Hlavní navigace

WPB Capital - zajímavá příležitost na bezpečné a nadstandardní zhodnocení

Současný trh nabízí zajímavou škálu příležitostí jak investovat volné finanční prostředky. Je možné vybírat ze široké nabídky různých finančních institucí. Vedle nejběžnějších forem ukládání disponibilních peněžních zdrojů, mezi které bezesporu patří svěření prostředků např. do správy bank či investičních fondů, se v posledních letech stále výrazněji prosazuje ještě další tradiční způsob zhodnocování peněz, a to prostřednictvím vkladových účtů spořitelních družstev.

Sdílet

Jedním z dynamicky se rozvíjejících subjektů na poli družstevního bankovnictví je společnost WPB Capital, která se základním kapitálem ve výši 155 miliónů Kč patří ke kapitálově nejsilnějším finančním institucím svého druhu. Změna dozorčího orgánu (od 1.4.2006 vykonávaná dohled ČNB) a aplikace Zákona o bankách na pojištění vkladů včetně úroků i ve spořitelních družstvech vytváří pro střadatele stabilní rámec pro bezpečné a výnosné zhodnocení.

V závislosti na předpokládaném poměru mezi výnosem a rizikovostí dané investice volí každý jednotlivec takový způsob zhodnocení volných finančních prostředků, který mu dle těchto dvou základních kritérií nejlépe vyhovuje. Vzhledem k široké nabídce produktů různých finančních institucí je velice obtížné se dobře zorientovat a kvalifikovaně rozhodnout, o jakou službu popř. produkt má budoucí střadatel zájem.

Termínované vklady u bank jsou obecně považovány za nejbezpečnější investici, bohužel také s podprůměrným výnosem. U investování do různých typů fondů je nutné vzít v úvahu výši vstupního, resp. výstupního poplatku a také poplatky za správu. Tyto poplatky snižují reálný výnos a pokud je uvažovaná délka investice kratší než 2 roky, tak by výše těchto poplatků měla být podstatným kritériem při výběru vhodného instrumentu. Například u akciových fondů bývá vstupní poplatek ve výši 3% z investované částky a navíc vyšší očekávané (nikoliv garantované) výnosy jsou podmíněné podstupováním vyššího rizika.

Zajímavou příležitost pro konzervativnější investory, kteří hledají jednoduchý produkt s garantovaným výnosem (nikoliv pouze očekávaným) a současně maximální bezpečnost, nabízí se svým spektrem spořících produktů společnost WPB Capital se sídlem na Ovocném trhu 572/11 v Praze 1.

Vklady u WPB Capital jsou včetně úroků pojištěny dle výše uvedeného zákona stejným způsobem jako v bankách, a to ve výši 90 % zůstatku, maximálně však do ekvivalentu 25 000 EUR (přibližně 700 tisíc Kč). WPB Capital přijímá vklady od 100 tisíc Kč s dobou trvání vkladu od 6 měsíců s nadstandardní úrokovou sazbou od 3,50% do 5,50% v závislosti na výši a délce vkladu. Od 14.5 do 30.6.2007 navíc ve WPB Capital probíhá zajímavá marketingová akce, kdy každý, kdo v této době založí termínovaný vklad nebo spořící účet v minimální výši 300 000 Kč na dobu alespoň 1 roku, obdrží jednorázovou prémii 1 000 Kč.

Obecné úvahy o výnosech a rizicích jsou určitě zajímavé, ale každý porovnává výsledný finanční efekt, t.j. kolik mu daná investice „vynese“. Pro názornou představu jsme porovnali výnos již zmíněných produktů při předpokládané investované částce 300 000 Kč na 1 rok. V rámci vyhodnocení výnosnosti jsme nebrali v úvahu poplatky spojené hlavně s investicí do fondů (viz tabulka).

Porovnání reálných výnosů při vkladu 300 000 Kč na 1 rok
Typ fondu/vkladu Průměrná roční výnosnost Hrubý výnos Kč Celkem vyplaceno Kč
Termínovaný vklad v bankách 1,50 % p.a. 4 500 303 825
Termínovaný vklad WPB Capital 4,30 % p.a.
4,64 % p.a*
12 900
(13 940)*
310 965
(312 000)*
Fond peněžního trhu ** 1,70 % p.a. 5 100 305 100
Dluhopisový fond ** 2,10 % p.a. 6 300 306 300
Akciový fond **  –10 až +15 % p.a.  –30 000 až +45 000 270 000 až 345 000

* s obdrženou prémii 1000 Kč
** není započten vstupní, výstupní poplatek a poplatek za správu

Před konečným rozhodnutím o investování volných finančních prostředků je na místě zhodnotit zejména dvě věci. Jednak je to bezpečnost dané investice a jednak dosažení přijatelného výnosu. Právě z pohledu výnosů v kombinaci s vysokou mírou zajištění se investice do vkladových produktů WPB Capital jeví ve srovnání s výše uvedenými příklady jako velmi zajímavá a výhodná.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).