Hlavní navigace

Česká spořitelna vyplatí náhrady dalším klientům KTP Quantum, Private Investors, Profin CB, Finnex a Sati

Česká spořitelna zahájí 1. prosince 2006 další kolo výplaty náhrad poškozeným zákazníkům bývalých obchodníků s cennými papíry. Lhůta pro výplatu náhrad potrvá od 1. prosince do 31. prosince 2006. Výplata v celkové výši 5,4 miliónů Kč se týká 445 klientů společností KTP Quantum, Private Investors, Profin CB, Finnex a Sati. Výplata bude provedena na základě smlouvy, kterou s Českou spořitelnou uzavřel Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP).

Prostředky budou vypláceny v pobočkách České spořitelny buď v hotovosti, nebo bezhotovostním převodem na účet, podle přání klienta. Podrobné informace k výplatám najdou klienti bývalého obchodníka s cennými papíry KTP Quantum, Private Investors, Profin CB, Finnex a Sati v dopise, který jim Fond a Česká spořitelna v těchto dnech rozesílá. Výplaty klientům, kteří si ve stanovené lhůtě nestačí náhradu vyzvednout, bude Fond ve zhruba kvartálních cyklech opakovat.