Hlavní navigace

ČAP má nové prezídium a čestného prezidenta

Shromáždění členů České asociace pojišťoven zvolilo dne 26. 3. 2008 členy statutárních orgánů asociace. Novým členem prezídia se stal Ing. Martin Diviš, MBA z pojišťovny Kooperativa a shromáždění potvrdilo již dříve kooptovaného pana Dalibora Šajara z ING Životní pojišťovny. Ve funkci prezidenta byl i nadále potvrzen Ing. Ladislav Bartoníček, MBA předseda představenstva České pojišťovny, viceprezidenty byli zvoleni Ing. Martin Diviš, MBA a Ing. Miroslav Tacl.

Sdílet

Nové složení prezidia ČAP na další volební období:

  • Ing. Ladislav Bartoníček, MBA – předseda představenstva – Česká pojišťovna, a.s
  • Ing. Martin Diviš, MBA – člen představenstva a náměstek generálního ředitele – Kooperativa, pojišťovna, a.s.
  • JUDr. Vladimír Krajíček – předseda představenstva a generální ředitel – Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.
  • Ing. Jaroslav Kulhánek – místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele – Pojišťovna České spořitelny, a.s
  • Ing. Jeroen van Leeuwen – předseda představenstva a generální ředitel – ČSOB Pojišťovna, a.s.
  • Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. – předseda představenstva a generální ředitel – Generali Pojišťovna a.s.
  • Dalibor Šajar – generální ředitel pro obchod ČR – ING Životní pojišťovna N.V.
  • Ing. Miroslav Tacl – předseda představenstva – Allianz pojišťovna, a.s.
  • Ing. Marek Venuta – předseda představenstva a generální ředitel´- UNIQA pojišťovna, a.s.

V souvislosti s dopředu ohlášeným ukončením působení ve výkonných funkcích ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group nekandidoval již do prezidia Ing. Vladimír Mráz. Za jeho celoživotní přínos pro rozvoj pojistného trhu byl jednomyslně zvolen shromážděním členů čestným prezidentem ČAP. „Ing. Mráz se významně zasloužil svými zkušenostmi a názory o kultivaci a růst pojišťovacího trhu v ČR a zásadně se podílel na úspěšném přechodu pojišťoven ze zákonného na povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a na řešení dopadů katastrofických povodní v roce 2002,“ zdůraznil Ladislav Bartoníček.

Shromáždění členů dále zvolilo kontrolní komisi ve složení Ing. Milan Tulach z Exportní a garanční pojišťovací společnosti, Ing. Katarína Dupláková z Komerční pojišťovny a Ing. Peter Mančík, MBA z První Americko-české pojišťovny (AMCICO AIG Live). Kontrolní komise má ve své kompetenci kontrolovat hospodaření asociace podle úkolů stanovených v zásadách finančního hospodaření asociace.

Novým členem ČAP se od 26. 3. 2008 stala TRIGLAV pojišťovna, a.s., která zahájila svoji činnost na českém trhu v září 1996. V roce 2006 její předepsané pojistné dosáhlo 433 mil. Kč.

Celkový počet členů asociace se tak zvýšil na 27.

Shromáždění členů odsouhlasilo připojení ČAP k Etickému kodexu finančního trhu a jeho propojení s Kodexem etiky v pojišťovnictví. Podstatnou změnou v Kodexu etiky v pojišťovnictví je zahrnutí povinnosti klienta uplatnit svoji stížnost na porušení kodexu nejprve vůči pojišťovně.

Shromáždění členů ČAP podpořilo hlavní úkoly asociace, které jsou soustředěny zejména na oblast legislativy. Činnost ČAP se zaměří na přípravu legislativního procesu v oblasti důchodové a zdravotní reformy a dalších návrhů zákonů týkajících se přímo či nepřímo pojistného trhu. Neméně významné aktivity vyvine ČAP v oblasti boje s pojistným podvodem a při spolupráci na evropském projektu Solvency II. I nadále bude ČAP zvyšovat informační aktivity vůči spotřebitelům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).