Hlavní navigace

Když se čerti žení, pomůže vám pojištění

Česká asociace pojišťoven vyhlásila již podruhé únor měsícem pojištění. Letos je stěžejním tématem pojištění majetku.

Sdílet

Pojistimajetek

Hlavním cílem kampaně je srozumitelnou formou předat veřejnosti praktické informace o pojištění a pomoci zorientovat se v nabídce pojistných produktů na trhu.

Skutečnost, že vzdělávání v oblasti majetkového pojištění je zcela na místě, dokládají výsledky z anketního průzkumu, který realizovala letos v lednu Česká asociace pojišťoven (ČAP). Výsledky ankety ukázaly, že tři pětiny lidí (62 procent), kteří mají pojištěn svůj majetek, nikdy neaktualizovaly pojistnou smlouvu. Průměrná doba trvání majetkové pojistné smlouvy je dle výsledků ankety osm až deset let. Lidé tím, že smlouvy neaktualizují, riskují podpojištění. Což znamená, že v případě pojistné události jim vyplacené plnění nepokryje vzniklou škodu v plné výši. Zdaleka to však není jediná chyba, které se lidé dopouštějí.

Nejčastější pojistné události

Pojistimajetek 2

Výzkum ukazuje, že pravděpodobnost, že někoho potká pojistná událost a škoda na majetku, je značně velká. Téměř polovina dotázaných již někdy pojistnou událost řešila.

Přitom jen necelá čtvrtina respondentů si uchovává dokumentaci k pojištěným předmětům. Neuvědomují si, že pokud dojde k pojistné události, má pojišťovna v případě nedostatečné dokumentace právo krátit pojistné plnění nebo neprokázanou škodu neproplatit.

Nejčastěji se lidé setkávají s krádežemi. Setkala se s nimi téměř polovina lidí, kteří už někdy pojistnou událost řešili. Co do frekvence jsou na druhém a třetím místě vodovodní škody a škody způsobené na majetku někoho jiného. Což podtrhuje význam sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, které právě tento okruh škod řeší. Co do objemu škod jsou však nejzávažnější škody způsobené živelnými katastrofami.

Zaměříme-li se na zhodnocení edukace lidí v oblasti majetkového pojištění, výsledky nejsou nikterak pozitivní. Skoro polovina lidí uvádí, že při sjednávání pojistné smlouvy studuje pojistné podmínky pouze zběžně (46 %), celých 11 % lidí si pojistné podmínky nestuduje vůbec. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že pojistné podmínky jsou jednou z klíčových věcí, které by měl člověk nastudovat dříve než smlouvu podepíše, jedná o velké číslo.

Lidé také nevnímají rozdíl mezi pojištěním domácnosti, tedy toho, co mají ve svém bytě či domě, a pojištěním nemovitosti jako stavby. Při uzavírání smlouvy dále podhodnocují pojistnou částku ve snaze ušetřit – v případě pojistné události na to pak mohou nemile doplatit.

Zanedbatelná není ani skupina 6 % dotázaných, která nemá majetek pojištěn vůbec. Velkou měrou se jedná o lidi ve věku 46 let a více. Důvodem je prokazatelně fakt, že pojištění majetku měli dlouhou dobu sjednané bez jakékoliv aktualizace pojistné částky ve smlouvě. Pojišťovny v tomto případě postupují tak, že těmto lidem nabídnou úpravu pojistné částky či úplné zrušení stávající pojistné smlouvy. Někteří lidé raději volí druhou variantu. Tito lidé si v případě pojistné události uhradí škodu v plné výši.

Více informací na
www.pojistimajetek.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).