ČD Cargu rostou tržby, masivně investuje do obnovy vozového parku

Všechny klíčové ukazatele nákladní dopravy Českých drah už třetím rokem vykazují výrazný růst. ČD Cargo loni přepravilo 91,6 milionů tun nákladu a tržby dosáhly 17,7 miliard korun, což je o 450 milionů více než v roce 2006.

„Výsledky nákladní dopravy za rok 2007 jsou povzbuzující. Skutečnost, že nám třetím rokem rostou přepravní výkony i tržby je jasný důkaz toho, že restrukturalizace Českých drah pokračuje správným směrem,“ komentuje výsledky loňského hospodaření nákladní dopravy ČD generální ředitel Josef Bazala.

„Díky vyšším tržbám z nákladní dopravy a zároveň lepším výsledkům osobní dopravy, kterou již nebylo potřeba tolik dofinancovávat, jsme mohli konečně masivněji investovat do modernizace nákladního vozového parku. Do nákupu 300 nových vozů a kompletní obnovy více než 1 300 starších vozů prostřednictvím oprav a modernizací jsme loni investovali přes 1,5 miliardy korun. Tyto investice jsou také hlavním důvodem, proč nákladní dopravě klesá účetní zisk. Ten však z ekonomického hlediska není jediným ukazatelem zdraví firmy, v tomto případě proto, že se provádějí investice, které budou zhodnoceny v budoucnosti.“

V letech 2001 až 2004 se nákladní vlaková doprava pod hlavičkou Českých drah potýkala s nedostatkem provozuschopných vozů, protože se na jejich obnovu nedostávalo finančních prostředků. To činilo problémy například při přepravě kalamitního dříví a jiných mimořádných událostech. „Právě proto bylo, a stále je, jednou z priorit vozový park co nejdříve doplnit. V příštích dvou letech proto investuje nově vzniklá akciová společnost ČD Cargo do obnovy přibližně 3 miliardy korun. Již letos by se měl počet provozuschopných vozů nákupem, modernizací a opravami zvýšit o 3 000 na zhruba 27 tisíc celkem,“ dodává Josef Bazala.

Oddělení ČD Cargo do samostatné společnosti je výsledkem druhé etapy restrukturalizace Českých drah. K vyčlenění došlo 1. prosince 2007. Podle podnikatelského plánu chce ČD Cargo, a. s., v roce 2008 zvýšit přepravu nákladů na 92 milionů tun, tržby by měly vzrůst na 18,7 miliard korun.

V roce 2006 proběhla obnova vozového parku například nákupem nových vozů následujících řad a počtu: Habbillnss 200 vozů, Tadgnss 70 vozů, Sggmrss 50 vozů a dále modernizací následujících řad vozů: Tams 186 vozů, Falls 160 vozů, Eas 56 vozů a dalších.

V roce 2007 se investice týkají nákupu nových 300 kontejnerových vozů řady Sgg(m)rss a dále modernizace následujících řad vozů a jejich počtu: Kils 263, Roos 124, Eas 98, Falls 90.

V roce 2008 budou modernizovány například vozy těchto řad a počtu: Eas 516 vozů, Falls 360 vozů, Roos 175 vozů, Zaes 100 vozů a Tams 350 vozů. Dále budou provedeny rekonstrukce a modernizace hnacích vozidel následujících řad: 20 lokomotiv 163/363, 24 kusů řady 181/182 nebo 8 lokomotiv753/754 a současně zajištěny opravy a revize dalších vozů.