Hlavní navigace

AXA sníží poplatek za správu podílových fondů

Finanční skupina AXA sníží od 1. února poplatek za správu dvou podílových fondů. U AXA CEE Dluhopisového fondu klesne z 1,50 % na 1,25 % a u AXA Realitního fondu z 1,75 % na 1,50 %. AXA si přitom neúčtuje žádné vstupní ani výstupní poplatky, pokud klient dodrží doporučený investiční horizont. Klienti tak získají vyšší zhodnocení svých investic.

„Snížením poplatků chceme naše fondy ještě více zatraktivnit a motivovat klienty k dalším investicím,“ řekla Kamila Horáčková, investiční ředitelka skupiny AXA pro Česko a Slovensko. „Poplatek za správu se započítává do vyhlašovaných kursů a výkonností fondů, aby investoři měli přehled o reálné výnosnosti vložených prostředků.“

AXA CEE Dluhopisový fond představuje relativně nízkou míru investičního rizika. Výnos a riziko lze v průměru očekávat vyšší než u peněžního fondu a nižší než u akciového fondu. Je vhodný pro konzervativní střednědobé investory, kteří se chtějí podílet na výnosech dluhopisů z regionu střední a východní Evropy. Doporučený horizont investice ve fondu je minimálně 3 roky. Vstupní investice činí minimálně 5000 Kč, následná minimálně 500 Kč.

AXA Realitní fond je určen investorům, kteří mají zájem o investování na realitním trhu zejména prostřednictvím společností, které působí v sektoru nemovitostí, a jsou ochotni akceptovat vyšší kolísavost hodnoty cenného papíru výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu. Fond je vhodný pro ty, kterým nevadí riziko, jenž plyne z koncentrace investic do jednoho odvětví. Délka držení podílového listu by měla být minimálně pět let. Vstupní investice činí minimálně 5000 Kč, následná minimálně 500 Kč.

AXA patří mezi 5 největších správců aktiv na světě a v České republice nabízí celkem šest podílových fondů: kromě dluhopisového fondu (AXA CEE Dluhopisový fond) a realitního fondu (AXA Realitní fond) nabízí také akciový fond (AXA CEE Akciový fond), dva peněžní fondy (AXA CZK Konto a AXA SKK Konto) a fond určený právnickým osobám (AXA Corporate Fund). Do budoucna připravuje rozšíření nabídky o střešní fondy (tzv. fondy fondů), které umožní Čechům investovat do některých z 900 světových fondů, které AXA spravuje.