Hlavní navigace

Češi si na důchod spoří, ale stále se hlavně spoléhají na stát

Praha, 4. září - I když se již 79 % pracující populace v České republice začalo finančně připravovat na svůj důchod, 90 % Čechů se domnívá, že v zabezpečení důchodového příjmu by měl hlavní úlohu sehrát stát. Hlavní roli státu však v tomto ohledu připisují lidé na celém světě. 80 % celosvětové pracující populace se domnívá, že stát nese odpovědnost za výši příjmu. Tento názor převládá spíše mezi ženami (84 %). Češi ale spolu s Belgičany, Španěly a Filipínci patří k národům, které na stát spoléhají nejvíce. Nicméně Češi se již začínají o svůj důchodový příjem starat sami. Lidé by také nejraději do důchodu odcházeli co nejdříve, ale na druhou stranu si chtějí i v důchodu ponechat placené zaměstnání. To vše odhalil jedinečný výzkum postojů k důchodovému věku AXA Retirement Scope 2008.

Sdílet

Výsledky výzkumu AXA Retirement Scope 2008 ukazují, že lidé na celém světě si již více uvědomují, že si svůj příjem v důchodu budou muset zabezpečit sami. Od roku 2005 vzrostl počet těch, kteří uznávají vlastní odpovědnost za svůj příjem v důchodu o 5 %. Naopak státu již lidé připisují důležitou úlohu o 2 % méně než před čtyřmi lety. I přes tento pomalu se měnící postoj, lidé stále nejvíce spoléhají na stát.

„I když lidé stále vidí stát jako hlavní garanci svých budoucích důchodových příjmů, vysoké procento z nich se domnívá, že státní systém penzí má vážné problémy. Například osm z deseti Čechů sdílí tento názor,“ prozradil z výsledků výzkumu Marek Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA pro ČR a SR. „Na to, že 80 % Čechů vnímá problémy penzijního sytému, jich jen málo očekává jeho reformu v nejbližších 10 letech – 62 %. Reforma by pak podle většiny dotázaných měla přinést spíše prodloužení let ekonomické aktivity než snížení výše státem vypláceného důchodu. Češi si tak stále ne zcela uvědomují, že bez vlastního přičinění si v důchodu svoji životní úroveň neudrží,“ dodal Marek Zeman.

Čeští důchodci patří k nejpracovitějším

17 % důchodců na celém světě si v důchodu přilepšuje tím, že si udržuje placené zaměstnání i po dosažení důchodového věku. Českých důchodců pracuje 22 %. Jedná se o druhý nevětší poměr pracujících důchodců na celém světě. Češi jsou tak na druhém místě za japonskými důchodci – 28 % z nich si udržuje placené zaměstnání i v důchodu. Pracující však očekávají, že budou v důchodu ještě aktivnější. Až 54 % světové ekonomicky aktivní populace předpokládá, že i v důchodu bude nadále pracovat. Češi přitom patří mezi jedny z nejambicióz­nějších národů – 62 % ekonomicky aktivních Čechů chce s prací pokračovat i po odchodu do důchodu. Na druhou stranu by chtěli Češi ideálně odcházet do důchodu již v 57 letech, což je o několik let dříve, než bude jejich oficiální věková hranice odchodu do důchodu.

„Češi si důchod stále hodně idealizují. Ačkoli je česká populace dobře informovaná o negativních efektech stárnutí populace na český penzijní systém a uvědomuje si, že v budoucnu bude třeba zvyšovat hranici odchodu do důchodu, většina Čechů by nejraději do důchodu odcházela ještě před dosažením oficiální hranice důchodového věku,“ uvedl Ladislav Rabušic, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a dodal: „Mezi Čechy roste tendence odcházet do předčasného důchodu. Nemá na ni vliv ani to, že si většina české populace uvědomuje, že starobní penze bude nižší než jejich příjem z posledního placeného zaměstnání, a proto je pravděpodobné, že pro ně bude odchod do důchodu znamenat pokles životní úrovně.“

AXA Retirement Scope 2008 je jediný celosvětový výzkum zaměřený na představy ekonomicky aktivního obyvatelstva o důchodovém věku a současně na jejich srovnání s realitou současných důchodců. Letošní již čtvrtý ročník výzkumu proběhl tentokráte ve 27 zemích světa a dotazoval se téměř 18 000 respondentů. Jedná se proto o reprezentativní výzkum, jehož výsledky vypovídají o 60 % světové populace. Letos byla poprvé do výzkumu AXA Retirement Scope zařazena i Česká republika a dotazováno zde bylo více než 600 osob. Výsledky výzkumu je proto možné zobecnit na celou českou populaci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).