Hlavní navigace

Asociace PPP má již 50 členů

Již 50 členů vstoupilo do Asociace PPP (Public Private Partnership) – partnerství veřejného a soukromého sektoru, jejíž ustavující valná hromada se konala dne 30. listopadu 2004 v Praze. Valná hromada zvolila řídící výbor, jehož členy jsou Marcel Babczynski, Vlastimil Horkel, Martin Klaus, Roman Kramařík, Julie Leitgebová, Peter Mitka, Petr Skotnica a Ladislav Tichý. Předsedou asociace byl zvolen Marek Ditz (ČSOB).

Sdílet

Vznik asociace PPP zapadá do širšího kontextu vytváření podmínek pro realizaci projektů PPP v České republice a navazuje na politiku vlády ČR v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru, zřízení PPP Centra, a další kroky. Asociace sdružuje významné zástupce soukromého sektoru z oblasti stavebnictví, bankovnictví, technologických, poradenských a právních firem. Jejím hlavním posláním je koncepční podpora realizace PPP projektů jako efektivního způsobu, jak zajistit poskytování veřejné služby soukromým subjektem, zejména prostřednictvím vyvažování zájmů soukromého a veřejného sektoru se záměrem úspěšného a udržitelného rozvoje trhu PPP projektů v České republice.

Mezi hlavní cíle Asociace PPP patří:

  • popularizace PPP ve společnosti,
  • reprezentace zájmů soukromého sektoru ve vztahu k sektoru veřejnému,
  • organizace vzdělávání soukromého i veřejného sektoru v problematice PPP,
  • shromažďování podnětů a zkušeností soukromého sektoru s praktickým využitím PPP,
  • spolupráce na přípravě legislativy vztahující se k PPP,
  • celková kultivace PPP prostředí v ČR.

V rámci asociace vzniká několik pracovních skupin, které se budou podílet na řešení aktuálních otázek v oblasti PPP v konkrétních oborech (legislativa a metodika PPP, doprava, zdravotnictví, školství, vězeňství apod.).

Řídicí výbor Asociace zahájil svou činnost a nejbližšími úkoly je příprava a předložení plánu práce a rozpočtu na rok 2005 a dále podnětů k připravovanému návrhu zákona o veřejně soukromých partnerstvích.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).