Hlavní navigace

190 let České pojišťovny

Tradice České pojišťovny se odvíjí od roku 1827, kdy byla založena instituce s názvem Císařsko královský privilegovaný český společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav.
5. 12. 2017

Sdílet

Později pojišťovna změnila své jméno a pod novým názvem První česká vzájemná pojišťovna pokračovala v činnosti dalších několik desítek let. Pojďme se společně podívat, jak šel čas s logem České pojišťovny a jak se postupem času vyvíjela její reklama.

Stejně jako roste, sílí a proměňuje se znak našeho národa – lípa srdčitá, roste a vyvíjí se i Česká pojišťovna. Není proto divu, že se listy tohoto slovanského stromu objevují v logu pojišťovny v různých obměnách už od 50. let minulého století. Lípou to ale nezačalo, kořeny vizuální podoby pojišťovny sahají až do Rakouska-Uherska a k československému vlastenectví.

19. století: Pojišťování živelní a životní a národní hrdost

Na samém počátku vizuální identitu tehdy ještě První české vzájemné pojišťovny úzce doprovázela národní hrdost česko- slovenských vlastenců. Hlavním prvkem loga byl český dvouocasý lev. Ten se už od 13. století objevoval na erbech českých panovníků a i dnes nás hrdě reprezentuje na malém i velkém státním znaku. Kromě toho se do konce 19. století v záhlaví pojišťovny uváděly císařské symboly, s počátkem 20. století už ale pro ně v grafice České vzájemné pojišťovny nebylo místa.

 

Státní národní banka, proměny loga a začátky lipového listu

Znárodňování a monopolizace se výrazně dotkly i České pojišťovny. Po roce 1948 bylo sloučeno pět stávajících pojišťoven a vznikla tak Státní pojišťovna se zkratkou SP, která se na dalších osmnáct let stala nedílnou součástí loga. Během následujících let se k ní připojily i nám dodnes známé lipové listy, zpočátku však jen jako doplňkový grafický prvek.

 

Lipové listy Zdeňka Kolářského

V roce 1971 získaly tři lipové listy výsadní postavení a staly se novou dominantou loga České státní pojišťovny. Znak, který je ve své podstatě základem loga dodnes, navrhl a realizoval akademický sochař a medailér Zdeněk Kolářský – mimo jiné tvůrce československé tříkoruny, kterou na zadní straně zdobil autorův oblíbený motiv, lipové listy stylizované do podoby květu. Podle slov Zdeňka Kolářského jsou do „lipového“ loga pojišťovny obrazně i ve skutečnosti vryty její hodnoty a poslání. Tak vznikla symbolická provázanost tří lipových listů, které symbolizují záruku, jistotu a životní zabezpečení jedince i celé rodiny.

90. léta a privatizace, nově Česká pojišťovna a její dcery

V devadesátých letech Českou státní pojišťovnu čekaly další změny. Kromě přejmenování na Českou pojišťovnu přibyly podniku i dceřiné společnosti – ČP Zdraví, Penzijní fond a další. I pro ně bylo potřeba vizuální identitu lehce odlišit od hlavního loga.

2011 až  současnost: Česká  pojišťovna jde s dobou a Lumírem Kajnarem

Současné logo vzniklo pod rukama grafického designéra Lumíra Kajnara. Ten v roce 2011 logo Zdeňka Kolářského přizpůsobil trendům moderní doby.


Stylizovaná pavéza (erb) zdůrazňuje tradici společnosti, její historickou hodnotu a spojitost s českou státností. Lipová ratolest odkazuje na český národní strom, propletení listů symbolizuje sílu a pevnost vzájemné ochrany.

Reklama jako pravdivý obraz doby

Každá epocha má svá témata i svoji estetiku. Zatímco v počátcích pojišťovny se propagace pojišťovacích služeb omezovala na plechové tabulky, vývěsní štíty a ručně ilustrované listy či kalendáře, ve dvacátém století se reklamní mašinérie rozjela naplno. Dobové plakáty, inzeráty a reklamy dnes vzbuzují lehký úsměv, přesto mají své kouzlo a jsou zajímavým dokladem o životě v českých zemích.

Prevence

Tak by se dala jedním slovem popsat celá reklamní koncepce pojišťovny od 50. do 80. let 20. století. Ve skutečnosti nešlo o reklamu, jak ji vnímáme dnes, protože na trhu chyběla konkurence. Socialistická propagace v oblasti pojišťovnictví přebírala osvětovou funkci, informovala o pravidlech bezpečného chování, vzdělávala a především varovala. I přes občasný politický a agitační nádech si tyto reklamy a jejich tvůrci zaslouží obdiv za kvalitní a zajímavé zpracování.

Byznys

Porevoluční éru ve všech oblastech podnikání silně ovlivnilo překotné dění na trhu v 90. letech. Najednou bylo nutné o klienty bojovat s dalšími pojišťovnami a přicházet s novými produkty. Také bylo potřeba jasně definovat pozici a dát „tvář“ značce. Tvář, která celou společnost, její produkty a služby jasně odliší od ostatních hráčů na trhu. Na přelomu tisíciletí tak lze v reklamní prezentaci pojišťovny pozorovat pestrou škálu vizuálních stylů, apelujících jak na rozum, tak na emoce stávajících i potenciálních klientů.

Servis

V poslední době už nejde jen o klasickou reklamu. Současné marketingové aktivity spojuje snaha nabídnout klientům v každé situaci vhodné řešení – komplexní a přitom individuální. Typická je specializace kampaní podle různých rizik a produktových kategorií a v propagačních materiálech se komunikují konkrétní benefity. Jednoznačným trendem 21. století se stala on-line komunikace, především na sociálních sítích.  

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).