Hlavní navigace

Banka Sal. Oppenheim dosáhla v hospodářském roce 2005 rekordního výsledku

Přední evropská nezávislá privátní banka Sal. Oppenheim jr. & Cie., která koncem roku 2005 otevřela reprezentaci i v České republice, zvýšila v roce 2005 konsolidovaný roční zisk před zdaněním o 86 % na 282,6 mil. € (předchozí rok: 151,7 mil. €) a dosáhla tak nejúspěšnějšího hospodářského roku ve více než dvousetletých dějinách společnosti. Zúročení vlastního kapitálu před zdaněním (Return of Equity) dosáhlo 17,5 %.

Sdílet

Matthias hrabě von Krockow, mluvčí osobně ručících společníků, je s výsledkem velmi spokojen: „Je to především důsledek toho, že se výrazně rozšířil objem obchodů s našimi současnými zákazníky. Navíc nám svou důvěru věnoval i značný počet nových zákazníků..“ Stoprocentním převzetím Services Généraux de Gestion S.A., Luxemburg a jejích dceřiných společností se bankovnímu domu Sal. Oppenheim podařilo v druhé polovině 2005 uzavřít evropský obchod roku ve správě majetku. Majetek spravovaný a ošetřovaný koncernem dosáhl v uplynulém roce 123 mld. €.

Své postavení vedoucí soukromé banky v Evropě rozšiřoval bankovní dům i organizačně a otevřel koncem roku reprezentaci v Praze. Tím se Sal. Oppenheim stal jednou z prvních západoevropských soukromých bank, které jsou přímo zastoupeny v jedné z nově přistoupivších zemí Unie.

Zvýšení vlastního kapitálu

Vlastní kapitál se zvýšil o 464 mil. € na 1.764 mil. €, což bylo podmíněno nárůstem otevřených rezervních fondů ze zisku sledovaného roku a odhalením skrytých rezerv po změně účetnictví na systém IFRS. Konsolidovaná bilanční suma činí v současnosti 32 mld. €.

Výrazné rozšíření operativní činnosti

Hlavním zdrojem výnosů koncernu jsou provizní výnosy ve výši 420,2 mil. €. Jako výhodný se, stejně jako dříve, prokázal stabilní obchod s cennými papíry s průběžně narůstajícím objemem. U ostatních výnosů lze vzestup přičítat zejména úspěšným aktivitám v oblasti fúzí a akvizic, kde Sal. Oppenheim zaujímá jako dříve vedoucí postavení v německy hovořících zemích. Úrokové výnosy činily 221,4 mil. €, obchodní výsledek koncernu činil celkem 101,5 mil. €. V oblasti finančních trhů se činnost soustřeďuje především do sféry akciových obchodů. Těžištěm jsou retailové a rovněž strukturované produkty a dále obchody v oblasti zprostředkování obchodů s akciemi prováděné na základě analýzy trhu. Výsledek koncernu v oblasti finančních investic činí celkem 88,1 mil. €. Cost Income Ratio (poměr náklady/výnosy) činil v roce 2005 77,5 %, zúročení vlastního kapitálu před zdaněním (Return of Equity) dosáhlo 17,5 %.

Obchodní model se osvědčil

Přeměna na integrovanou banku pro správu majetku a investiční banku se ukázala správným krokem. K celkovému výsledku 282,6 mil. € přispěly sektory Asset Management 88,6 mil. €, Private Banking 78,7 mil. €, Corporate Finance 58,8 mil. €, Financial Markets 100,2 mil. €. Převzetím 30 specialistů M&A společnosti Ernst & Young a založením Sal. Oppenheim jr. & Cie. Corporate Finance (Schweiz) AG upevnil kromě toho sektor investičního bankovnictví domu Sal. Oppenheim své postavení v německy hovořící vrcholové skupině pro obchod s fúzemi a akvizicemi. K prvotřídním výkonům roku 2005 patří nepochybně akvizice dolnosaské NILEG (jednoho z největších obchodníků s nemovitostmi a poskytovatele služeb v severním Německu) skupinou Fortress Investment Group, při jejíž realizaci byla banka Sal. Oppenheim poradcem kupujícího. S objemem 1,5 mld. € patří tato transakce k největším nákupům podniků s nemovitostmi roku 2005 v Německu.

Úspěšný start strategie dvou bank

Důležitou událostí uplynulého obchodního roku bylo pro Sal. Oppenheim získání BHF-BANK AG a úspěšný start strategie dvou bank, v jejímž rámci si obě zachovávají svou svébytnost a rozhodovací kompetence a vystupují na trhu jako nezávislé bankovní instituty.

Sal. Oppenheim plánuje další růst

Kapitálové vybavení Sal. Oppenheim je v porovnání s ostatními bankovními domy velmi komfortní a představuje dobrou základnu pro další rozvoj. Operativní výsledek banky již dnes dosahuje vysokých čísel. Přesto skupina soukromých bank předpokládá pro rok 2006 další nárůst.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).