Hlavní navigace

EVRAZ: V roce 2006 bylo dosaženo rekordních výsledků

Skupina Evraz Group S.A. (LSE: EVR) dnes zveřejnila své předběžné auditované hospodářské výsledky za období k 31. prosinci 2006, přičemž zaznamenala výrazný meziroční nárůst objemu prodejů i výnosů.

Sdílet

Hlavní údaje za rok 2006:
Finanční ukazatele:
 • Růst výnosů o 27,4 % na 8 292 mil. USD z 6 508 mil. USD v roce 2005
 • Konsolidovaná upravená EBITDA vzrostla o 42,7 % na 2 652 mil. USD z 1 859 mil. USD v roce 2005
 • Růst čistého zisku o 50,9 % na 1 385 mil. USD z 918 mil. USD v roce 2005
 • Značný růst tvorby peněžních toků z provozní činnosti o 39,8% na 2 092 mil. USD díky vyšším maržím a účinnému řízení pracovního kapitálu
 • Zvýšení výnosu na jeden globální depozitní certifikát (GDR) o 45,4 % z 2,71 USD na 3,94 USD.
Ocel:
 • Výroba surové oceli vzrostla o 16 % na 16,1 mil. tun.
 • Celkový objem prodeje oceli stoupl o 24,5 % na 16,0 mil. tun; příčinou tohoto vzestupu byl organický růst, akvizice v Evropě a snížení stavu zásob
 • Silná vedoucí pozice na rostoucím ruském trhu dlouhých ocelářských výrobků s příznivým cenovým prostředím v průběhu celého roku 2006
 • Úspěšná realizace programu kapitálových investic v hodnotě 660 mil. USD.
Těžba:
 • Vysoká úroveň soběstačnosti: 80% u železné rudy a 84% u koksovatelné­ho uhlí
 • Zahájení produkce železné rudy v dolech Izychgol a Burluk na Sibiři
 • Získání nového povolení na rozvoj produkce železné rudy se zdroji v objemu 3,3 mld. tun na Uralu
 • Úspěšná primární emise akcií společnosti Raspadskaya na veřejných trzích v listopadu
 • Zrušení projektu uhelného dolu v Něrjungri vedlo ke ztrátě ve výši 66 mil. USD.
Akvizice:
 • Nákup 24,9% podílu ve společnosti Highveld Steel and Vanadium Corporation za 207 mil. USD v červenci
 • Nákup 72,84% podílu ve společnosti Strategic Minerals Corporation (Stratcor) za 125 mil. USD v srpnu
 • Úspěšná veřejná nabídka za 100% společnosti Oregon Steel Mills (USA) za 2,3 mld. USD uzavřena v lednu 2007

Alexander Frolov, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Evraz Group, prohlásil:

Fiskální rok 2006 byl nejlepším rokem v historii skupiny Evraz Group. Byl rokem výrazného růstu a mnoha úspěchů, z čehož máme skutečně velkou radost. Jsem potěšen, že mohu oznámit rekordně vysoké hodnoty podložené velmi dobrými výsledky téměř ve všech oblastech naší činnosti. Tyto úspěchy v plné míře vycházejí z naší dlouhodobé strategie a umožnily nám zajistit pro naše akcionáře mimořádné výnosy.

" Objem prodeje oceli značně vzrostl na pozadí rostoucího cenového trendu na světovém ocelářském trhu, který začal ve druhém čtvrtletí roku 2006, a byl podpořen stoupající celosvětovou spotřebou oceli. Ve srovnání s rokem 2005 vzrostly výnosy, neboť společnost přistoupila k racionalizaci produkce ve všech ocelárnách. Především jsme těžili ze synergických efektů plynoucích z úspěšné integrace našich evropských válcoven – Pallini e Bertoli a Vítkovice Steel – které produkují výrobky s přidanou hodnotou. "

"V průběhu roku jsme se zaměřili na primární strategii, tedy udržet postavení společnosti jako jedné z nejefektivnějších integrovaných ocelářských a těžebních skupin na světě. Věříme, že schopnost levně vyrábět polotovary a ocelářské výrobky s vyšší přidanou hodnotou je základem pro zajištění dlouhodobé tržní konkurenceschop­nosti a tvorby hodnoty. "

" V roce 2006 jsme nadále rozšiřovali svoji celosvětovou síť působnosti prostřednictvím akvizice společnosti Oregon Steel Mills, severoamerického producenta oceli. Tato transakce byla uzavřena v polovině ledna 2007. Kromě toho jsme koupili společnost Stratcor (USA a Jižní Afrika) a podíl ve společnosti Highveld Steel and Vanadium Corporation (Jižní Afrika). "

" V březnu 2007 jsme zaznamenali tragickou událost v dole Uljanovskaja, provozovaném naší partnerskou společností Južkuzbassugol, vedoucí ke ztrátě mnoha životů. Naše společnost nadále monitoruje opatření přijatá vedením společnosti Južkuzbassugol, sociální podporu poskytovanou osobám závislým na obětech i vyšetřování příčin této tragédie ze strany státních orgánů, včetně výsledných ponaučení. "

" Jménem představenstva a vedení skupiny Evraz Group bych chtěl poděkovat všem akcionářům za jejich neutuchající podporu a důvěru v naše schopnosti při řešení úkolů, kterým čelíme na naší cestě k úspěchu. "

" Také bych chtěl poděkovat našim zaměstnancům a partnerům za jejich mimořádný podíl na výjimečných výsledcích za minulý rok."

Pokud jde o vyhlídky na rok 2007 a dále, Alexander Frolov řekl:

Očekáváme, že v roce 2007 vyprodukujeme 15,5 – 16,0 mil. tun surové oceli a 14,2 – 14,8 mil. tun válcovaných výrobků, včetně 1,6 – 1,7 mil. tun v USA.

" Plánované investice skupiny Evraz Group ve výši asi 575 mil. USD budou mířit zejména do již probíhajících projektů s cílem zvýšit provozní účinnost. Tyto projekty zahrnují i obnovu vyzdívky vysoké pece v závodu Zapsib. Díky této investici se sníží produkce surové oceli v roce 2007 asi o 1 mil. tun. Dále dojde k odstavení všech Siemens-Martinových pecí umístěných v samotném centru Novokuzněcku, města s více než 550 000 obyvateli. Tím dojde k dalšímu zlepšení životního prostředí v tomto regionu a ke zvýšení provozní účinnosti našich sibiřských závodů."

" Expanze stavebního trhu v Rusku bude dále stimulovat poptávku po dlouhých ocelářských výrobcích v tuzemsku, která stále převyšuje růst HDP. Očekává se, že příznivé cenové prostředí v prvním čtvrtletí roku 2007 a očekávané dobré cenové podmínky do druhého čtvrtletí roku 2007 zvýší, společně s dobrým růstem objemu prodejů, konsolidované výnosy skupiny Evraz během prvních šesti měsíců roku 2007 o 45–55 % a EBITDA za první polovinu roku 2007 o 50–60 %."

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).