Hlavní navigace

AXA oznámila upisovací cenu pro nabídku zaměstnaneckých akcií

AXA Group svým zaměstnancům každoročně nabízí na území i mimo území Francie příležitost upisovat akcie vydané prostřednictvím kapitálového navýšení vyhrazeného zaměstnancům. Posiluje tak svůj vztah k zaměstnancům na základě jejich bližší zainteresovanosti na budoucím rozvoji a výsledcích skupiny. Nabídka pro rok 2007, která se nazývá Akciový plán 2007, se uskuteční ve třiceti šesti zemích a bude se dotýkat více než 100 000 zaměstnanců.

Sdílet

Představenstvo finanční skupiny AXA stanovilo upisovací cenu nabídky zaměstnaneckých akcií skupiny AXA pro rok 2007. Upisovací cena vychází z referenční ceny 29,03 eur, která je rovna aritmetickému průměru dvaceti otevíracích cen akcie skupiny AXA na Eurolist Euronext Paris S.A. po dobu dvaceti po sobě následujících obchodních dnů od 20. srpna 2007 do 14. září 2007.

Oprávněnými osobami k upisování jsou:

  • Zaměstnanci, kteří jsou na počátku upisovacího období v pracovním poměru u jednoho nebo více příslušných subjektů skupiny AXA, přičemž tento pracovní poměr trvá alespoň tři měsíce nepřetržitě nebo s přerušením v období od 1. ledna 2006 do prvního dne upisovacího období.
  • Bývalí zaměstnanci příslušných subjektů skupiny AXA, kteří odešli do řádného nebo předčasného důchodu, za předpokladu, že nepožádali o likvidaci svého podílu v rámci Plánu skupiny pro nákup zaměstnaneckých akcií nebo v jiném Mezinárodním plánu nákupu zaměstnaneckých ak­cií.

Zaměstnanci mají na výběr ze dvou variant:

  • V rámci tzv. klasického plánu mohou získat 20% slevu z referenční ceny akcie a následně participovat 1:1 na vývoji ceny akcie AXA.
  • U tzv. pákového plánu hradí zaměstnanci 10% celkové investice, získávají slevu 14,25% z referenční ceny (s výjimkou SRN), na růstu akcie participují 75%, přičemž jejich počáteční investice je 100% garantována v EUR.
  • Obě varianty je možné kombinovat.
  • Celková investice jednoho zaměstnance je omezena na 25% hrubé roční mzdy.

Podmínky upisování:

  • Nové akcie budou upisovány prostřednictvím fondů (FCPE), ve kterých zaměstnanci získají podíl. Zaměstnanci budou mít přímá hlasovací práva na valných hromadách akcionářů skupiny AXA, s výjimkou japonských zaměstnanců, kteří z daňových důvodů budou i nadále hlasovat nepřímo prostřednictví dozorčí rady svého fondu FCPE.
  • Výjimkou jsou také Itálie, Jižní Korea, Španělsko a USA, kde budou v rámci klasického plánu (v případě USA i pákového plánu) akcie upisovány přímo zaměstnanci, budou vedeny na registrovaných účtech a zaměstnanci ponesou přímá hlasovací práva.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).