Hlavní navigace

Poradíme začínajícímu i zkušenému podnikateli.

Bankovních ústavů působí na českém trhu hodně. Jak si mám jako podnikatel vybrat ten správný? S paní Evou Jelínkovou, bankovní poradkyní Komerční banky pro podnikatele, jsme si povídali o tradici, nových trendech a aktuálních nabídkách pro začínající i zkušené podnikatele.

Sdílet

Jak dlouho pracujete v Komerční bance a o jaké klienty pečujete?

V bankovnictví pracuji uľ celkem 35 let. V Komerční bance jsem začínala na sluľbách klientům a teď působím jako bankovní poradkyně. Věnuji se předevąím významným klientům z řad podnikatelů a malých firem.

Pokud k Vám přijdu jako podnikatel, který by si u KB rád zřídil konto a vaąe produkty zatím nevyuľívá, co byste mi doporučila? Jak budeme postupovat?

Podnikateli bych určitě doporučila Program DUO. Jde vlastně o kombinaci jednoho z naąich podnikatelských balíčků a osobního účtu Duo Konto.
Duo Konto obsahuje běľný účet v korunách, telefonické či internetové bankovnictví (s 5 příchozími a 5 odchozími transakcemi zdarma) a platební kartu s 2 bezplatnými výběry z bankomatu KB zdarma.
Program DUO tedy umoľňuje jednoznačně oddělit peněľní prostředky z podnikatelské činnosti od osobních financí.

Z jakých podnikatelských balíčků mám tedy na výběr? Který byste mi doporučila, pokud s podnikáním teprve začínám?

Balíčků pro podnikatele nabízíme hned několik. Máme například specializované balíčky pro lékaře nebo pro pojią»ovací poradce. Pokud jste ale teprve začínající podnikatel, doporučila bych balíček Efekt Start. Obsahuje běľný korunový účet s moľností čerpat povolený debet, platební kartu, zvolenou sluľbu přímého bankovnictví (internetového nebo telefonického) s 5 příchozími a 5 odchozími transakcemi zdarma.
Vąechny podnikatelské balíčky jsou volně kombinovatelné s daląími sluľbami Komerční banky. Nabízíme podnikatelům řadu sluľeb – například, pokud se obchodníkovi na prodejně hromadí hotovost, můľe vyuľít novou sluľbu uzavřených obalů, standardem je pak noční trezor na kaľdé pobočce.

Co jsou uzavřené obaly? Co tato sluľba podnikateli přináąí?

Prostřednictvím uzavřených plastových obalů můľete kdykoliv odevzdat hotovost u pokladny a pokladník vám potvrdí převzetí. Noční trezor Vám umoľňuje totéľ, ale nejste limitována uľ ani naąí provozní dobou. Na zvolenou pobočku můľete přijít kdykoliv. Peněľní prostředky jsou pak velmi rychle připsány na patřičný účet. Jde o bezpečné a diskrétní zpracování hotovosti.<![CDATA[
_gde_pdklkkdqtp = new Image(1,1);
_gde_pdklkkdq­tp.src=‚http:
g­decz.hit.gemi­us.pl/_‘+(new Date()).getTi­me()+‚/redot.gif?id=pxXr­QfrMLGz7dq1eZ­rBLcJYTrtJp5o­OiqbqMMYserUn­.57/stparam=pdklkkdq­tp‘;
//]]>

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).