Hlavní navigace

Allianz sestavila Rizikový barometr – žebříček deseti rizik, kterých se nejčastěji obávají firmy a podnikatelé napříč celým světem

[Tisková zpráva] Risk manažeři Allianz z celého světa vybrali a zanalyzovali největší podnikatelská rizika, která ohrožují firmy a společnosti v jejich zemích. A která se umístila na předních příčkách?

Sdílet

V první řadě to jsou ekonomická rizika, na druhém místě je přerušení podnikatelské činnosti a na třetím přírodní katastrofy. Studie Allianz zjistila, že právě těchto tří hrozeb se firmy obecně obávají nejvíce i v roce 2012.

Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), kompetenční centrum pro firemní a průmyslové pojištění Allianz, provedlo celosvětový průzkum mezi svými pracovníky působícími v úsecích řízení rizik, aby identifikovali podnikatelská rizika, jejichž hrozbu u svých klientů cítí nejen dnes, ale i do budoucna. „Jako globální pojistitel neustále hledáme nově vznikající rizika, jejichž odhalení by mohlo být důležité pro naše klienty,“ řekl Axel Theis, generální ředitel společnosti Allianz Global Corporate & Speciality.

Zdaleka nejčastěji zmiňovaným typem rizik v této studii jsou rizika ekonomická. Téměř čtvrtina všech risk manažerů je vidí jako nejnaléhavější a týkají se celé řady faktorů spojených s ekonomickou situací. Jde například o zvýšení cen zboží, ztrátu klíčových trhů, výkyvy směnných kurzů a v neposlední řadě i obecná rizika vážící se k ekonomické recesi. „V současné situaci si všichni velmi intenzivně uvědomujeme všudypřítomnost hospodářského rizika,“ uvedl k výsledkům průzkumu hlavní ekonom skupiny Allianz, Dr. Michael Heise. „Nervozita na finančních trzích nepřispívá důvěře v podnikání a hodnocení rizik se proto ještě více stává klíčovým prvkem všech našich osobních i obchodních rozhodnutí.“

Co trápí české podnikatele?

„I tuzemské klienty dnes víc než v minulosti trápí ekonomická rizika, která se vyhoupla na špici a  předstihla přírodní katastrofy. Živelní události si klienti kryjí pojištěním buď samostatně, nebo v kombinaci s přerušením podnikání. Zvlášť pojištění přerušení provozu nabývá na popularitě, protože pokud k němu například v důsledku záplav nebo požáru dojde, často následné škody převyšují ty, které způsobil živel samotný,“ říká ředitel úseku průmyslového pojištění Allianz Václav Bohdanecký.

Přerušení podnikání je i globálně druhým nejčastěji zmiňovaným podnikatelským problémem, odborníci je zmínili v 14 %. Jde o přerušení provozu firmy a s tím spojené i případné narušení dodavatelských řetězců. Odborníci v této souvislosti poukazují na nebezpečí vytvořená logistikou „just-in-time“. V posledních letech byl totiž zaznamenán rozvoj firemních strategií, které podporovaly myšlenku „štíhlé výroby" a minimálního množství skladových zásob. V praxi to sice znamená maximální snížení nákladů distribučních řetězců, avšak na úkor významného rizika jejich narušení právě v případě výpadku výroby nebo přerušení činnosti.

Jako třetí nejobávanější riziko – s 9 %, zmiňují odborníci přírodní katastrofy. Mezi ně patří záplavy a sesuvy půdy, bouře, hurikány a tornáda, zemětřesení, tsunami, sopečné výbuchy a také vlny veder. V porovnání s prvními dvěma se toto riziko může jevit jako překvapivě nízké, přestože dopad nedávných přírodních katastrof v Japonsku, na Novém Zélandu, nebo povodní v Thajsku, byl na celosvětový pojistný trh zcela zásadní. Průměrné celosvětové náklady na vyplacené náhrady škod způsobené přírodními živly, jako jsou záplavy, hurikány a tajfuny, se za deset let zvýšily osminásobně. Proto dle mínění světových risk manažerů v posledních letech nabývá důkladná příprava a řízení rizik zásadního významu.

„Tomuto tvrzení v Čechách ještě dost dlužíme,“ říká ředitel úseku průmyslového pojištění Allianz pojišťovny Václav Bohdanecký.  Zatímco představitelé zahraničních firem většinou vítají risk manažery pojišťovny s otevřenou náručí, protože mohou odhalit riziková místa jejich podnikání a navrhnout možná řešení, čeští manažeři naopak k rizikovým prohlídkám přistupují s určitým ostychem, aby snad neodhalily „něco závadného“. „Přitom služba, kterou touto rizikovou analýzou pro klienta bezplatně děláme, se může vyplatit a vedle potenciálního snížení nákladů na pojištění především předejít vzniku samotných škod a s nimi spojených možných komplikací,“ dodává Bohdanecký.

Pozor na špatnou reputaci

Výsledky studie Risk AGCS také ukazují na systémové propojení rizik a jejich kumulativní dopad. V globalizovaném světě žádné riziko nestojí samostatně a také nemůže být vnímáno izolovaně. Naopak kombinace několika katastrof může prohloubit individuální účinky jednotlivých rizik, nebo naopak vyvolat  řetězový dopad často i v nejrůznějších částech světa.

Další firemní nebezpečí, jako jsou ztráta dobré pověsti firmy, ohrožení značky, riziko stažení výrobku z trhu kvůli závadě, či odpovědnost za způsobené škody si sice podnikatelé uvědomují, ale již si je v tak hojné míře nechrání. „I naši klienti mají často nízké limity u pojištění odpovědnosti, na které je nyní aktuálně naši odborníci upozorňují v souvislosti se změnou legislativy – novým občanským zákoníkem a potenciálním vyšším odškodněním, které mohou poškození za škody z odpovědnosti požadovat,“ doplňuje Václav Bohdanecký.

Zahraniční firmy se rizika ztráty dobré pověsti obávají mnohem více, protože v dnešní informační společnosti digitálních sdělovacích prostředků a nových forem médií, jako jsou například sociální sítě, se občané do komunikace zapojují aktivně a hlavně rychle. Právě rychlost rozšíření zpráv je velkým fenoménem, a tak během několika minut může zasáhnout negativní zpráva celý svět a poškodit dobré jméno firmy, nebo ji v krajním důsledku dokonce zlikvidovat. I přesto jsou stále nejvíce podceňovanými riziky rizika počítačová a informačních technologií – odborníci je „ocenili“ pouze 1 %.

V Asii se bojí jiných rizik než v Evropě Jako globální pojišťovna Allianz Global Corporate & Speciality operuje na celém světě a její rizikoví poradci poskytují svým klientům nejlepší řešení v oblasti řízení, kontroly a snížení rizik s ohledem na rizikovost jednotlivých regionů. Největší centra jsou v Německu, Velké Británii, Francii, Španělsku, Itálii a Skandinávii, ale také na Středním východě, USA, Kanadě a Jižní Americe, či v Asii a Tichomoří, například v Singapuru, Hong Kongu nebo Austrálii a Japonsku.

Také Barometr rizik odborníků vykázal určité geografické rozdíly. Zatímco hospodářskásituace a přerušení podnikání je globálním rizikem, další rizika se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Například riziko přírodních katastrof více převládá v Asii a Tichomoří, podobně jako politická rizika. Odborníci to vysvětlují tím, že více se jich obávají země s rozvíjejícími se trhy, kde hrozí sociální nepokoje a zásahy státu do finančních trhů. Naopak firmy ve Velké Británii se více než ostatní země zaměřují na  právní a regulační rizika. Týkají se například nejrůznějších omezení ze strany regulatorních orgánů, ztráty patentové ochrany, rostoucích bezpečnostních problémů a přílišné regulace. Vlastní business rizika, hrají velkou roli v Německu, jde například o pojištění odpovědnosti za vadný výrobek či odpovědnost statutárních orgánů. Pokračování dialog  mezi pojišťovnami a klienty má i do budoucna zásadní význam pro řešení problémů, často dokonce dříve, než ve skutečnosti nastanou

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).