Hlavní navigace

Česká spořitelna zvýšila za první čtvrtletí 2003 čistý zisk meziročně o třetinu, na více než 2 miliardy Kč (podle CAS)

Sdílet

Česká spořitelna hodnotí své výsledky především podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS, dříve IAS). Konsolidované výsledky za první čtvrtletí roku 2002 podle IFRS zveřejní Česká spořitelna 16. května 2003.

Citované údaje jsou neauditované nekonsolidované hospodářské výsledky České spořitelny, počítané podle českých účetních standardů (CAS) k 31. březnu 2003. Uvedené srovnání je k 31. březnu 2002.

• Čistý zisk vzrostl na 2,07 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje zlepšení o 34 procenta, z 1,55 miliardy korun.

• Zisk před zdaněním dosáhl výše 2,77 miliardy korun, vzrostl také o 34 procenta, ve srovnatelném období loňského roku činil 2,06 miliardy korun.

• Provozní zisk vzrostl na 2,17 miliardy korun, tedy o 29 procent z 1,68 miliardy korun.

• Bilanční suma ke konci prvního čtvrtletí 2003 činila 483,91 miliardy korun a v meziročním srovnání vzrostla o 8 procent ze 447,65 miliard korun.

• Vklady klientů vzrostly na 368,91 miliardy korun, tedy o 1 procento z 365,85 miliardy korun.

• Úvěry klientům vzrostly na 170,10 miliardy korun, tedy o 14 procent ze 149,34 miliardy korun.


Na čistý zisk mají vliv především provozní výsledky České spořitelny: díky zvýšení provozních výnosů proti srovnatelnému období loňského roku o 8 procent a díky poklesu provozních nákladů o 2 procenta, narostl provozní zisk o 29 procent na 2,17 miliardy korun.

Na meziročním zvýšení provozních výnosů se podílel jak růst čistých úrokových výnosů a výnosů z poplatků a provizí, tak i růst čistého zisku z finančních operací. Naopak, na poklesu provozních nákladů se podílely nižší náklady na zaměstnance a pokles objemu nakupovaných výkonů.

Saldo tvorby a použití rezerv a opravných položek vykázalo proti roku 2002 kladné hodnoty, což souvisí především s ukončením procesu restrukturalizace úvěrového portfolia ve druhém čtvrtletí 2002 (celková opce) a s rozpouštěním obecných rezerv.

Úvěry obyvatelstvu meziročně vzrostly o 39 procent na 54,5 miliardy korun, hlavně díky růstu hypotečních úvěrů, jejichž objem se meziročně zvýšil o 63 procenta na 16,0 miliard korun.

Objem klientských vkladů v meziročním srovnání mírně vzrostl na 368,9 miliardy korun, a to i přes nucený převod vkladů z anonymních vkladních knížek v roce 2002, který byl spojen s odlivem části vkladů především do produktů dceřiných společností České spořitelny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).