Hlavní navigace

Autostrade striktně dodržuje zákon, Pecinova obvinění jsou nemístná

Společnost Autostrade je nucena důrazně odmítnout tvrzení předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martina Peciny o tom, že údajně odmítá převzetí jeho rozhodnutí o rozkladu ve věci tendru na elektronické mýtné. Autostrade striktně dodržuje veškerá zákonná ustanovení a konstatuje, že rozhodnutí předsedy ÚOHS o rozkladu jí zatím nebylo úředně doručeno. Jakákoli jiná tvrzení jsou nepravdivá.

Sdílet

Rozhodnutí předsedy Úřadu bylo údajně zasláno poštou minulý týden. Advokát Michal Dlouhý, který Autostrade právně zastupuje, skutečně v minulém týdnu obdržel oznámení o uložení zásilky na příslušné dodávací poště. Zda je obsahem uložené zásilky, zaslané do vlastních rukou, skutečně rozhodnutí o rozkladu, není Autostrade známo, neboť doklad vystavený poštou neobsahuje informace o odesílateli, pouze o poště, na níž byla zásilka podána. Z kontextu lze však soudit, že jde o hledanou zásilku. Lhůta stanovená pravidly poštovní přepravy pro vyzvednutí uložené zásilky zatím nevypršela, dříve než se tak stane, právní zástupce Autostrade zásilku nepochybně vyzvedne. Do té doby jsou jakékoli spekulace o odpírání převzetí zcela liché.

Ani druhá zásilka, kterou v téže věci předseda Úřadu podle svého vyjádření právnímu zástupci zaslal, nebyla právoplatně doručena. Do sídla právního zástupce se v úterý 21. března dostavila osoba, která se představila jako pracovník ÚOHS, aniž by toto své tvrzení byla schopna jakkoli hodnověrně doložit. Také dokument, který se pokusila předat, nesplňoval náležitosti úředního rozhodnutí. Konečně adresát zásilky byl v uvedenou dobu v zahraničí a nemohl ji tedy ani fyzicky převzít.

Tvrzení předsedy ÚOHS o tom, že jeho rozhodnutí nabylo právní moci, je tedy liché.

Citace předsedy ÚOHS v médiích o tom, že „předseda Pecina je jednáním Autostrade rozhořčen“, jakož i jeho kritická slova vynesená na tiskové konferenci dnes, by mohly vyvolat pouze úsměv, kdyby nešlo o nepřípustné projevy vysokého úředníka regulačního orgánu, který jakožto správní orgán nemá právo zaujímat osobní postoje. Svými nemístnými výroky, stejně jako prokazatelnými snahami urychlit nabytí právní moci rozhodnutí ještě dříve, než vyprší řádné lhůty, předseda Pecina pouze potvrzuje, že on ani jeho Úřad nejsou v celé věci nezávislí, neboť ve sporu, jenž mají nestranně posoudit, otevřeně konají ve prospěch jedné ze stran.

Předseda Pecina by měl lépe vážit slova. Nepravdivá obvinění z obcházení zákona vyřčená na adresu respektované mezinárodní společnosti obchodované na kapitálových trzích nelze přehlížet; společnost Autostrade proto podnikne potřebné kroky na obranu svých zákonných práv.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).