Hlavní navigace

Česká pošta a ČSOB uzavřely smlouvu o poskytování bankovních služeb do roku 2017

PRAHA, 1. září 2005 – Česká pošta a ČSOB dnes podepsaly smlouvu o poskytování bankovních služeb na přepážkách České pošty. Nový kontrakt je uzavřen do roku 2017 a znamená pro obě společnosti kvalitativně nový obchodní vztah, založený na společném strategickém projektu a výkonnostně definovaných odměnách.

Sdílet

Nová smlouva („Smlouva o zajišťování služeb pro Československou obchodní banku, a. s.“), která upravuje prodej bankovních služeb pod značkou Poštovní spořitelna na přepážkách České pošty, identifikuje obchodní potenciál trhu, potenciál existujícího klientského kmene a příspěvek obou partnerů k rozvoji společného strategického projektu. Od naplnění takto stanoveného obchodního potenciálu se pak odvíjí předpokládané efekty spolupráce pro Českou poštu, dosahující 17 miliard Kč za celou dobu trvání smlouvy. Česká pošta tak získává významný obchodní zdroj příjmů, který umožňuje při demonopolizaci jejího hlavního podnikání a trvalé liberalizaci trhu poštovních služeb kontinuitu ziskového hospodaření. ČSOB, vnášející do vztahu vedle bankovního know-how a produktů také dvoumilionový klientský kmen, si novou smlouvou zajistí základní distribuční síť pro značku Poštovní spořitelna a možnost nabídnout nové, zejména úvěrové produkty a prostřednictvím poštovních přepážek je zpřístupnit široké veřejnosti.

Chceme dále rozvíjet Českou poštu, k čemuž nám nová smlouva dává velmi dobré předpoklady. Česká pošta se totiž vedle zajištění tzv. univerzální služby musí chovat jako jakýkoli jiný soukromý hospodář – a tedy i hledat nové obchodní příležitosti, uvedl Karel Kratina, generální ředitel České pošty. Proto jsme na rozdíl od staré smlouvy vyjednali nový rozsah i obsah produktového portfolia a tomu odpovídající způsob odměňování za naše služby bance. Přesto, že zákazníci Poštovní spořitelny jsou klienty ČSOB, podařilo se v jednáních plně uplatnit argument, že Česká pošta disponuje sítí s obslužností rozsáhlého území. Vyjednávali jsme se silným partnerem, který má významný klientský a produktový záběr. Tomu odpovídala intenzita vyjednávání a mám radost, že skončilo projektem, v němž nejsme chápáni pouze jako dodavatelé, nýbrž jako obchodní partneři, kterým se podařilo nalézt společný cíl, dodal Karel Kratina.

Přijaté smluvní řešení je motivující pro obě strany. Objem kontraktu předpokládá dynamický vývoj tržního prostředí v ČR, za současné úrovně odvětvové regulace.

Dosavadní smlouva platí až do roku 2007, obě strany se však dohodly, že novým kontraktem se budou řídit už od začátku příštího roku.

Klienti chtějí nové produkty. Změnili jsme smlouvu s přiznáním, že trh ji začal předbíhat a v mnoha oblastech se trh dělí právě teď. Nemůžeme a nechceme tedy čekat se změnami reagujícími na tržní situaci zbytečně další dva roky, uvedl Jan Lamser, člen představenstva ČSOB zodpovědný za Poštovní spořitelnu. Česká pošta je připravena přizpůsobit infrastrukturu, protože klient při vyřizování např. úvěrových produktů očekává větší soukromí. Celkové množství přepážek, na kterých budou pracovníci České pošty prodávat produkty Poštovní spořitelny zůstane stejný – 3300. Nová bude ale jejich kategorizace. Poštovní spořitelna tak může nabídnout 71 přepážek, kde může být klient obsloužen v klidu a v sedě, dodal Jan Lamser.

Cílem Poštovní spořitelny je zůstat místně nejdostupnějším poskytovatelem kompletních bankovních služeb pro drobnou klientelu včetně podnikatelů a malých podniků. Nová smlouva umožňuje inovovat produktové portfolio a dále zvyšovat kvalitu obsluhy. Strategie Poštovní spořitelny reflektující společný projekt s Českou poštou je již hotova a veřejnost s ní seznámíme během několika týdnů. Už nyní připravujeme nové produkty, které by bylo podle dosavadní smlouvy obtížné do portfolia Poštovní spořitelny zařadit. Budeme přesto i nadále přinášet nejlepší poměr kvality a ceny bankovních služeb, řekl Jan Lamser.

Prioritou při přípravě nové smlouvy bylo zabezpečit kontinuitu bankovních služeb poskytovaných pro klienty přicházející si pro ně do sítě České pošty. Česká pošta musí spolupracovat jen se silnými partnery – a tím ČSOB rozhodně je. Při vyjednávání bylo prodloužení smlouvy s ČSOB vyhodnoceno jako optimální řešení ve srovnání s jinými alternativami, které pro nás za současné situace znamenaly těžko předvídatelná rizika. Tím se ale Česká pošta samozřejmě neuzavírá obsluze dalších skupin zákazníků v oblasti dalších finančních či jiných vhodných služeb, prohlásil Karel Kratina.

Česká pošta je zainteresovaná na zvýšení kvalifikace svých pracovníků ve výše zmíněných oblastech, a proto umožní podle nové smlouvy školit své zaměstnance lektory z ČSOB. Výsledkem bude další zlepšení úrovně služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).