Hlavní navigace

AEGON Pojišťovna získala dvě další licence

Praha, 13. července 2005 – AEGON Pojišťovna, a.s., získala od Ministerstva financí ČR licenci umožňující další rozšíření aktivit zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti služeb investičních společností a investičních fondů a dále v oblasti sjednávání bankovních účtů a kreditních karet. Ačkoliv je pro AEGON Pojišťovnu prioritou prodej vlastních produktů investičního variabilního životního pojištění, nově udělená oprávnění jí ve spolupráci s vybranými strategickými partnery umožní dále rozšířit paletu poskytovaných služeb finančního poradenství. Pro AEGON se tak otevírají možnosti komplexněji a kvalitněji uspokojit potřeby svých klientů i dále rozvíjet a zvyšovat odbornost své vlastní poradenské sítě oproti konkurenci.

Sdílet

Dnešní klient již standardně vyžaduje od finančního poradce mnohem širší a komplexnější servis než tomu bylo dříve, uvedl Libor Nekvasil, člen představenstva a obchodní ředitel AEGON Pojišťovny. Proto naší stávající produktovou nabídku chceme v souladu s poskytnutými oprávněními od MF ČR dále rozšiřovat o vybrané doplňkové produkty aliančních partnerů, mající velmi úzkou vazbu na naše vlastní produkty životního pojištění. Při výběru se přitom zaměřujeme na to, aby zvolené doplňkové produkty patřily k tomu nejlepšímu, co se na našem současném trhu nabízí, resp. aby se jednalo o produkty, které mají potenciál rostoucího zájmu ze strany klientů v ČR. To nám umožní nejen komplexněji ošetřit stávající i budoucí potřeby našich klientů, ale i dále rozvíjet a zvyšovat odbornost a kvalitativní standard naší vlastní sítě finančních poradců oproti konkurenci. Důležité je pro nás i to, že se tak otevírají další možnosti obchodní spolupráce s našimi strategickými partnery a pro naše finanční poradce to přináší možnost širší seberealizace včetně zatraktivnění podmínek zprostředkovatelské činnosti, dodal Nekvasil.

Díky komplexnímu investičnímu poradenství, které jedna ze získaných licencí pojišťovně umožní, si každý klient bude moci zvolit takový investiční produkt, který nejlépe odpovídá jeho vlastním potřebám. Schopnosti AEGON Pojišťovny v této oblasti potvrzuje osvědčení o registraci investičního zprostředkovatele, které pojišťovna obdržela v březnu 2005 od Komise pro cenné papíry na základě splnění přísných kritérií vyplývajících ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Rovněž poradenská činnost a zprostředkování v oblasti bankovních účtů a kreditních karet vhodně doplňuje nabídku produktů životního pojištění. S jejich pomocí budou klienti např. moci řešit své krátkodobě zvýšené finanční potřeby v exponovaných obdobích dovolených či vánočních svátků, aniž by byla omezena jejich schopnost mít vedle toho i kvalitní pojistnou ochranu s dostatečně vysokým krytím životních rizik.

Při výběru strategických obchodních partnerů a doplňkových produktů vychází AEGON Pojišťovna především z již existujících a dobře fungujících partnerských vazeb koncernu mimo Českou republiku. Dalšími důležitými kritérii pro výběr partnerů jsou kvalita a atraktivita produktů pro hlavní cílový segment a jejich synergická vazba na vlastní produktové portfolio pojišťovny. Již nyní tak lze u AEGON Pojišťovny sjednat mimo vlastních produktů životního pojištění např. hypotéční úvěry či penzijní připojištění z finanční skupiny KB.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).