Hlavní navigace

Česká spořitelna zvýšila za první čtvrtletí 2004 konsolidovaný čistý zisk meziročně o 55 % na 2,8 mld. Kč (IFRS)

Česká spořitelna vykázala za první čtvrtletí 2004 podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) neauditovaný konsolidovaný čistý zisk po minoritních podílech ve výši 2,8 miliardy Kč. Výsledek představuje meziroční nárůst o 55 procent, proti konsolidovanému čistému zisku 1,8 miliardy Kč za srovnatelné období roku 2003.

Sdílet

Kromě velmi dobrého provozního výsledku – na němž měl hlavní zásluhu nárůst čistého úrokového výnosu – ovlivnil výši čistého zisku opět také mimořádný faktor: zatímco zisk v roce 2003 byl mimořádně ovlivněn rozpouštěním rezerv, v prvním čtvrtletí 2004 se jednorázovým dopadem projevil prodej neživotní části Pojišťovny České spořitelny v objemu 1,16 mld Kč. Bez tohoto vlivu by čistý zisk dosáhl výše 1,7 mld Kč.

Rok 2004 je významným obdobím pro Českou spořitelnu a Českou republiku. Díky tomu, že se Česká republika stala členem Evropské unie, očekáváme další ekonomický růst a nárůst využívání finančních produktů. Čtvrtletní výsledky jsou odrazem zájmu o úvěry a vkladové produkty, přísného řízení rizik a zvyšující se profesionality zaměstnanců. Česká spořitelna a všichni její zaměstnanci mají veškeré předpoklady k tomu, aby uspěli v Evropské unii, řekl Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.

Hlavní body z výsledků za 1.čtvrtletí 2004

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2004, vypočtené podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2003, pokud není uvedeno jinak.

 • Provozní zisk (bez zahrnutí dopadu z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS) vzrostl o 21 % na 2,8 miliardy Kč z 2,3 miliardy Kč.
 • Návratnost kapitálu (ROE) vzrostla na 31,4 % z 23,6 %
 • Výnosnost aktiv (ROA) se zlepšila na 1,9 % z 1,4 %
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio – C/I R) se zlepšil na 58,1 % z 61,8 %
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 10 % na 4,2 miliardy Kč z 3,8 miliardy Kč
 • Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl o 8 % na 2,0 miliardy Kč z 1,9 miliardy Kč
 • Provozní náklady vzrostly o 4 % na 3,9 miliardy Kč z 3,7 miliardy Kč
 • Bilanční suma vzrostla o 13 % na 620 miliard Kč z 550 miliard Kč
 • Klientské úvěry vzrostly o 14 % na 216 miliard Kč ze 190 miliard Kč
 • Závazky ke klientům se zvýšily o 14 % na 480 miliard Kč ze 423 miliard Kč

Hlavní ukazatele

Výrazný nárůst čistého zisku proti srovnatelnému období loňského roku je ovlivněn jednak zvýšením provozního zisku, v němž se projevil růst úrokových výnosů a příjmů z poplatků a provizí, jednak jednorázovým výnosem z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS.

Celkové provozní výnosy dosáhly 6,7 miliardy korun, meziročně se tedy zvýšily o 10 procent. Nejvýznamnější podíl na tomto výsledku měl čistý úrokový výnos, který dosáhl výše 4,2 miliardy korun, tj. meziroční růst o 10 procent, především zásluhou růstu počtu a objemu úvěrových obchodů. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se pohybuje na úrovni 3,53 procent proti 3,40 procent. Podstatná součást provozních výnosů – příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 8 procent a dosáhly výše 2,0 miliardy korun především v oblasti úvěrových obchodů a platebních transakcí.

Provozní náklady vzrostly o 4 procenta a dosáhly výše 3,9 miliardy korun. Zvýšení provozních nákladů ovlivnil nárůst zaměstnaneckých nákladů a také nakupovaných výkonů, kde se projevil nárůst nákladů v souvislosti s úpravami daně z přidané hodnoty. Naopak mírné snížení zaznamenaly odpisy hmotného a nehmotného majetku.

V rámci strategie finanční skupiny Erste Bank, která se v oblasti pojišťovnictví zaměřuje na životní pojištění, byla na základě výběrového řízení dne 6. listopadu 2003 podepsána Smlouva o prodeji neživotní části Pojišťovny ČS společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR nabyl tento prodej účinnosti dne 2. ledna 2004. Prodejem neživotní části se Pojišťovna ČS změnila z univerzální pojišťovny na specializovanou životní pojišťovnu. Jednorázový dopad z prodeje na konsolidovaný čistý zisk činí 1,16 miliardy Kč.

Na rozdíl od loňského roku, kdy banka rozpouštěla všeobecné rezervy, přesahuje tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám jejich použití, čímž je saldo tvorby rezerv a opravných položek záporné (-0,3 miliardy Kč). Rovněž příspěvek do Fondu pojištění vkladů vzrostl téměř dvojnásobně na 183 miliónů Kč, vzhledem ke zvýšení sazby příspěvku z 0,1% na 0,2%.

Vysokou dynamiku růstu – meziročně o 14 procent na 216 miliard korun – vykazují úvěry klientům, zejména pak úvěry obyvatelstvu. Jejich objem již dosáhl 75,4 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 23 procent. Zásluhu na tomto výsledku mají především úvěry na financování bydlení, tj. hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Hypoteční úvěry fyzickým osobám se zvýšily o 69 procent na 27 miliard korun. Hypoteční úvěry celkem pak vzrostly o 75 procent na 39,3 miliardy korun, také zásluhou rozvoje developerských aktivit. Překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly růst proti loňskému 1. čtvrtletí o 43 procent na 11 miliard korun.

Ve srovnání s stejným obdobím minulého roku pokračoval růst objemu klientských vkladů, a to o 14 procent. Ze 480 miliard korun závazků ke klientům, představují vklady obyvatelstva 348 miliard. V závazcích ke klientům jsou také zahrnuty úvěry přijaté v rámci repo operací v objemu 50 miliard korun.

Důležité události 1. čtvrtletí 2004

 • Přečíslování téměř 5 milionů sporožirových účtů a vkladních knížek na nové evropské formáty v souladu se standardy Evropské unie.
 • Dokončení prodeje neživotní části Pojišťovny ČS pojišťovně Kooperativa, uzavření dohody o další spolupráci v oblasti pojišťovacích činností.
 • Nové hypoteční programy Hypohit a Nový TOP Bydlení; rozvoj developerských programů ve spolupráci s Realitní společností ČS; otevírání nových Hypotečních center
 • Velmi úspěšný prodej podílových listů ESPA-ČS zajištěného fondu 1 v objemu 0,4 miliardy Kč
 • První emise strukturovaných dluhopisů (tj. dluhopisů kombinujících garantovaný výnos s možným vyplacením bonusu) v objemu 0,4 miliardy Kč
 • Nabídka speciálního produktu pro zemědělce – Půda – hypoteční úvěr na nákup soukromé zemědělské nebo lesní půdy s úrokovou dotací Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF)

Výhled na další období 2004

Pro rok 2004 předpokládá Česká spořitelna pokračující nárůst zájmu o úvěry, nárůst vkladů a spokojenosti klientů. Česká spořitelna potvrzuje klíčové cíle:

 • Růst čistého zisku proti roku 2003 o 10 až 15 procent
 • Návratnost vlastního kapitálu (ROE) by měla přesáhnout hranici 20 %
 • Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) by se měl pohybovat v intervalu 58 až 60 procent.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).