Hlavní navigace

Credit Management

Firemní credit management jako aktivní součást úvěrového pojištění

Sdílet

V současné době může firma, která využívá k ochraně svých pohledávek úvěrové pojištění a k řízení cash flow vlastní credit management, tyto dva nástroje efektivně spojit. Komerční úvěrová pojišťovna EGAP a. s. nabízí svým klientům v rámci svého standardního produktu, určeného pro pojištění tuzemských i exportních obchodů, možnost aktivního zapojení credit managementu do procesu pojištění pohledávek prostřednictvím rozšíření pojistné smlouvy o tzv. úvěrového manažera.

Úvěrový manažer umožňuje komplexní řízení pohledávek

Propojení úvěrového pojištění s interním credit managementem vytváří u firem jasná pravidla pro fungování obchodu a financí a úvěrové pojištění přitom řeší nepředvídané výpadky cash flow z nezaplacených pohledávek.

Jakým klientům je určeno pojištění s rozšířenými pravomocemi úvěrového manažera?

Velmi dobře jej mohou využít zejména firmy, které mají zkušenosti s fungováním credit managementu delší než 1 rok a vyhovuje jim rozšířené uplatnění vlastních rozhodovacích pravomocí na větší počet odběratelů s kreditními limity obvykle maximálně do 1 mil. Kč.

Jaké prvky by měl credit management uplatnitelný pro úvěrového manažera obsahovat?

O obsahu credit managementu rozhoduje každá firma podle svých individuálních požadavků, přesto existují postupy, které jsou uplatňovány obecně. Patří mezi ně ohodnocení rizikovosti a bonity odběratelů na základě analýzy finančních údajů, údajů o historii firmy a zkušeností nebo alespoň referencí o její platebním chování. Výsledkem analýzy je stanovení kreditního limitu, platebních podmínek a zvolení způsobu zajištění pohledávek. Spolehlivě fungující credit management musí mít v sobě zabudovaný monitorovací systém pro sledování vývoje faktorů, které ovlivňují parametry kreditních limitů.Velmi významnou součást představuje systematické vymáhání pohledávek po splatnosti. Sledování a vyhodnocování všech zmiňovaných informací a procesů velmi usnadňuje zapojení credit managementu do informačního systému firmy.

Jak úvěrový manažer pracuje?

Klient předloží pojišťovně k analýze a schválení postupy, které používá v rámci svého credit managementu. Tyto postupy se po schválení stávají součástí pojistné smlouvy a jsou pro klienta závazné. Pokud klient změní svoje postupy, musí o tom pojišťovnu informovat. Vedle postupů je ve smlouvě stanoven tzv. volně uplatnitelný limit pro úvěrového manažera, v jehož rámci si pojištěný může stanovit úvěrový limit na odběratele sám. O úvěrových limitech nad stanovený rámec rozhoduje pojišťovna.

Jaká je pojistná ochrana pohledávek z úvěrového manažera?

Pokud klient dodrží všechny postupy ve smlouvě, je pojistná ochrana pohledávek, které vznikly v rámci rozhodovacích pravomocí úvěrového manažera stejná jako u pohledávek, které vznikly v rámci úvěrového limitu schváleného pojišťovnou. V případě vzniku pojistné události na pohledávku pojištěnou v rámci úvěrového manažera je klientovi vyplaceno pojistné plnění až po ověření, že postupoval v souladu s postupy schválenými v pojistné smlouvě.

Jaké výhody přináší úvěrový manažer klientovi?

Jde především o zapojení vlastních přístupů do procesu pojištění pohledávek a zajištění flexibility obchodních vztahů s odběrateli.Výz­namné je také snížení nákladů a administra-tivní zátěže spojené s vyřizováním úvěrových limitů přes pojišťovnu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).