdu do cílové stanice.

Primárním zájmem Českých drah je poskytovat kvalitní služby svým cestujícím. Proto České dráhy zajistily operativně výše uvedený náhradní režim dopravy a vyhlásily zmíněnou akviziční slevu. Zároveň ale České dráhy žádají výrobce – společnost Alstom – aby učinil vše pro to, aby se ČD nedostávaly do situací, kdy opakovaně nemohou svým zákazníkům, ne vlastní vinnou, poskytnout odpovídající služby.

Doplňující stanovisko nezávislého odborníka

Prof. Ing. Petr Moos, CSc., děkan Dopravní fakulty ČVUT Praha, k tomu poznamenává: Vzniklé softwarové závady jsou běžnou záležitostí také u zahraničních železničních dopravců, kteří uváděli do provozu podobně technologicky vyspělá vozidla, jako je pendolino. Nejedná se přitom o cokoli, co by souviselo s bezpečností provozu – vzniklé závady jsou běžné v režimu provozního vylaďování sofistikovaných železničních vozidel. Je rolí výrobce, aby poskytl maximální podporu, aby se obdobné situace vyskytovaly co nejméně a České dráhy nebyly vystaveny do situace, kdy ne vlastní vinou nemohou poskytnou zákazníkům 100% servis.

Doplňující informace k závadám na soupravách pendolino:

Dnes ráno došlo k provozním závadám na dvou jednotkách řady 680 (pendolino), operujících spoje SC 500, SC 501. Cestující mají narok na kompenzace podle přepravních podmínek, což představuje buď 20 % z tarifu SuperCity nebo na návratek rezervace ve výši 200 Kč (více informací viz přepravní podmínky). České dráhy pro cestující zároveň obratem zajistily náhradní přepravu jinými spoji případně náhradními soupravami s cílem minimalizovat dopady na jejich přepravu.

Přestože se dnes i v minulých případech jednalo o drobnější závady, které vyplývají z režimu zavádění těchto jednotek do plného provozu a obdobné situace jsou běžné i v zahraničí (například při uvádění do provozu vlaků ICE v Německu), vyzvaly důrazně České dráhy výrobce – společnost ALSTOM – k okamžitému zajištění nápravy a minimalizace obdobných problémů.

Zodpovědnost za provozní spolehlivost vlaků pendolino leží plně na straně výrobce – společnosti ALSTOM – která nejenže zabezpečuje garanční servis, ale musí Českým drahám garantovat možnost poskytovat cestujícím příslušný servis. Spokojenost a kvalita služeb zákazníkům je primárním zájmem Českých drah a v návaznosti na to požadují od výrobce příslušné garance.

Žádná ze závad neměla jakýkoli dopad na bezpečnost provozu jak jednotek pendolino tak i dalšího železničního provozu a cestujících. Technologická vyspělost vlaku nicméně vyžaduje speciální zařízení pro provedení opravy, což se dá přirovnat například letecké dopravě nebo současným sofistikovaným automobilům vybavených například technologií palubního počítače.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).