Hlavní navigace

Asociace českých stavebních spořitelen

Sdílet

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) obdržela začátkem dubna návrh ministerstva financí na změnu zákona o stavebním spoření a tímto návrhem se zevrubně zabývala. AČSS rozumí snaze MF ušetřit prostředky státního rozpočtu, nicméně považuje za nutné poukázat i na negativní stránku tohoto kroku. Systém stavebního spoření se velmi dobře osvědčil a jeho reforma z pohledu fungování není nutná. Stavební spoření stále více plní svoji roli při financování výstavby nových bytů či domů, koupě starších bytů a ve značné míře také rekonstrukce a modernizace bytového fondu. Tento trend bude v příštích letech pokračovat.

Každý zásah do dobře fungujícího systému s sebou nese riziko jeho poškození. Aby stavební spoření zůstalo i nadále efektivním nástrojem pro financování bydlení, navrhuje AČSS úpravu některých parametrů návrhu MF.

• Návrh MF snížit státní podporu na 15 %, nejvýše však 3 000 Kč ročně vychází z úvahy, že dlouhodobé snížení úrokových sazeb vytvořilo prostor pro snížení sazby státní podpory. AČSS považuje takové snížení za příliš razantní. Tato změna rovněž nezohledňuje skutečnost, že maximální částka státní podpory (dnes 4 500 Kč) nebyla od roku 1993 valorizována, a vlivem růstu cen je dnes její reálná hodnota poloviční. AČSS proto navrhuje změnit státní podporu na 18 %, nejvýše však 4 500 Kč. Státní podpora by tak mohla být získána z vkladů až do 25 000 Kč ročně.
• AČSS dále nesouhlasí se stanovením věkové hranice 15 let pro vstup do systému státní podpory. Toto opatření působí diskriminačně a ve svém důsledku omezuje motivaci mladé generace starat se o vlastní bydlení od raného věku, případně možnost rodičů začít včas spořit na bydlení svých potomků.
• AČSS se dále domnívá, že by bylo účelné usnadnit možnosti pro financování. Často se setkáváme například s případy, kdy rodiče chtějí zajistit bydlení pro své děti. Dnešní znění zákona však požaduje, aby úvěr sloužil k řešení bytových potřeb účastníka, není přípustné použít stavební spoření pro řešení bytových potřeb jiných osob. Proto AČSS navrhuje nevázat financování na bytovou potřebu konkrétního účastníka a tak umožnit například bezproblémové sloučení několika smluv v jedné rodině při čerpání úvěru. Toto opatření neznamená jakékoliv dodatečné nároky na státní podporu, pouze umožní dosud akumulované prostředky účelně využít prostřednictvím úvěrů na zlepšování bytové situace účastníků.

AČSS v rámci vnějšího připomínkového řízení uplatnila na MF kromě těchto zásadních i některé další připomínky. Tyto připomínky byly formulovány s cílem zajistit funkčnost systému stavebního spoření i do dalších let. Provedené analýzy přitom ukazují, že i úpravy navržené AČSS neohrozí plánovanou úsporu státní podpory, která je cílem návrhu MF. Věříme, že naše připomínky budou při diskusi o zákonu zohledněny a že provedení nutných úspor veřejných financí neohrozí dobře fungující systém stavebního spoření, který dnes představuje stabilní a zdravý pilíř českého finančního sektoru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).