Hlavní navigace

CUSTODIANI AKAT ZAZNAMENALI DALŠÍ NÁRŮST HODNOTY CENNÝCH PAPÍRŮ VE SPRÁVĚ

Členové AKAT poskytující služby custody publikovali nové čtvrtletní informace o objemu spravovaných cenných papírů a počtu transakcí s nimi. K závěru 4. čtvrtletí loňského roku dosáhla celková hodnota cenných papírů ve správě 1 171 miliard CZK a v období tohoto čtvtletí bylo provedeno 63 245 vypořádacích transakcí.

Sdílet

Členy AKAT jsou všichni nejvýznamnější custodiani na českém trhu. Publikovaná statistika proto poskytuje dobrý přehled především o majetku zahraničních investorů v českých cenných papírech a o majetku českých investorů v papírech zahraničních. „Oproti předcházejícímu čtvrtletí je patrný více než 20% nárůst objemu tuzemských cenných papírů ve správě pro zahraniční klienty při obdobném nárůstu celkového počtu vypořádaných transakcí. Nadále je tedy zřejmá převaha aktivity zahraničních klientů custodianů na tuzemském trhu oproti domácím investorům “, řekl Milan Kučera, vedoucí sekce custody AKAT.

Předmětem této informační povinnosti jsou listinné cenné papíry v úschově nebo správě členů a zaknihované cenné papíry ve správě, neboli v custody. Custodiani nečiní investiční rozhodnutí a neobhospodařují tedy portfolia svých zákazníků, ale poskytují jim následné služby, které zákazníkům umožní uplatňovat práva z jejich cenných papírů a nakládat s nimi. Jedná se například o inkaso dividend a úroků, zastupování na valných hromadách, vedení účtů a evidencí a zprostředkování informací od emitentů. Jsou nepostradatelní hlavně pro mezinárodní investování.

Z informační povinnosti jsou zcela vyloučeny cenné papíry kolektivního investování, neboť ty jsou předmětem jiných informačních povinností. Do tuzemských cenných papírů jsou zahrnuty rovněž zahraniční cenné papíry obchodované na pražské burze a vedené v evidenci UNIVYC. Součástí výkazu naopak není hodnota papírů, které investoři sami drží na vlastních účtech v SCP, a které custodiani nespravují. Vzhledem k odlišné povaze služeb a klientů byly odděleny strategické investice, tj. cenné papíry s podílem 10 a více procent na hlasovacích právech emitenta v držení jednoho klienta, a ostatní portfoliové investice. Hodnota cenných papírů je vyjádřena tržní cenou, pokud ta není k dispozici, pak je vyjádřena nominální hodnotou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).