Hlavní navigace

Březnové zasedání burzovní komory

Na svém dnešním zasedání burzovní komora mimo jiné projednala a schválila změny v burzovních pravidlech, které vycházejí z novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, dále schválila podmínky přijetí a obchodování cenných papírů na neregulovaném volném trhu, schválila podmínky přijetí a obchodování investičních certifikátů na oficiálním volném trhu, schválila burzovní pravidla pro obchodování s futures a opětovně jmenovala člena burzovního výboru pro burzovní obchody.

Sdílet

Nové znění zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) si vyžádalo i patřičné úpravy v burzovních pravidlech. Konkrétně se jedná o změny v části III. – Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na hlavním a vedlejším trhu burzy a v části V. – Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na oficiálním volném trhu burzy. Všechny změny nabývají účinnosti dne 3.4. 2006 a představují standard běžný na evropském trhu. Jedná se především o následující úpravy:

1. Do ustanovení týkajících se žádosti o přijetí cenného papíru byla zakotvena úprava tzv. evropského pasu. Zahraniční emitent může nově při vstupu na trh předložit prospekt, který byl schválen dozorovým orgánem v jeho sídle, spolu s osvědčením o vyhotovení takového prospektu v souladu s právem Evropského společenství.

2. Dochází rovněž k úpravě jazykových požadavků při předkládání žádosti o přijetí k obchodování a při plnění informačních povinností emitenta. Nově může emitent plnit informační povinnosti, až na výjimky, v anglickém jazyce.

3. V souvislosti s plněním informační povinnosti emitenta došlo k úpravě termínů pro předkládání zpráv. Byly sjednoceny termíny pro předkládání čtvrtletních konsolidovaných a nekonsolidovaných výsledků hospodaření a pololetních zpráv do 2 měsíců po skončení čtvrtletí, respektive pololetí. Nově bude emitent povinen předkládat kalendář plnění informačních povinností, který bude povinen průběžně aktualizovat.

Burzovní komora projednala a schválila s účinností od 3.4. 2006 podmínky upravující přijetí a obchodování cenných papírů na neregulovaném volném trhu. Zřízením tohoto trhu burza reaguje na poptávku po segmentu trhu, který nemá stanoveny přísné informační povinnosti. O přijetí cenného papíru na neregulovaný trh rozhoduje generální ředitel burzy na základě žádosti, kterou může podat jak emitent, tak i jiný subjekt. K žádosti musí být přiložen prospekt cenného papíru, respektive souhrnný dokument, který jej nahrazuje. Obchody uzavřené s cenným papírem na neregulovaném volném trhu nejsou v právním smyslu burzovními obchody, jsou však burzou garantovány.

V souladu se záměrem burzy zahájit obchodování s investičními certifikáty, burzovní komora projednala a schválila, s účinností od 3.4. 2006, podmínky přijetí a pravidla obchodování s tímto novým produktem. Investiční certifikáty se budou na Burze cenných papírů obchodovat v systému za účasti tvůrců trhu jako papíry ve SPAD nebo pouze jednoho tvůrce, tzv. specialisty. Burzovní komora rovněž schválila burzovní pravidla pro obchodování s futures. Konkrétně se jedná o pravidla obchodování s futures v rámci systému SPAD, dále pravidla ošetřující postavení a činnost tvůrce trhu pro obchodování s tímto produktem a pravidla standardizace futures kontraktů. Všechna výše uvedená a schválená pravidla nabývají účinnosti se zahájením vlastního obchodování s futures.

Burzovní komora jmenovala na další tříleté funkční období, s platností od 29.3 2006, Ing. Pavla Krabičku (Česká spořitelna, a.s.) členem burzovního výboru pro burzovní obchody.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).