Hlavní navigace

ČERNÉ MOSTY V TÁBOŘE BUDOU UZAVŘENY DO POLOVINY KVĚTNA

Tábor, 10. dubna 2007 - V souvislosti s výstavbou IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Doubí u Tábora – Tábor dochází k významnému omezení dopravy v jednom z nejdůležitějších dopravních bodů města Tábora – v oblasti tzv. Černých mostů. Uzavírku Černých mostů povolil Městský úřad v Táboře na jeden měsíc, během kterého zde budou přeloženy inženýrské sítě a bude zahájena vlastní rekonstrukce mostu.

Sdílet

Stavební práce začnou v pondělí 16. dubna 2007 v 8 hodin, kdy dojde k částečnému omezení provozu v ulicích Budějovická, Soběslavská a Chýnovská z důvodu odstavení stávajícího vodovodního řadu. Z Budějovické do Chýnovské ulice nebude možné odbočovat, pouze linkové autobusy a autobusy MHD budou moci odbočovat podle pokynů pracovníků stavby.

Úplná uzavírka ulice Budějovická bude zahájena 19. dubna, kdy začnou práce na vlastních přeložkách vodovodu a kanalizace, které jsou ve své stávající poloze v kolizi s nově navrženou konstrukcí železničního mostu. Rozsah práce a nutnost dodržet veškeré bezpečnostní předpisy bohužel neumožňuje realizovat stavbu bez vyloučení veškeré dopravy. Zhotovitel umožní omezený průchod pěších staveništěm s výjimkou dnů od 5.5 do 14.5.2007, kdy bude probíhat výluka železniční dopravy a začnou velmi intenzivní stavební práce na vlastní nosné konstrukci Černých mostů.

Práce začnou demontáží stávajícího železničního mostu a přeložkou parovodu, následně budou vybourány a odtěženy stávající opěry a dojde k zaražení štětových stěn o délce 6 – 8 metrů. Během výluky ještě musí být namontováno železniční mostní provizorium, aby mohla být obnovena železniční doprava. Po ukončení uzavírky bude 15. května 2007 obnoven provoz vozidel ve dvou jízdních pruzích o celkové šířce 7 metrů a zároveň bude fungovat jednostranný krytý omezený průchod pro pěší v šířce 1,5 metru. Stanovené objízdné trasy jsou stanoveny ve směru České Budějovice  – centrum po silnicích č. I/3 a I/19 (obchvat Tábora), dále po třídě Čsl. armády (II/603) a Budějovickou ulicí (II/137). Ve směru centrum – České Budějovice, Brno vede objízdná trasa Budějovickou ulicí (II/137), dále po místních komunikacích ulicemi Husova, Údolní, Hromádkova, Komenského, Rokycanova a ulicí Soběslavskou (II/603) – viz přiložený plánek.

S výlukou jsou spojeny rovněž změny dopravního značení – na objízdné trase bude na místních komunikacích zákaz zastavení. V křižovatce ulic Husova a Údolní bude změněna přednost v jízdě ve prospěch ulice Husovy a stejně tak bude upřednostněna doprava na objízdné trase v křižovatce ulic Hromádkovy a Komenského. Všechny řidiče upozorňujeme na nutnost pozorně sledovat dopravní značení, protože situace nebude jednoduchá pro nikoho z nás. Proto jsme také povolili stavbařům uzavírku jen na nezbytně nutnou dobu a věřím, že občané i návštěvníci Tábora přijmou nutná opatření s pochopením a tolerancí, řekla dnes Ing. Hana Randová, starostka města.

Výluka v oblasti Černých mostů se samozřejmě dotkne i místní a linkové autobusové dopravy, což ovlivní nejen samotné obyvatele Tábora, ale také řadu dalších občanů, kteří do Tábora jako regionálního centra cestují za prací, do zdravotnických zařízení, škol či na úřady.

Od 19. dubna 0:00 hod. do 14. května 24.00 hod. nebude fungovat zastávka MHD Černé mosty a autobusy pojedou po stanovené objízdné trase. Náhradní zastávka bude obousměrně v ulici Rokycanově mezi železničním přejezdem a Husineckou ulicí pro linky č. 10, 11, 13, 14, 15, 16 a 50. Linky č. 18, 20, 21, 30, 31, 40 a 41 se vrátí na Chýnovskou ulici s otočením na kruhovém objezdu bez vynechání zastávek, a to obousměrně. Linková autobusová doprava dozná následujících změn. Linky na trase Tábor – Chýnov vynechají zastávku Tapa a Tábor – Chýnovská ulice. Náhradní zastávkou bude Tábor – Rokycanova. V opačném směru budou vynechány zastávky Tábor – Průhon, Tábor  – Chýnovská a Tábor – Tapa. Náhradními zastávkami budou Měšice – Požární útvar a Tábor  – Rokycanova. Autobusy na trase Tábor – Mladá Vožice a Čekanice bude jezdit po objízdné trase bez vynechání zastávek.

Výluky se rovněž týkají vlakové dopravy, a to ode dneška do 19. dubna a pak 30. dubna a 1. května denní výluky, vždy mezi 10.00 a 16.50 hod. Náhradní autobusová doprava bude zavedena mezi Soběslaví a Táborem. Mezi Táborem a Olbramovicemi budou denní výluky od 10.30 do 17.40 hod. v období 23. a 26. dubna. Nepřetržité výluky v úseku Tábor – Roudná s náhradní autobusovou dopravou budou probíhat od 5. do 14. května. „Protože chápeme, že dopravní situace bude pro mnohé velmi komplikovaná, klienti železniční dopravy se mohou se svými dotazy obracet i přímo na nás, a to buď v sídle stavby (Skálova 2489, Tábor), nebo telefonicky na čísle 381 205 511,“ řekl dnes Ing. Lumír Pyszko, ředitel výstavby z OHL ŽS, a.s.

Úsek Doubí u Tábora – Tábor je první částí modernizace trati mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem a zároveň součástí IV. tranzitního železničního koridoru Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště, na který dále navazuje koridorová trať přes rakouský Linec do Slovinska a dále na jih Evropy. Cílem modernizace je zdvojkolejnit traťový úsek, dosáhnout co nejvyšší traťové rychlosti a zlepšit i další parametry trati. Výrazně se rovněž zvýší komfort cestujících ve velmi frekventovaném úseku příměstské dopravy v aglomeraci Planá nad Lužnicí – Sezimovo Ústí – Tábor, kde vznikne i zcela nová zastávka „Čápův Dvůr“ v kilometru 79,208. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a zhotovitelem „Sdružení Doubí – Tábor“, jehož členy jsou akciové společnosti OHL ŽS, Subterra a Viamont DSP. Projektovou dokumentaci vypracoval SUDOP Praha a.s. Přeložky inženýrských sítí v oblasti Černých mostů provede táborská společnost DAICH, s.r.o.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).