Hlavní navigace

Krize obecní finance nepoznamenala

Alespoň pokud je spravovala společnost ATLANTIK Asset Management, která po dohodě se zástupci obcí investovala velice konzervativně a maximálně omezila riziková aktiva, jako jsou akcie či komodity.

Obce a města spravují veřejné finance, a proto si nemohou dovolit s nimi nakládat riskantně. Pro nás, jako správce těchto peněz, je jejich obhospodařování dvojím závazkem – vůči radnici i vůči veřejnosti. Proto se ve spolupráci s vedením radnic vždy snažíme nastavit investiční strategii optimálně podle konkrétní situace té které municipality, vysvětluje Vratislav Svoboda, ředitel pro privátní a institucionální klienty ATLANTIK AM.

Vysoká míra zajištění, likvidita portfolia a investiční prostředky vybrané na míru. To jsou principy obhospodařování, které nabízí ATLANTIK AM městům a obcím. Společnost má mnohaleté zkušenosti se správou municipálních peněz a své kvality prokázala i v době krize – průměrné zhodnocení vkladů institucionálních klientů za rok 2009 činilo 3,4 %. Výjimkou však nebylo ani mnohem vyšší zhodnocení spravovaného majetku. Například portfolio města Mladá Boleslav zaznamenalo v minulém roce růst o 5,4 %.

Při správě obecního majetku se programově vyhýbáme rizikovým aktivům. Vysvětluje Vratislav Svoboda a dodává: Naši klienti byli na krizi dobře připraveni, takže jsme nakonec dostávali spíše pokyny investice ještě zvýšit.

Obecní prostředky, které má ATLANTIK AM ve správě jsou navíc vysoce likvidní. Potřebuje-li radnice peníze rychle použít (například na povodňové škody), je portfolio nastaveno tak, aby bylo možné prostředky obratem prodat na trhu.

ATLNATIK Asset Management, investiční společnost je členem J&T FINANCE, a.s. Díky tomu se jí otevřel prostor pro výše úročené termínované vklady či další bankovní produkty, které mohou města ocenit. Více informací na www.atlantik.cz.