Hlavní navigace

Auditované finanční výsledky za rok 2009: 49% nárůst čistého zisku na 811 mil. Kč

[Tisková zpráva] PPF banka a.s. („PPF banka“ nebo „Banka“), komerční banka vlastněná z 92,96% PPF Group N.V. oznamuje své auditované finanční výsledky za období končící 31. prosince 2009 v souladu s českými účetními standardy (CAS)

Sdílet

Jsme potěšeni, že auditoři potvrdili naše předběžné výsledky za rok 2009 zveřejněné v lednu 2010. Kromě vynikajících výnosů z operací na kapitálových trzích můžeme konstatovat, že máme i velmi zdravé úvěrové portfolio. V současném složitém ekonomickém prostředí je zvyšování hodnoty Banky pozitivní zprávou nejen pro akcionáře, ale i naše partnery a klienty.

Petr Milev, Generální ředitel

SHRNUTÍ:

•    Čistý zisk za rok končící 31. prosince 2009 dosáhl 811 mil. Kč (2008: 543 mil. Kč, nárůst 49%)

•    Pokračující růst zisku z vlastní obchodní činnosti na 1 462 mil. Kč v roce 2009 (2008: 951 mil. Kč, nárůst 54%)

•    283% nárůst zisku z finančních operací z 139 mil. Kč v roce 2008 na 531 mil. Kč v roce 2009

•    Pokles bilanční sumy PPF banky z 44,7 mld. Kč v roce 2008 na 43,3 mld. Kč na konci prosince 2009 (3% meziroční pokles)

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

Vzhledem k přetrvávající ekonomické krizi se Banka soustředila na kvalitu úrokového portfolia, výnosy z provizí a poplatků a nových aktivit v oblasti retailových pohledávek. Celkové závazky vůči klientům se snížily o 15 % z 34,9 mld. Kč v roce 2008 na 29,6 mld. Kč k 31. prosinci 2009.

Objem klasifikovaných nestandardních a horších úvěrů se meziročné snížil z 6,9 % na 6,4 % a objem špatných úvěrů (úvěry po splatnosti větší než 90 dnů) byl menší než 0,5 %. Objem úvěrů poskytnutých klientům vzrostl meziročně o 54 % na 13,5 mld. Kč k 31. prosinci 2009 z 8,8 mld. Kč k 31. prosinci 2008.

Ukazatel ROE a poměr nákladů a výnosů dosáhly nadprůměrných hodnot 32 %, resp. 30 %.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

PPF banka dosáhla k 31. prosinci 2009 čistý zisk 811 mil. Kč, což ve srovnání s 543 mil. Kč za rok 2008 představuje nárůst 49 %. Hlavní důvody tohoto nárůstu byly následující:

•    zisk z finančních operací, který vzrostl o 392 mil. Kč na 531 mil. Kč ke konci roku 2009 a vytváří meziroční nárůst 283 %.

•    výnosy z poplatků a provizí se oproti roku 2008 zvýšily o 47 % na 283 mil. Kč.

PPF banka připravuje a uveřejňuje své finannčí výsledky dle českých účetních standardů (CAS) a dle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Finanční výsledky dle (CAS) se mohou lišit oproti finančním výsledkům dle IFRS. Finanční výsledky PPF banky dle IFRS budou uveřejněny běžným způsobem a budou následně k dispozici na webové stránce PPF banky www.ppfbanka.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).