Hlavní navigace

25. září 2001 - uzavření smlouvy na finální dokončení rekonstrukce skleníku Státního zámku v Lednici

Československé obchodní bance není lhostejné, z jakých podmínek vychází a v jakém prostředí pracuje – cítí vůči společnosti významnou odpovědnost. Velkou měrou se proto podílí na společensky prospěšných aktivitách a prokazuje tak svou sociální odpovědnost ke společnosti v níž žije, a kterou svými službami obsluhuje. Proto vytváří svůj dlouhodobý sponzorský program, ve kterém podporuje především kulturu, vzdělání a charitu.

Jedním z hlavních cílů UNESCO je péče o nejdůležitější světové kulturní a přírodní památky. V České republice zastřešuje aktivity UNESCO Česká komise pro UNESCO. ČSOB se stala jejím oficiálním a výhradním partnerem a bezprostředně se podílí na vybraných projektech přispívajících k obohacení národní i světové kulturní pokladnice.

K nejnáročnějším a nejzajímavějším aktivitám patří obnova jedinečného lednického skleníku. ČSOB tak naplňuje motto společného projektu s UNESCO záchranu kulturního bohatství národa. ČSOB tuto rekonstrukci, blížící se v tomto roce ke zdárnému konci, podporuje již od roku 1998.

Celý Lednicko-Valtický areál je pro svou výlučnost zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO jako největší zahrada Evropy a ukázkový příklad evropského zahradnického umění. ČSOB si pokládá za čest být partnerem Státního památkového ústavu a je potěšena, že se mohla připojit k záchraně této ojedinělé stavby svého druhu, která si právem zaslouží pozornost pro svoji unikátnost.

Ing. Pavel Hejzlar
firemní komunikace