Hlavní navigace

Česká spořitelna v roce 2002 ztrojnásobila čistý zisk na 5,8 miliard Kč

Sdílet

Česká spořitelna v roce 2002 meziročně ztrojnásobila svůj neauditovaný konsolidovaný čistý zisk podle mezinárodních účetních standardů na 5,805 miliardy Kč z 1,798 miliardy Kč v roce 2001.

„Hospodářské výsledky za rok 2002 předčily naše cíle z roku 2000, které jsme si stanovili na samém začátku transformace. Dosažené hospodářské výsledky jsou odrazem úsilí všech zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny. Díky jejich vysokému pracovnímu nasazení se podařilo zvýšit spokojenost klientů, poskytovat lepší služby a nabídnout lepší distribuční kanály: to vše pak vedlo k vyšším výnosům a efektivitě,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny, Jack Stack.

KLÍČOVÉ ÚDAJE Z HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ROKU 2002

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2002, vypočtené podle mezinárodních účetních standardů (IAS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2001.

 Čistý zisk po zdanění a menšinových podílech vzrostl o 223% na 5,8 mld. Kč z 1,8 mld. Kč.
 Zisk před zdaněním se zvýšil o 207,7% a činí 8,9 mld. Kč proti 2,9 mld. Kč.
 Provozní zisk vzrostl o 27% na 8,8 mld. Kč ze 7,0 mld. Kč.
 Čistý úrokový výnos vzrostl o 4% na 15,7 mld. Kč z 15,2 mld. Kč.
 Čistý příjem z poplatků a provizí se zvýšil o 10,5% na 6,8 mld. Kč z 6,2 mld. Kč.
 Provozní náklady poklesly o 3% na 14,8 mld. Kč z 15,2 mld. Kč.
 Čistá tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se snížila o 88% na
 –0,33 mld. Kč z –2,73 mld. Kč.
 Bilanční suma vzrostla o 6% na 519,7 mld. Kč ze 491,6 mld. Kč.
 Úvěry klientům vzrostly o 1% na 189,2 mld. Kč ze 186,7 mld. Kč.
 Vklady klientů se zvýšily o 4% na 403,0 mld. Kč ze 388,3 mld. Kč.
 Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 21,4% z 7,6%.
 Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 1,2% z 0,4%.
 Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio – C/I Ratio) se zlepšil na 62,6% ze 68,6%.
 Kapitálová přiměřenost se zvýšila na 16,8%, za rok 2001 činila 16,5%.

HLAVNÍ FAKTORY, KTERÉ MĚLY VLIV NA HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY

Celkové provozní výnosy vzrostly o 6% na 23,6 miliardy Kč. Hlavní podíl na tom měl čistý úrokový výnos, který se zvýšil o 0,6 miliardy Kč, na 15,7 miliardy Kč. Česká spořitelna překonala vliv klesající úrokové hladiny v české ekonomice vyššími objemy klientských úvěrů i vkladů. Hlavní vliv pak měl dynamický růst úvěrů klientům a aktivity v oblasti dluhopisových cenných papírů; příjmy z mezibankovních úvěrů naopak poklesly. Na pasivní straně narostl, i vlivem konverze anonymních vkladních knížek, objem depozit ve prospěch transakčních účtů (sporožirových a běžných účtů), jejichž úročení je nižší.

V provozním zisku je obsažen i čistý výnos z poplatků a provizí, který se zvýšil o 11% na 6,8 miliardy Kč. Výsledek je dán především zvyšováním počtu a objemu platebních transakcí (např. objem transakcí s platebními kartami v obchodní síti vzrostl proti roku 2001 o 37%), růstem počtu klientů (o 13% v meziročním srovnání), a také rostoucím počtem úvěrových obchodů. Čistý zisk z obchodních operací vzrostl o 26% na 1,0 miliardy Kč.

Pozitivní vliv na výši provozního zisku měl v neposlední řadě tříprocentní pokles provozních nákladů na úroveň 14,8 miliardy Kč.

Na dosažené výši čistého zisku a na jeho meziročním nárůstu se významně podílí nižší saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám v objemu –0,3 miliardy Kč, které je výsledkem aktivního řízení rizik, úspěšného dokončení další části restrukturalizace úvěrového portfolia a mimořádných vlivů (např. úspěšné vymožení pohledávek a povinné rozpouštění rezerv). Za meziročním vylepšením ostatních provozních výsledků na úroveň 0,4 miliardy Kč stojí nižší odvod do Fondu pojištění vkladů (snížení sazby odvodu), nižší potřeba tvořit ostatní rezervy a jednorázové výnosy.


OBCHODNÍ AKTIVITY BANKY

Klientské vklady za posledních dvanáct měsíců vzrostly o 14,8 miliardy korun na 403,0 miliardy Kč. Objem vkladů obyvatelstva vzhledem ke konverzi anonymních vkladních knížek poklesl o 3,5 miliardy Kč na 319,5 miliardy Kč. Pokles vkladů na vkladních knížkách však vyrovnal nárůst vkladů na sporožirových účtech a ve stavebním spoření. Vklady korporátních klientů a veřejného sektoru vzrostly o 18,1 miliardy Kč na 83,4 miliardy Kč.

V průběhu roku 2002 dynamicky rostly úvěry obyvatelstvu, jejich objem se ve srovnání s koncem roku 2001 zvýšil o 26% na 54,9 miliardy Kč. Hlavní zásluhu na tomto výsledku mají hypoteční úvěry. Rostoucí tendenci zaznamenaly i spotřebitelské a hotovostní úvěry, úvěry ze stavebního spoření a kontokorentní úvěry na sporožirových účtech. Zájem o úvěry podporují klesající úrokové sazby a široká aktivní nabídka úvěrových produktů, k níž banka nabízí také kvalitní profesionální poradenství. Celkový objem hypotečních úvěrů poskytnutých občanům, městům a obcím a komerční sféře činí již 22,1 miliardy Kč, což představuje nárůst o 75%. Hypoteční úvěry pro občany vzrostly až na 14,6 miliard Kč ke konci roku 2002 a to zejména zásluhou programu TOP Bydlení a dále zásluhou rostoucí poptávky a schopnosti banky pružně na tuto poptávku reagovat.

Počet klientů Finanční skupiny České spořitelny meziročně vzrostl o 0,6 miliónu na 5,4 miliónu ke konci roku 2002. Nárůst počtu klientů je výsledkem zlepšení kvality služeb a cílené nabídky produktů a služeb domácnostem, živnostníkům, malým a středním podnikům i komunálnímu sektoru.

Počet klientů, kteří využívají přímé bankovnictví, přesáhl na konci loňského roku hranici 460 tisíc aktivních klientů. Počet vydaných karet meziročně vzrostl o 150 tisíc na 2,4 miliónu. O více než 60% vzrostl počet transakcí kartami u obchodníků – smluvních partnerů České spořitelny. Počet transakcí tuzemského platebního styku prostřednictvím zúčtovacího centra ČNB v roce 2002 narostl o 11%, zahraniční platební styk vzrostl o 13%. V síti bankomatů České spořitelny byl v říjnu instalován tisící bankomat, na konci roku jejich počet činil již 1 011 kusů.


MILNÍKY ROKU 2002

• Česká spořitelna zahájila v červnu 2002 zcela nový koncept obsluhy klientů naslouchat jejich přáním a požadavkům („být klientům blíž“), zajistit komplexní obsluhu z jednoho místa a nabídnout celou škálu produktů tak, aby prodej byl založen na poznání finančních potřeb každého klienta.
• Po srpnových povodních přišla Česká spořitelna a celá finanční skupina jako jedna z prvních soukromých firem hned v prvních dnech s iniciativou pomoci postiženým regionům. Celkově na přímou pomoc uvolnila z vlastních zdrojů 50 miliónů Kč.
• Dále se úspěšně rozvíjel zvýhodněný hypoteční program TOP Bydlení, Česká spořitelna v rámci tohoto programu poskytla přes osm tisíc úvěrů v objemu 8,1 miliardy korun.
• Telefonní a internetové bankovnictví Servis 24 během roku 2002 překonalo postupně stotisícovou, dvousettisícovou i třísettisícovou hranici a ke konci roku dosáhlo počtu téměř 380 tisíc klientů.
• Česká spořitelna vedla rozsáhlou kampaň konverze anonymních vkladních knížek, v průběhu roku 2002 převedla 2,5 miliónu vkladních knížek v objemu bezmála 100 miliard korun.
• Atraktivní nabídka (bezúročné období v kombinaci s nízkým úročením) nových kreditních karet pod značkou Kredit+ přispěla k jejich čtyřnásobnému nárůstu na 28 tisíc kusů.
• V červenci 2002 dokončila Česká spořitelna třetí etapu restrukturalizace svého úvěrového portfolia, kterou zahájila po privatizaci v roce 2000 a která se týkala aktiv v tzv. ring-fencingu, zahrnutých v bilanci banky k 31. prosinci 1999.
• Nově koncipovaný Internetbanking se u klientů i odborné veřejnosti setkal s velkým ohlasem a během listopadu a prosince roku 2002 jej začalo aktivně používat 69 tisíc klientů.
• V listopadu získala Česká spořitelna prestižní titul MasterCard Banka roku 2002.
VÝHLED 2003

V průběhu roku 2002 dosáhla Česká spořitelna svého základního strategického cíle: stala se transformovanou a plně konkurenceschopnou bankou, plnohodnotným členem finanční skupiny Erste Bank. Pro rok 2003 a pro další období Česká spořitelna definovala mimo jiné tyto strategické záměry:
• Zisk za rok 2003 se meziročně zvýší o 15 – 20%.
• ROE se bude držet nad hranicí 20%.
• Česká spořitelna bude nadále usilovat o to, aby na českém trhu, který bude konkurovat Evropské Unii, dosáhla u klientů nejvyšší spokojenosti.
• Hlavním cílem je výrazný nárůst spotřebitelských úvěrů, úvěrů pro střední a malé firmy, velké korporace a města a obce.
• Česká spořitelna pomůže klientům dosáhnout pohodlného a zdravého finančního života.
„Rok 2002 byl velmi dobrým rokem. Česká spořitelna musí nyní prokázat, že každý rok může být ‚velmi dobrý‘ a že může každoročně zlepšovat spokojenost klientů,“ řekl Jack Stack. „Máme před sebou řadu úkolů s tím, jak se Česká republika připravuje na členství v Evropské unii,“ dodal Jack Stack.

Klára Gajdušková
Tisková mluvčí
Česká spořitelna, a.s.

Hana Urbanová
Vztahy k investorům
Česká spořitelna, a.s. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).