Hlavní navigace

Bezmála 6,5 mld. Kč aktiv ex-IPB bylo převedeno z ČSOB na ČKA v 17. tranši

ČSOB vypořádala s ČKA další, v pořadí už 17. tranši problémových aktiv ex-IPB z kategorie tzv. „Ostatních (Šedých)“. Na základě restrukturali­začního plánu obsahovala tato tranše celkem 63 pohledávek v celkové čisté účetní hodnotě (stanovené k 19.6.2000) 6 347 960 728,– Kč.

Jednalo se převážně o položky, které vyžadovaly zvláštní právní dokumentaci, protože s nimi souvisejí právní spory, neoprávněné pokusy o zápočet protipohledávek atd.

Poslední tranše úvěrových pohledávek bude podle odsouhlaseného harmonogramu a na základě již podepsané Rámcové smlouvy převedena na ČKA 25. července 2002.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB