Hlavní navigace

Banka Sal. Oppenheim dosáhla v hospodářském roce 2005 rekordního výsledku

Přední evropská nezávislá privátní banka Sal. Oppenheim jr. & Cie., která koncem roku 2005 otevřela reprezentaci i v České republice, zvýšila v roce 2005 konsolidovaný roční zisk před zdaněním o 86 % na 282,6 mil. € (předchozí rok: 151,7 mil. €) a dosáhla tak nejúspěšnějšího hospodářského roku ve více než dvousetletých dějinách společnosti. Zúročení vlastního kapitálu před zdaněním (Return of Equity) dosáhlo 17,5 %.

Matthias hrabě von Krockow, mluvčí osobně ručících společníků, je s výsledkem velmi spokojen: „Je to především důsledek toho, že se výrazně rozšířil objem obchodů s našimi současnými zákazníky. Navíc nám svou důvěru věnoval i značný počet nových zákazníků..“ Stoprocentním převzetím Services Généraux de Gestion S.A., Luxemburg a jejích dceřiných společností se bankovnímu domu Sal. Oppenheim podařilo v druhé polovině 2005 uzavřít evropský obchod roku ve správě majetku. Majetek spravovaný a ošetřovaný koncernem dosáhl v uplynulém roce 123 mld. €.

Své postavení vedoucí soukromé banky v Evropě rozšiřoval bankovní dům i organizačně a otevřel koncem roku reprezentaci v Praze. Tím se Sal. Oppenheim stal jednou z prvních západoevropských soukromých bank, které jsou přímo zastoupeny v jedné z nově přistoupivších zemí Unie.

Zvýšení vlastního kapitálu

Vlastní kapitál se zvýšil o 464 mil. € na 1.764 mil. €, což bylo podmíněno nárůstem otevřených rezervních fondů ze zisku sledovaného roku a odhalením skrytých rezerv po změně účetnictví na systém IFRS. Konsolidovaná bilanční suma činí v současnosti 32 mld. €.

Výrazné rozšíření operativní činnosti

Hlavním zdrojem výnosů koncernu jsou provizní výnosy ve výši 420,2 mil. €. Jako výhodný se, stejně jako dříve, prokázal stabilní obchod s cennými papíry s průběžně narůstajícím objemem. U ostatních výnosů lze vzestup přičítat zejména úspěšným aktivitám v oblasti fúzí a akvizic, kde Sal. Oppenheim zaujímá jako dříve vedoucí postavení v německy hovořících zemích. Úrokové výnosy činily 221,4 mil. €, obchodní výsledek koncernu činil celkem 101,5 mil. €. V oblasti finančních trhů se činnost soustřeďuje především do sféry akciových obchodů. Těžištěm jsou retailové a rovněž strukturované produkty a dále obchody v oblasti zprostředkování obchodů s akciemi prováděné na základě analýzy trhu. Výsledek koncernu v oblasti finančních investic činí celkem 88,1 mil. €. Cost Income Ratio (poměr náklady/výnosy) činil v roce 2005 77,5 %, zúročení vlastního kapitálu před zdaněním (Return of Equity) dosáhlo 17,5 %.

Obchodní model se osvědčil

Přeměna na integrovanou banku pro správu majetku a investiční banku se ukázala správným krokem. K celkovému výsledku 282,6 mil. € přispěly sektory Asset Management 88,6 mil. €, Private Banking 78,7 mil. €, Corporate Finance 58,8 mil. €, Financial Markets 100,2 mil. €. Převzetím 30 specialistů M&A společnosti Ernst & Young a založením Sal. Oppenheim jr. & Cie. Corporate Finance (Schweiz) AG upevnil kromě toho sektor investičního bankovnictví domu Sal. Oppenheim své postavení v německy hovořící vrcholové skupině pro obchod s fúzemi a akvizicemi. K prvotřídním výkonům roku 2005 patří nepochybně akvizice dolnosaské NILEG (jednoho z největších obchodníků s nemovitostmi a poskytovatele služeb v severním Německu) skupinou Fortress Investment Group, při jejíž realizaci byla banka Sal. Oppenheim poradcem kupujícího. S objemem 1,5 mld. € patří tato transakce k největším nákupům podniků s nemovitostmi roku 2005 v Německu.

Úspěšný start strategie dvou bank

Důležitou událostí uplynulého obchodního roku bylo pro Sal. Oppenheim získání BHF-BANK AG a úspěšný start strategie dvou bank, v jejímž rámci si obě zachovávají svou svébytnost a rozhodovací kompetence a vystupují na trhu jako nezávislé bankovní instituty.

Sal. Oppenheim plánuje další růst

Kapitálové vybavení Sal. Oppenheim je v porovnání s ostatními bankovními domy velmi komfortní a představuje dobrou základnu pro další rozvoj. Operativní výsledek banky již dnes dosahuje vysokých čísel. Přesto skupina soukromých bank předpokládá pro rok 2006 další nárůst.