Hlavní navigace

Česká spořitelna vykázala v prvním pololetí 2003 nekonsolidovaný čistý zisk 3,4 miliardy Kč (podle CAS)

Česká spořitelna hodnotí své výsledky především podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Konsolidované výsledky za první pololetí roku 2003 podle IFRS zveřejní Česká spořitelna 20. srpna 2003.

Sdílet

Neauditované,ne­konsolidované výsledky k 30. červnu 2003 podle českých účetních standardů (CAS). Srovnání k 30. červnu 2002:

 • Česká spořitelna vykázala čistý zisk 3 377 milionů Kč, což je meziročně výsledek o 23% nižší ze 4 410 milionů Kč.
 • Provozní zisk před zdaněním činil 3 778 milionů Kč, o 16% méně proti 4 499 milionům za 1. pololetí 2002.

Objem čistého i provozního zisku je meziročně nižší proto, že Česká spořitelna neinkasovala dividendy od dceřiných společností, což významně ovlivnilo výši neúrokového výnosu (v pololetí roku 2002 činilo inkaso dividend 587 milionů Kč). Dalším důvodem je zvýšený objem zálohy daně z příjmů (v meziročním porovnání nárůst o 313 milionů Kč). Významným faktorem je výrazný meziroční pokles úrokových sazeb na mezibankovním trhu.

 • V prostředí rekordně nízkých úrokových sazeb poklesl v meziročním srovnání mírně čistý úrokový výnos na 7 064 milionů Kč, tedy o 2% z 7 183.
 • Díky růstu objemu a počtu transakcí (např. plateb platebními kartami) vzrostl čistý příjem z poplatků a provizí na 3 476 milionů Kč, tedy o 8%, ze 3 224 milionů Kč.
 • Přísná kontrola nákladů se odrazila v meziročním poklesu nakupovaných výkonů o 300 miliónů Kč. Vlivem rozsáhlých investic především nehmotného majetku však vzrostly odpisy hmotného a nehmotného majetku o 257 milionů Kč. Celkově vzrostly provozní náklady vč. zaměstnaneckých na 7 359 milionů Kč, tedy o 1% ze 7 265 milionů Kč.
 • Bilanční suma činila ke konci prvního pololetí 488,4 miliardy Kč, představuje tak meziroční nárůst o 5% ze 466,2 miliardy Kč.
 • Závazky ke klientům vzrostly na 379,6 miliard Kč, což je zvýšení o 3% ze 367, 9 miliardy Kč.
 • Úvěry občanům se zvýšily na 57,3 miliard Kč, o 38%, a to zásluhou růstu objemu hypotečních úvěrů. V porovnání s loňským pololetím objem hypotečních úvěrů občanům vzrostl o 57 % a dosáhl výše 17,9 miliard Kč. V rámci programu TOP Bydlení poskytla Česká spořitelna za posledních 12 měsíců více než 6 400 hypotečních úvěrů v objemu 6,9 miliardy Kč.
 • Meziročně se zvýšil počet aktivních karet o 163 tisíc na více než 2,4 milionu, přičemž téměř devítinásobný nárůst na 60 tisíc zaznamenaly kreditní karty.
 • Počet uživatelů nejrozšířenější služby přímého bankovnictví – SERVIS 24 Telebanking a SERVIS 24 Internetbanking – k 30. červnu 2003 přesáhl 520 tisíc a v porovnání s pololetím roku 2002 se více než zdvojnásobil.
 • Kapitálová přiměřenost, podle pravidel České národní banky dosáhla ke 30.6.2003 výše 13,8 %.
Neauditovaný, nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrátk 30. červnu 2003, v mil. Kč
30.6.2002 30.6.2003 Meziroční změna
Čistý úrokový výnos 7 183 7 064  –2 %
Čistý příjem z poplatků a provizí 3 224 3 476 8 %
Ostatní neúrokové výnosy 1 357 597  –56 %
Provozní výnosy 11 764 11 137  –5 %
Provozní náklady  –7 265  –7 359 1 %
Provozní zisk 4 499 3 778  –16 %
Tvorba a použití ROP a ostatní výnosy a náklady 986 987 0 %
Zisk před zdaněním 5 485 4 765  –13 %
Daň z příjmu  –1 075  –1 388 29 %
Čistý zisk 4 410 3 377  –23 %

podle českých účetních standardů (CAS)

Vybrané údaje z neauditované, nekonsolidované bilance aktiv a pasivk 30.6.2003, v mil. Kč
30.6.2002 30.6.2003 Meziroční změna
Bilanční suma 466 203 488 366 5 %
Závazky ke klientům 367 928 379 572 3 %
Pohledávky za klienty 151 229 176 696 17 %
Pohledávky za bankami 138 061 140 493 2 %
Vlastní kapitál 27 179 29 405 8 %

podle českých účetních standardů (CAS)

Vybrané ukazatele bankovní činnostik 30.6­.2003
Vybrané ukazatele bankovní činnosti 30.6.2002 30.6.2003 Meziroční změna
Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 11 421 11 289  –1 %
Celkový počet klientů 4 126 267 4 623 130 12 %
Počet klientů Servis 24 245 474 523 074 113 %
Počet karet 2 282 508 2 467197 8%
Počet bankomatů 986 1 039 5 %
Počet poboček 681 668  –2 %
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).