Lídr na evropském bankovním trhu BNP Paribas oznamuje záměr získat italskou finanční společnosti BNL

BNP Paribas oznamuje, že vstoupila do fáze podmínečných dohod se 13 akcionáři BNL, aby získala 1 467,6 milionů akcií BNL, což představuje zhruba 48 % akcií BNL, a to za cenu 2,925 eur za akcii.

Dohody jsou podmíněné mimo jiné pokračujícím veřejným prodejem zahájeným Unipolem pro všechny akcie BNL a souhlasem Italské národní banky a relevantních antimonopolních institucí (na italské úrovni a/nebo na úrovni Evropské unie) ohledně akvizice BNP Paribas a rozhodujícího podílu v BNL, přičemž tyto podmínky budou splněny nejpozději do 30. června 2006. V souladu s platnými zákony byla navrhovaná transakce již předem oznámena Italské národní bance. Následně po ukončení prodeje výše uvedených akcií plánuje BNP Paribas zahájení veřejného prodeje zbývajících akcií BNL všech tříd, a to v souladu s platnými zákony a směrnicemi, za stejnou cenu 2,925 eur za akcii. BNP Paribas a BNL mají historické vazby a sdílejí řadu profesionálních a sociálních hodnot. BNP Paribas má v úmyslu vést tuto transakci v přátelském duchu a zapojit management BNL do její implementace. Značka BNL je v Itálii vysoce ceněna a to by bylo zachováno. Centrála BNL by zůstala v Římě.

Podmínky a financování transakcí

Podle podmínek uzavřených dohod by BNP Paribas zaplatila částku 4,3 miliardy eur v hotovosti, aby získala 48 % základního jmění BNL. Následně by zahájila veřejný prodej, aby získala zbývající akcie (včetně akcií-úspor), také v hotovosti, za stejnou cenu 2,925 eur za akcii. Za předpokladu, že by všichni akcionáři nabídli jejich akcie přes veřejný prodej (což by mělo za následek, že by BNP Paribas vlastnila 100 % BNL) a samozřejmě v souladu s konečnými podmínkami prodeje a jeho odsouhlasení relevantními institucemi, celková částka vynaložená BNP Paribas by se pohybovala zhruba kolem 9 miliard eur. BNP Paribas předpokládá, že tuto investici uhradí částečně prostřednictvím záležitosti práv s preventivními právy pro stávající akcionáře za zhruba 5,5 miliardy eur, dále záležitosti směsného kapitálu za zhruba 2 miliardy eur a interními zdroji na rozvahu. Přesné podmínky záležitosti práv by byly stanoveny a oznámeny po povolení veřejného prodeje ze strany italského regulátora akciového trhu, Consob.

BNL: hlavní bankovní franchisa v Itálii

Italský trh patří v Evropě k největším a nejatraktivnějším bankovním trhům. Nabízí více než průměrné míry růstu v klíčových produktech, jako jsou hypoteční půjčky a spotřební úvěry. BNL, založená v roce 1913, zaměstnává 17 000 lidí a je šestou největší italskou bankou pokud jde o vklady a půjčky. Její síť nabízí celostátní pokrytí prostřednictvím zhruba 800 poboček lokalizovaných ve všech hlavních městských oblastech. Poskytuje služby asi 3 milionům maloobchodních zákazníků, 39 000 korporátních klientů a 16 000 veřejnoprávních subjektů. BNL má silné postavení ve specializovaných maloobchodních finančních službách: s 15% podílem na trhu je na druhém místě ve factoringu a s téměř 5% podílem je šestá v leasingu. BNL je také aktivní ve spotřebitelských financích. Je významným hráčem ve správě aktiv (má pod kontrolou 26 miliard eur), privátním bankovnictví a životním pojištění. K 30. září 2005 měla BNL klientské půjčky ve výši téměř 61 miliard eur a majetek akcionářů byl ve výši 4,9 miliard eur. Během prvních devíti měsíců roku 2005 vytvořila tržby přesahující 2,1 miliardy eur a zisk 411 milionů eur a její roční RoE byl 11,8 %. BNL je zapojena do rozsáhlého transformačního procesu, který zahrnuje zlepšení její provozní efektivity a kvality jejího portfolia aktiv, a také přeorientování její obchodní strategie s cílem zvýšit domácí tržby.

Současné postavení BNP Paribas v Itálii

BNP Paribas představuje globální skupinu s více než 110 000 zaměstnanci, z nichž více než polovina pracuje za hranicemi Francie. BNP Paribas je jednou z největších zahraničních bank v Itálii, s vůdčí a dlouhotrvající přítomností v rámci maloobchodních finančních služeb, s dobře zavedenou pozicí v oblasti zajišťování správy aktiv a s ní spojených služeb a s postavením špičkového hráče v korporátním a investičním bankovnictví. Zaměstnává více než 3 700 lidí a vytváří tržby převyšující 750 milionů eur. Ve spotřebitelských financích je Findomestic, 50/50 společný podnik založený v roce 1984 s Cassa di Risparmio di Firenze, hráčem číslo jedna s více než 12% podílem na trhu. BNP Paribas je také hlavním hráčem v oblasti správy vozového parku, kde Arval je číslo dvě s 20% podílem na trhu, v rámci leasingu, s BPLG založeným v roce 1990 a od roku 1989 v hypotečních půjčkách prostřednictvím Banca UCB. V oblasti zajišťování správy aktiv a s ní spojených služeb je Cardif, 100% pobočka BNP Paribas, lídrem trhu v Itálii pokud jde o úvěrové ochranné pojištění, navíc je přítomna v oblasti životního pojištění, a to v partnerství s Cassa di Risparmio di Firenze. BNP Paribas je aktivní v privátním bankovnictví a správě aktiv, s více než 8 miliardami eur aktiv custody službách , s téměř 150 miliardami aktiv v úschově. V oblasti korporátního a investičního bankovnictví zaměstnává BNP Paribas Italy více než 100 odborníků a nabízí kompletní produktovou řadu hlavním italským korporátním klientům a finančním institucím, stejně jako místním institucím a veřejným službám. BNP Paribas dosáhla v Itálii jasné vedoucí pozice ve finančních aktivitách a stálém příjmu: od roku 1992 je lídrem na trhu v rámci vydávání obligací; v roce 2005 byla na prvním místě ve vedení účtů v rámci všech tříd aktiv kromě státních financí. Je jednou z předních bank v rámci akvizičních financí s upisováním dluhů přesahujícím 3 miliardy eur. BNP Paribas je významným způsobem aktivní v korporátních financích, kde nabízí služby od poradenství v oblasti fúzí a akvizic až po korporátní restrukturalizaci a IPO (veřejný prvotní úpis akcii)