Hlavní navigace

Na výlety ve volném čase nejvýhodněji vlaky Českých drah

Na začátku měsíce dubna se opět rozeběhla sezóna hradů a zámků. Navíc příznivé počasí a volné dny lákají k turistickým výletům, k návštěvám zajímavých míst a k dalším volnočasovým aktivitám, kdy cesta vlakem Českých drah představuje nejvýhodnější způsob dopravy.

Sdílet

České dráhy nabízejí výhodné slevy pro rodiny či skupiny cestujících, které lze využít při víkendových výletech za sportem či kulturou. Cesta vlakem má hned několik výhod: odpadá starost s parkováním a kolonami aut na silnici; železniční doprava je bezpečná; v neposlední řadě je cestování po železnici šetrné k životnímu prostředí. Cestující mohou využít například jízdenky SONE+, Kilometrickou banku, zpáteční slevu či slevu pro skupiny.

SONE+

Za 160 Kč nabízí České dráhy síťovou jízdenku pod názvem SONE+, která platí celý den v sobotu nebo neděli ve všech osobních a spěšných vlacích Českých drah, vlacích dopravních společností OKD Doprava, Viamont a Connex a ve vlacích zahraničních železničních společností v německém, rakouském, slovenském a polském příhraničí. Jízdenku SONE+ lze využít pro společnou cestu až pěti cestujících ve 2. vozové třídě, z nichž mohou být nejvýše dva starší 15 let, a proto je ideální pro rodinné výlety a cestování s přáteli. Za 360 Kč lze za obdobných podmínek cestovat i v rychlících, expresech a vlacích vyšší kvality EC, IC a SC (se zakoupenou rezervací).

Upozornění: jízdenku SONE+ nelze při jízdě do zahraničí použít ve vlacích vyšší kvality EC, IC a SC (za dále uvedených podmínek je lze použít nejdále do přechodové pohraniční stanice v ČR).

Síťová jízdenka SONE+ se prodává ve dvou modifikacích:

• za cenu 160 Kč je jízdenka platná ve 2. vozové třídě všech osobních a spěšných vlaků ČD,

• za cenu 360 Kč je jízdenka platná ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD s tím, že ve vlacích vyšší kvality EC, IC a SC pouze ve spojení s příslušnými místenkami platnými v daném spoji (bez příplatku pro vlaky vyšší kvality)

Dárek od ČD pro všechny

Dne 29. září 2007 (Den železnice) může jízdenku SONE+ použít v příslušných vlacích ČD použít maximálně 5 spolucestujících bez ohledu na věk.

Jízdenka přátelství (SONE+ v zahraničí)

Multifunkční víkendová síťová jízdenka SONE+, kterou o sobotách a nedělích lze použít k cestování vlaky ČD a Viamont, všem zákazníkům Českých drah umožní za dostupnou cenu navštívit i příhraniční oblast Německa. Mohou tak snad navštívit například Drážďany, Žitavu nebo Řezno. Podmínky pro využití jsou obdobné jako na síti ČD s tím, že jízdenka musí být vydána elektronicky (nelze použít jízdenku ručně psanou). Obě cenové varianty platí na vyjmenovaných tratích ve vlacích kategorií S, RB, RE, IRE, VBG a FEG. Odlišně od vnitrostátní přepravy jízdenka v příhraničí neplatí ve vlacích EC, IC (nejdále do přechodové stanice). Jízdenka platí rovněž v rámci dopravního svazu ZVON a v autobusové lince Teplice v Čechách – Drážďany (dopravce VVO, resp. RVD Dresden). Navíc lze jízdenku SONE+ pro Os vlaky za 160 Kč použít i v rychlících 450 – 455 v úseku Domažlice – Furth im Wald Gr. V těchto vlacích platí i v Německu.

Tip na výlet SONE+ za 160 Kč: V sobotu nebo v neděli může až 5 osob, z toho maximálně 2 dospělí a 3 děti, cestovat osobním vlakem z Ústí nad Labem do Drážďan a Budyšína a zpět za 160 Kč.

Tip na výlet SONE+ za 360 Kč: V sobotu nebo neděli přímým vlakem z Prahy do Regensburgu a zpět za 360 Kč až pro 5 osob, z toho maximálně 2 dospělí.

Naše jízdenky SONE+ v příhraničí v Rakousku a Polsku

Elektronicky vydané jízdenky SONE+ se dají použít i při cestách do pohraničních stanic Rakouska a Polska. Jízdenky platí v Rakousku do stanic Hohenau, Gmünd NÖ, Retz a Summerau. V Polsku do stanic Cieszyn, Miedzylesie, Chalupki, Glucholazy a Zebrzydowice.

Zpáteční sleva

Zpáteční slevu (za základní nebo zlevněnou cenu) získá každý cestující automaticky při zakoupení zpáteční jízdenky. Jízdenku se zpáteční slevou si můžete koupit každý den a její platnost je bez ohledu na vzdálenost do 24.00 hodin následujícího (druhého) dne. Zpáteční sleva se rovněž přizná při zakoupení přepravného pro psa.

Zpáteční sleva za základní cenu

Zpáteční sleva za základní cenu je určena cestujícím starším 15 let (15 +) v 1. i 2. vozo­vé třídě.

Zpáteční sleva se zlevněnou cenou a zpáteční přepravné pro psy

Zpáteční slevu se zlevněnou cenou v 1. i ve 2. vozové třídě mohou získat děti do 15 let (- 15) a ve 2. vozové třídě důchodci a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Zpáteční sleva se zlevněnou cenou se přizná i při zakoupení zpátečního přepravného pro psa.

Děti od 10 do 15 let musí prokázat nárok na zpáteční slevu se zlevněnou cenou jakýmkoliv (oficiálním) průkazem ověřeným razítkem či jinými specifickými znaky vydavatele nebo vydaným ve formě plastové karty, který obsahuje fotografii, jméno a údaje pro zjištění (ověření) věku dítěte. Důchodci musí nárok na zpáteční slevu se zlevněnou cenou prokázat průkazem na slevu ČD nebo In-kartou/Rail plus s aplikací In-zákazník 1/2. Cestující starší 70 let mohou nárok prokázat pouze občanským průkazem nebo cestovním pasem nebo průkazem o povolení trvalého pobytu pro cizince nebo In-kartou/Rail plus s aplikací In-senior. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P musí nárok na zpáteční slevu se zlevněnou cenou prokázat průkazem ZTP nebo ZTP/P nebo In-kartou/Rail plus s aplikací In-zákazník 1/4.

Použití vlaků vyšší kvality IC, EC

Pokud si cestující k jízdence se zpáteční slevou současně zakoupí jednosměrný příplatek pro vlaky vyšší kvality IC, EC (viz ceník) vystavený na jednom dokladu s jízdenkou, platí mu tento příplatek i pro cestu zpět. Při zpoždění vlaku vyšší kvality EC, IC v jednom směru (TAM nebo ZPĚT), případně v obou směrech, o 60 a více minut, má cestující nárok na vrácení ceny zaplaceného příplatku (maximálně tedy 60 Kč).

Použití vlaků vyšší kvality SC

Při použití vlaku vyšší kvality SC si cestující se zpáteční slevou zakoupí místenku SC pro každý směr zvlášť.

Kilometrická banka ČD (KMB)

KMB je určená pro společné cesty maximálně 3 cestujících starších 15 let (15 +), kteří společně nastupují a vystupují v téže stanici, přičemž dvě děti od 6 do 15 let (- 15), případně dva psi se považují za jednoho cestujícího nad 15 let (15 +). Zakoupením sešitku si cestující „předplatí“ projetí 2000 kilometrů ve vlacích ČD. Kilometry se mu postupně při jednotlivých jízdách odečítají. Minimální odpis činí 100 kilometrů u cestujícího 15 + nebo 50 kilometrů u cestujících – 15 nebo u psů. Naopak maximální odpis činí 400 kilometrů u cestujícího 15 + nebo 200 kilometrů u cestujících – 15 nebo u psů. KMB lze použít ve všech vlacích ČD.

Cestující s platným sešitkem nastoupí do vlaku a nejpozději do doby odjezdu vlaku vyplní v levé části dokladu údaje o zamýšlené cestě. Ostatní úkony již provede pokladník nebo kontrolu provádějící zaměstnanec ČD ve vlaku.

KMB stojí 1 400 Kč (jeden ujetý kilometr vyjde na 70 haléřů). Cestující jedoucí na KMB neplatí ve vlacích vyšší kvality EC a IC příplatek pro tyto vlaky, ve vlaku vyšší kvality SC si musí zakoupit místenku za 86 Kč (pokud může prokázat nárok na slevu Rail plus) nebo za 200 Kč (pokud nemůže prokázat nárok na slevu Rail plus).

Sešitek KMB platí 6 měsíců od prvního požadovaného dne platnosti a lze ho zakoupit v předprodeji až 2 měsíce. Platnost však může skončit i před posledním dnem platnosti, jestliže byl vyčerpán kilometrický vklad, sešitek je poškozen tak, že rozhodující údaje jsou nečitelné, došlo k oddělení některých částí, byly vyčerpány všechny kolonky nebo kontrolní kupóny. Sešitek KMB je platný pouze s dokladem o zaplacení, který je k němu připojen.

Sleva pro skupiny

Sleva se poskytuje pouze ve 2. vozové třídě při společné jízdě minimálně 2, maximálně 30 spolucestu­jících. Celková cena za přepravu skupiny se vypočte tak, že:

• první a druhý cestující zaplatí zákaznické jízdné pro cestující starší 15 let (15+),

• třetí a každý další cestující zaplatí zákaznické jízdné pro dítě (-15), tzn. 50 % ceny prvního cestujícího,

• při zakoupení zpátečního jízdného pro skupinu se přizná prvnímu a druhému cestujícímu zpáteční sleva pro cestující starší 15 let (15+) a ostatním cestujícím zpáteční sleva pro dítě (-15).

Při použití vlaků vyšší kvality EC a IC zaplatí každý cestující příplatek ve výši 60 Kč pro každý směr zvlášť, při použití vlaku vyšší kvality SC musí každý cestující zaplatit místenku za 86 Kč (pokud může prokázat nárok na slevu Rail plus) nebo 200 Kč (pokud nemůže prokázat nárok na slevu Rail plus).

U skupin do 11 spolucestujících lze rezervaci míst na sezení zajistit pouze formou zakoupení místenek za cenu 30 Kč (do vnitrostátních vlaků a při prokázání nároku na slevu Rail plus i do mezinárodních vlaků) nebo 86 Kč (do mezinárodních vlaků, pokud cestující nemůže prokázat nárok na slevu Rail plus nebo do vlaků SC pokud cestující prokáže nárok na slevu Rail plus) nebo 200 Kč (do vlaků SC, pokud cestující neprokáže nárok na slevu Rail plus). U skupin 12 a více cestujících činí cena místenky 15 Kč (místenky musí být zakoupeny současně) do vnitrostátních i mezinárodních vlaků, do vlaků SC se sleva místenky pro skupiny neposkytuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).