Asociace českých stavebních spořitelen zahájila svou profesionalizaci

Asociaci českých stavebních spořitelen (AČSS) bude od 1. července 2005 řídit její nově zvolený předseda Vojtěch Lukáš. Funkce místopředsedů budou zastávat Petr Kielar a Guido Lohmann.

AČSS přistoupila ke změně organizace řízení svých aktivit s cílem zlepšit fungování tohoto institutu a zefektivnit jeho vnitřní i vnější komunikaci. Až dosud fungovala na principu rotace ročního předsednictví jednotlivých stavebních spořitelen. Výkonnou agendu zajišťoval tajemník AČSS. Od druhé poloviny roku 2005 ho nahradí systémem statutárních orgánů – prezidia, předsedy a místopředsedů, jež volí ze svého středu na dobu dvou let členové prezidia, a odborných komisí.

Funkci předsedy AČSS bude zastávat Vojtěch Lukáš, člen představenstva Stavební spořitelny České spořitelny. Prvním místopředsedou byl zvolen Petr Kielar, člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny a místopředsedou Guido Lohmann, předseda představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny. Na funkci tajemníka AČSS vyhlásila výběrové řízení.

V novém systému řízení povedou pracovní skupiny AČSS odborní garanti, členové statutárních orgánů. Jejich úkolem je poskytovat silné odborné zázemí a kvalifikovanou podporu pro činnost AČSS.

Hlavním cílem AČSS bude i nadále vytvářet příznivé podmínky pro financování bytových potřeb obyvatel České republiky.