Hlavní navigace

Vienna Insurance Group ustavuje holdingové vedení, jehož členem bude i Ing. Martin Diviš, MBA

Největší rakouská pojišťovací skupina Vienna Insurance Group (VIG), jejíž součástí jsou na českém trhu Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna, ustavuje poprvé ve své historii holdingové vedení koncernu. „Vzhledem k rostoucí mezinárodní síle skupiny je vznik tohoto nejvyššího řídicího orgánu logický. Holdingové vedení, jehož členy budou i zástupci jak rakouských firem koncernu, tak firem z dalších významných trhů střední a východní Evropy, se bude věnovat prioritně tématům přesahujícím hranice jednotlivých států,“ uvedl Dr. Günter Geyer, generální ředitel VIG.

Sdílet

Do nové struktury se promítne i klíčový význam českého trhu  – jedním z členů holdingového vedení je jmenován náměstek generálního ředitele Kooperativy Ing. Martin Diviš, MBA. Je to vyznamenání nejen pro mě, ale pro všechny zaměstnance Kooperativy, která je největší zahraniční společností koncernu a vůbec první zahraniční akvizicí skupiny. Mým záměrem je podělit se s kolegy z celé Evropy o naše zkušenosti a ukázat, že v České republice máme schopnosti, nápady i odborníky na to, abychom se aktivně podíleli na řízení celé skupiny a byli přínosem pro ostatní firmy koncernu VIG. Ustavení holdingového vedení jednoznačně přispěje k dalšímu mezinárodnímu rozvoji skupiny a většímu zapojení mimorakouských společností do řízení, uvedl Martin Diviš. Ing. Diviš samozřejmě nadále zůstává primárně členem vedené Kooperativy. Český trh se na předepsaném pojistném i hrubém zisku koncernu podílel v roce 2006 přibližně 19 procenty.

Členové holdingového vedení Vienna Insurance Group:

Dr. Günter Geyer, generální ředitel / předseda představenstva Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group

Dkfm. Karl Fink, náměstek generálního ředitele / člen představenstva Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group

Dr. Rudolf Ertl, člen představenstva Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group

Dr. Peter Hagen, člen představenstva Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group

Mag. Robert Lasshofer, člen představenstva Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group

Dr. Martin Simhandl, člen představenstva Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group

Ing. Martin Diviš, MBA, náměstek generálního ředitele a člen představenstva Kooperativy, pojišt’ovny, a. s., Česká republika

Franz Fuchs, předseda představenstva společností Compensa, Polsko

Dr. Judit Havasi, členka představenstva Union Biztosító, Maďarsko

Mag. Peter Höfinger, člen představenstva Donau Versicherung

Výsledky koncernu VIG v roce 2006

Vienna Insurance Group dosáhla v předepsaném konsolidovaném pojistném v roce 2006 meziroční nárůst o 17,4 procenta na celkem 5,88 mld. eur. Zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) se zvýšil v roce 2006 o 80,63 mil. eur na 320, 97 mil. Eur (meziroční růst 33,5 procenta). Významná je skutečnost, že zisk byl dosažen i přes stoupající náklady na škody z tíhy sněhu a záplav. „V roce 2006 jsme učinili důležité kroky k posílení pozice Vienna Insurance Group v zemích střední a východní Evropy a v Rakousku a efektivita našich společností dále vzrostla“, komentoval výsledky loňského roku generální ředitel skupiny Dr. Günter Geyer. „V Rakousku jsme ve všech druzích pojištění zvýšili podíly na trhu a v zemích střední a východní Evropy náš podíl na pojistném v porovnání s ostatními mezinárodními pojišťovnami výrazně vzrostl. To je dosaženo zčásti strategickými nákupy, ale i nárůstem vlastního pojistného. Stoupající obchod se projevuje i na rostoucím zisku, a proto chce management navrhnout zvýšení dividendy o cca 25 procent,“ doplnil. Dividenda by se tedy měla zvýšit o 16 centů na 82 centů za jednu akcii.

Výsledky koncernu podle segmentů v roce 2006 (konsolidované)

Koncern Vienna Insurance Group dosáhl ve všech druzích pojištění v r. 2006 nárůst pojistného, přičemž nejvyšší navýšení bylo dosaženo v neživotním a úrazovém pojištění. V zemích střední a východní Evropy (CEE) činilo předepsané pojistné v roce 2006 2,21 mld. eur, tj. rekordní nárůst o 41,4 procenta oproti roku 2005. Poprvé převýšilo pojistné ze zemí CEE hranici dvou miliard eur. V ostatních zemích kromě CEE (Rakousko, Německo, Lichtenštejnsko) dosáhly společnosti skupiny v roce 2006 pojistné ve výši 3,68 mld. eur – nárůst o 6,6 procenta.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).