Hlavní navigace

Capgemini a Merrill Lynch představily 10. výroční vydání studie World Wealth Report

Celosvětový počet velmi bohatých osob vzrostl na 8,7 milionu; Zatímco ve Spojených státech tempo růstu zpomaluje, Jihovýchodní Asie a rozvojové trhy výrazně rostou

Sdílet

Podle závěrů 10. výročního vydání Zprávy o světovém bohatství (2006 World Wealth Report), kterou dnes zveřejnily společnosti Capgemini a Merrill Lynch (NYSE:MER), vzrostlo bohatství velmi bohatých osob v roce 2005 o 8,5 % na 33,3 bilionů amerických dolarů. Počet velmi bohatých osob, tj. osob, jejichž čistý majetek přesahuje hodnotu 1 mil. USD (bez započtení hodnoty jejich hlavního sídla a spotřebního zboží), vzrostl oproti roku 2004 o 6,5 % na 8,7 milionu. Počet ultra bohatých osob s finančním majetkem přesahujícím 30 milionů USD se oproti roku 2004 zvýšil o 10,2 % na 85 400 osob.

Počet velmi bohatých osob v České republice vzrostl oproti konci roku 2004 o 10,6 % na přibližně 13 100 osob. Nárůst počtu velmi bohatých osob tak výrazně předčil růst z roku 2004 (5,7 %). Na výrazný růst odhadovaného počtu osob s finančním majetkem přesahujícím 1 mil. USD měly v ČR vliv zejména vysoký růst reálného HDP a rychlé zvyšování tržní hodnoty firem.

Poprvé v uplynulých třech letech se nezvýšil počet velmi bohatých občanů Spojených států více než v předcházejícím roce – vzroslt jen o 6,8 % ve srovnání s 9,9 % v roce 2004. Počet velmi bohatých obyvatel Kanady vzrostl o 7,2 %, společně tedy tyto dva národy vykázaly růst počtu velmi bohatých osob o 6.9 % ve srovnání s 9,8 % v roce 2004. Navzdory tomuto zpomalení zůstala Severní Amerika domovem největšího počtu velmi bohatých osob a stále disponuje největším objemem nahromaděného bohatství na světě.

„Růst reálného HDP a tržní hodnota firem byly dva hlavní faktory tvorby bohatství. Rok 2005 byl díky nim rokem silného, ale zpomalujícího se růstu pro některé regiony, které následovaly dvouletý růst globální ekonomiky,“ řekl Robert McCann, místopředseda představenstva a prezident Merrill Lynch Global Private Client Group. „Ačkoli tržní výnosy a ekonomické indikátory signalizovaly, že tvorba bohatství v mnoha regionech světa – zejména v Severní Americe – zpomalovala, dokázali velmi bohatí jedinci benefitovat z vysoké výkonnosti předešlého roku.“

„Dobré investiční příležitosti nalezli velmi bohatí investoři v regionu Jihovýchodní Asie, kde vykazovaly tržní hodnota firem i HDP rovněž v roce 2005 vysoké tempo růstu. Také Latinská Amerika a Střední Východ se staly regiony s vysokým růstem, ze kterého těžili nejen domácí, ale také zahraniční velmi bohatí investoři,“ dodal Robert McCann.

Počet velmi bohatých osob vrostl dramaticky, o 21,3 %, v Jižní Korei. V Indii vzrostl počet velmi bohatých osob o 19,3 %, v Rusku o 17,4 % a v Jižní Africe o 15,9 %.

Americké velmi bohaté osoby opomíjejí mezinárodní tržní příležitosti

I přes dobré finanční výsledky zámořských trhů jsou investiční portfolia velmi bohatých osob v Americe soustředěna na domácí půdu mnohem více, než portfolia stejných investorů v jiných zemích. „Výsledkem je, že američtí investoři přicházejí o zisky z investic umístěných v zámoří,“ řekl Bertrand Lavayssiere, generální ředitel divize Global Financial Services společnosti Capgemini. „Celkově je však patrné, že stále více velmi bohatých osob přijímá strategii ultra bohatých osob a otevírá svá portfolia také mezinárodním investicím. Ty generují vysoké výnosy a nejistota investorů se drží spíše kolem dolaru. To je částečně patrné ze zvyšování objemu investic velmi bohatých osob na asijských trzích,“ dodal Bertrand Lavayssiere.

Agresivní rozložení aktiv ukazuje, že velmi bohaté osoby přesouvají investice ze Severní Ameriky a usilují tak o vyšší výnosy; jejich portfolia zůstávají dobře diverzifikována Podle studie byly v roce 2005 velmi bohaté osoby více agresivní při alokaci svých aktiv než v roce 2004. Přesto však zůstala portfolia dobře diverzifikována tak, aby maximalizovala bezpečnost investic.

Velmi bohatí investoři zvýšili podíl investic do cenných papírů a alternativních investic. V očekávání růstu kurzů dluhopisů rovněž stahovali peněžní prostředky z instrumentů s pevným výnosem. Globálně rostly investice do podílů v obchodních společnostech, zatímco obliba zajišťených fondů, jejichž výnosy v uplynulých dvou letech klesaly, postupně upadá.

I když Severní Amerika zůstává celosvětově nejvíce populárním regionem pro investování, velmi bohatí jedinci pokračují v přesouvání svých investic do jiných regionů. Redukce investic v Severní Americe potvrdila v roce 2004 nedostatek důvěry v americký dolar. I přesto, že se dolar vrátil v roce 2005 na původní hodnoty kurzu, již investoři rozložení svých portfolií kvůli nízkým výnosům neměnili.

Region Jihovýchodní Asie předběhl Evropu a stal se druhým nejpopulárnějším regionem pro mezinárodní investice. Investice v Jihovýchodní Asii reprezentují 23 % celkových světových aktiv držených velmi bohatými jedinci v roce 2005.

Evropa si udržela 22 % celosvětového majetku velmi bohatých jedinců. Silný růst vyzrálých kapitálových trhů spojený s výhodami rozvíjejících se trhů přesvědčil zdejší velmi bohaté jedince k tomu, aby zvýšili podíl investic na domácích trzích ve svých portfoliích ze 40 % v roce 2004 na 48 % v roce 2005.

Nemovitosti v loňském roce vydělávaly, očekáváno je ale zpomalení

Navzdory rostoucím úrokovým sazbám a obavám z poklesu trhu nemovitostí plynuly velmi bohatým jedincům během roku 2005 z investic do nemovitostí vysoké výnosy. Ačkoli byly zisky výrazně nižší než v roce 2004, drželi velmi bohatí jedinci investice v nemovitostech i v roce 2005. Na základě rozhovorů s velmi bohatými investory a investičními manažery z řady institucí očekáváme, že velmi bohatí jedinci začnou redukovat své pozice na nemovitostních trzích v průběhu roku 2006.

Budoucí výhled

Výsledky studie naznačují, že i v blízké budoucnosti budou velmi bohatí jedinci pokračovat v transferu majetku pryč z vyzrálých trhů směrem do rozvíjejících se trhů. Také předpokládáme, že jejich investice v Severní Americe a Evropě budou nadále klesat v průběhu několika dalších let, protože velmi bohatí investoři realokují finanční prostředky do Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. Pokud jde o skladbu majetku, budou pravděpodobně pokračovat ve tvorbě nepatrně agresivnějších portfolií, budou redukovat svá depozita a investice do nemovitostí a přesunou finanční prostředky do cenných papírů a alternativních investic.

„Zvýšený zájem velmi bohatých investorů o mezinárodní investice, spolu s rostoucí chutí investovat do cenných papírů a alternativních investic, jsou jasnými znaky toho, že nejbohatší jednotlivci na světě se nestávají jen dokonalými investory, ale jsou také více než kdy jindy odhodlaní dosáhnout výnosů srovnatelných s těmi, které dosáhli v letech 2003 a 2004,“ dodal Bertrand Lavayssiere.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).