Hlavní navigace

Jak si správně vybrat cestovní pojištění

Možná už pojištění na dovolenou máte a je kvalitní. Mohou se vám však hodit nadčasová fakta, jak dobré pojištění poznat a na co se při jeho výběru zaměřit.
23. 6. 2014
MarketVoice Co je to?

Sdílet

(Ne)musíte mít cestovní pojištění

Když cestujete mimo Českou republiku, pojišťovny, banky a zprostředkovatelé pojištění vás varují, že vyrazit za hranice bez cestovního pojištění je hazard. Je a není, jde jen o to, kam cestujete a kolik máte vlastních peněz.

Pokud cestujete po Evropské unii, vystačíte si s průkazem vaší stávající zdravotní pojišťovny, tzv. EHIC. Pokud budete nutně potřebovat vyhledat lékařskou pomoc, stačí navštívit zdravotnické zařízení, resp. lékaře, kteří jsou zapojení do systému poskytovatelů péče veřejného zdravotního pojištění. Teoreticky.

A to je právě ten háček. Pokud navštívíte soukromé zdravotnické zařízení, které se veřejného zdravotního systému neúčastní, buď vám nebude ošetření poskytnuto, anebo za něj zaplatíte. Podobně i ve veřejném zdravotním zařízení zaplatíte všechny obvyklé spoluúčasti, které se v daném státě platí. Navíc, pokud už jde o váš život, sanitka či vrtulník vás jednoduše dopraví tam, kde je největší pravděpodobnost, že vás zachrání. Peníze se řeší následně. A půjde-li o soukromé zdravotnické zařízení, vaše česká zdravotní pojišťovna výdaje proplatí jen do výše obvyklých pro stejný zákrok v ČR. Jinými slovy, v lepším případě vám přijde tučná faktura, v tom horším se bude předem zkoumat (zvláště v rozvojových zemích), máte-li vůbec z čeho lékařskou péči zaplatit. I zdravotnictví je byznys.

Pokud navštívíte soukromé zdravotní středisko, pojišťovna vám vrátí peníze jen za zdravotní péči, která je v České republice hrazená, a to do výše českých cen. Když například budete nadstandardně ošetřeni v soukromém středisku ve Velké Británii, dostanete jenom část nákladů na zdravotní péči, tj. v případě nadstandardní, u nás nehrazené péče nedostanete nic.

Kde platí karta EHIC

Všechny státy EU+EHP, Makedonie (F.Y.R.O.M)

Mezistátní dohody o zajištění nezbytné zdravotní péče

Černá Hora, Izrael (pouze pracovní úrazy a předčasné porody), Srbsko

Zvolte si správný limit pro léčebné výlohy

Pokud už máte, nebo se chystáte kupovat cestovní pojištění, sledujte zvláště limit pro léčebné výlohy. Pro Evropu je dostatečným limitem částka okolo 1,5 mil. Kč, ale čím větší limit bude, tím lépe. Mimo Evropu nevyjíždějte s limitem menším než 2 mil. Kč a ani limit přes 3 mil. Kč není zbytečně přehnaný.

V praxi se obvykle postupuje tak, že v případě např. akutní operace je poskytnutá maximální možná péče a jakmile to zdravotní stav pacienta umožní, okamžitě se převáží zpět do České republiky třeba leteckým speciálem. Vypravení letadla oproti zdravotní péči hrazené např. v USA může být výrazně levnější při stejném standardu kvality péče.

Jaký si vybrat limit

 • Pro Evropu minimálně 1 500 000 Kč a více.
 • Mimo Evropu minimálně 3 000 000 Kč a více.

Pojišťovna Allianz má limit pro léčebné výlohy neomezený.

Pozor na spolupojištěné osoby

Cestuje-li vás více, pečlivě si ověřte, že každá z pojištěných osob je pojištěná samostatně na plnou částku a že nejde o tzv. souhrnnou částku maximální výše plnění pro všechny pojištěné osoby. To bývá častým úskalím pojištění k platebním kartám. Na první pohled nabízejí vysoké limity, ale ty jsou platné souhrnně pro všechny pojištěné dohromady.

Sledujte výrazy jako

 • hranice pojistného plnění (nad stanovenou hranici pojišťovna neplní)
 • kumulovaný limit (maximální vyplacená částka za celou smlouvu)

Příklad:

Pokud bude 5 osob cestovat na jednu pojistnou smlouvu a pro každou osobu bude stanovený limit 2 mil. Kč léčebných výloh, znamená to, že každá z osob je pojištěná na částku 2 mil. Kč. Pokud bude v pojistné smlouvě uvedeno, že pojistná částka je sice 2 mil. Kč, ale jde o tzv. kumulativní plnění, tedy maximální možnou vyplacenou pojistnou částku za smlouvu, znamená to, že každá z 5 osob je reálně pojištěná na pouhých 400 000 Kč.

Pojištění odpovědnosti za škody už možná máte

Způsobíte-li vlastní neopatrností škodu, s pojištěním odpovědnosti ji za vás uhradí pojišťovna. Tady pozor. Je potřeba předem (!) informovat pojišťovnu o vzniklé škodě a bez jejího souhlasu nesmíte podepsat žádnou dohodu či jiný dokument o náhradě škody. Jinak se vystavujete riziku neplnění.

Tip: Máte-li pojištění domácnosti, ověřte si, zda k němu máte i pojištění odpovědnosti za škody. Velmi často toto pojištění platí i v Evropě a nemusíte si jej k cestovnímu pojištění kupovat.

Úrazové pojištění není nezbytné

Doplňkové pojištění vám pomůže překlenout finanční těžkosti při trvalých následcích úrazem, resp. vašim příbuzným při vaší smrti úrazem. Pokud vám pojišťovna bude nabízet limit do 1 mil. Kč, nekupujte jej. Takový limit zpravidla nezajistí důstojný život po úrazu, resp. finanční náklady s tím spojené. Hledejte pojištění s limity nad 1 mil. Kč a v případě trvalých následků ještě vyšší.

Jak si vybrat úrazové pojištění

 • Pokud máte vlastní soukromé úrazové pojištění, např. k životnímu pojištění, platí vám kdekoli na světě.
 • Limit pro úrazové pojištění by neměl být nižší než 1 mil. Kč.
 • Všímejte si, zda pojišťovna nabízí tzv. progresivní plnění, tj. zda se pojistná částka zvyšuje se závažností úrazu.
 • Sledujte, od jakého procenta trvalých následků pojišťovna plní. Existují totiž pojišťovny, které plní až nad 10 % trvalých následků, anebo jen za přesně vyjmenované úrazy. Pojištění je sice levné, ale plní se až u závažných úrazů.
 • Zjistěte si, zda se úrazové pojištění vztahuje i na vniknutí choroboplodných zárodků. Např. kousne vás klíště (= úraz) a následně ochrnete na zánět mozkových blan. Některé pojišťovny na toto mají výluky, protože toto nepovažují za úraz, ale za nemoc.

Návrat domů zadarmo s doprovodem dětí

Některé pojišťovny prodávají levné cestovní pojištění, které opravdu dostatečně kryje léčebné výlohy. Tečka. Tím pojištění končí a když budete potřebovat převoz z ciziny zpět do České republiky, už to půjde z vaší peněženky.

Podobně když budou s vámi cestovat nezletilé děti a ty bude potřeba dopravit zpět, případně naopak zajistit k nim doprovod z ČR, léčebné výlohy toto nekryjí a potřebujete pojištění asistenčních služeb. U dobrých pojistek je již součástí a tedy v ceně, jinde si jej dokupujete zvlášť. Bez něj sice v cizině neumřete, ale pokud nemáte dobré logistické zázemí, zbytečně budete platit za služby nesouvisející se zdravotní péčí.

Všímejte si, zda nabídka pojištění kryje následující životní situace:

 • Přivolanou osobu nebo přivolaného opatrovníka nebo náhradního pracovníka.
 • Repatriaci.

Tip: Asistenční služba pro vás vyšle vozidlo, letadlo či vrtulník, zajistí a zaplatí vám jízdenku na vlak, autobus či letadlo, zaplatí ubytování. A samozřejmě toto vše poskytne i vašim příbuzným, kteří např. vyzvednou vaše děti v cizině a dopraví je zpět domů během vaší hospitalizace. Vše podle pojistných podmínek daného pojistitele.

Hory, potápění a práce

V souvislosti se zvýšeným zásahem horských služeb v Tatrách a Alpách postupně všechny pojišťovny začaly rozlišovat, co je vysokohorská turistika a co je potápění. Pokud se chystáte na hory, zjistěte si, zda vaše pojišťovna vůbec kryje zásah horské služby (zvláště vrtulníkem). To není kryto z veřejného pojištění a i v případě cestovního pojištění na tyto události existují výluky či přesně definované limity.

Podobně buďte opatrní, pokud oficiálně cestujete jako turisté, ale zároveň si v zahraničí domluvíte nějakou zakázku, či budete za úplatu s něčím vypomáhat. Některé pojišťovny striktně rozlišují mezi soukromou a pracovní cestou, jiné to neřeší.

Tip: Vysokohorskou turistkou se zpravidla myslí cestování po horách nad 3500 m n.m. a rizikovým potápěním je potápění nad 30 metrů hloubky.

Storno cesty a zájezdu

Je fajn vědět, že když se něco pokazí, pojišťovna vám vrátí peníze za zakoupený zájezd. Háček je v tom, že při koupi samostatného pojištění (tj. odděleně od zájezdu) musíte takové pojištění většinou koupit max. do dvou dnů od koupi zájezdu. To, že onemocněl váš syn či dcera, ještě nebrání tomu, abyste neodcestovali vy, když se o ně může postarat váš manžel či manželka. Než si toto připojištění sjednáte, dobře si přečtěte výluky. A pokud cestujete po vlastní ose a ubytování řešíte přímo s majitelem zařízení v cizině, máte smůlu, toto připojištění není pro vás.

Nejčastěji lze připojistit

 • Nedobrovolnou ztrátu pracovního poměru
 • Akutní nemoc
 • Úraz nebo úmrtí pojištěného nebo osob blízkých
 • Na pojištěné osobě nebo osobě blízké byl spáchán násilný trestný čin
 • Závažné komplikace v těhotenství (do 26. týdne)
 • Podstatné škody na majetku pojištěného způsobené živelnou událostí nebo trestným činem třetí osoby
 • Nejčastěji je možné sjednat jen do 2 dnů od objednání/zaplacení zájezdu (resp. cestovní služby)

Co nelze připojistit

 • Výše uvedené při cestě po vlastní ose (vlastní dopravou, vlastní zajištění ubytování apod.)

Zavazadla, doklady a právní pomoc

Hledáte-li kvalitní připojištění zavazadel, sledujte nejen maximální pojistnou částku, ale zvláště limit na jednu položku. Běžně máte zavazadla pojištěná např. na 40 000 Kč, ale za jednu položku dostanete max. 4000 Kč. Připojištění osobních dokladů vám sice nové dokumenty nezajistí, ale uhradí vám nezbytné výdaje s jejich znovupořízením.

Připojištění právní asistence oceníte ve chvíli, kdy způsobíte přestupek či trestný čin, anebo z něj budete (třeba neprávem) obviněni. Pojišťovna zajistí a uhradí jak právní pomoc, tak i třeba kauci, bude-li ji případný soud vyžadovat.

Nejčastější výluky u pojištění zavazadel

 • Fotoaparáty, kamery, audiovizuální technika, mobilní telefony, počítače apod., včetně jejich příslušenství, které byly odcizené krádeží vloupáním do motorového vozidla nebo jeho přívěsu
 • Pojištěné věci v době, kdy byly předány na potvrzení do úschovy (zodpovídá za ně úschovna)
 • Peníze, vkladní knížky, platební karty, vkladové listy, telefonní karty, cenné papíry a jiné obdobné dokumenty, cestovní pasy, řidičské průkazy, jízdenky, letenky a jiné doklady, průkazy a oprávnění všeho druhu.

Zpoždění a zmeškání cesty

Jsou situace, které prostě ovlivnit nemůžete. Mezi ty typické patří, kdy cestujete na letiště vlakem a někdo se rozhodne pod vlak skočit. Než se nehoda vyšetří a než vy se na letiště dostanete, může uplynout několik hodin a z bezpečnostních důvodů vám třeba nebude umožněno z vlaku vystoupit a zajistit si náhradní dopravu, abyste let stihli. Nejen tyto případy kryje připojištění zpoždění a zmeškání cesty.

Pozor ale, že krytí se vztahuje jen na řádně registrované dopravce a linkové spoje. Pokud vás na letadlo „hodí“ kamarád/-ka autem a z různých důvodů nedojedete, máte zpravidla smůlu. Podobně výluky bývají pro charterové lety.

Pojištění zpoždění letu vám zase zajistí úhradu výdajů na stravu, občerstvení a základní hygienické potřeby. Na toto riziko se nejčastěji vztahuje 6hodinová spoluúčast. Od aerolinek působících v EU sice ze zákona musíte dostat kompenzaci, ale s tímto připojištěním na tom budete lépe.

Starosti s teroristy a násilníky

Při konečném výběru pojištění se zaměřte i na to, zda vaše pojišťovna kryje tzv. teroristické činy. Nikdo samozřejmě neočekává, že pojedete na aktivní dovolenou do Afganistanu či na západní Ukrajinu. Nicméně může dojít k následující situaci. Budete odpočívat např. na pobřeží Francie a tam dojde k neočekávané činnosti, jejímž důsledkem bude v lepším případě jen váš úraz. Anebo třeba někde vykolejí vlak. Pokud tamní úřady vyhodnotí, že šlo o nehodu, vše je relativně v pořádku. Pokud naopak vyhodnotí, že šlo o teroristický čin, resp. náboženský akt, přestože vy jste v tom nevinně a jste mezi poškozenými, pojišťovny mohou uplatnit výluku z pojištění a nedají vám ani korunu.

Ale nemusí jít hned o teroristy. Úplně „stačí“, že vás někdo přepadne a způsobí vám zranění vyžadující hospitalizaci. Je-li u pojišťovny výluka na násilné činy, jste v pasti.

Naopak, pokud pojišťovny poskytují plnění v případě teroristických a násilných činů, sice vám nikdo nezaplatí zničený majetek (např. mobil, fotoaparát apod.), ale plně se o vás postarají a uhradí všechny léčebné výlohy včetně repatriace. Možná je to drobnost, ale v současné době velmi důležitá.

Podobně se předem ujistěte, že země, do které míříte, není na seznamu zemí, do kterých Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje vstup. Jet tam samozřejmě můžete, ale jen na vlastní pěst, protože cestovní pojištění nebude platné (naopak, životní či úrazové pojištění ano). Některé pojišťovny navíc mají ještě vlastní seznam zemí, kde buď obecně nepojišťují, anebo jen za výrazně vyšší pojistné (typicky ERV pojišťovna).

Nejčastější výluky pojišťoven pro terorismus, násilí a nepokoje

Pojištění se nevztahuje na jakékoliv újmy, způsobené přímo nebo nepřímo:
a) následkem válečných událostí;
b) následkem násilných událostí;
c) následkem terorismu.

Pokud podobné výluky najdete v podmínkách své pojišťovny, nedostanete ani korunu a vše si zaplatíte (pokud vůbec útok přežijete). Pojišťovny totiž vycházejí z právního pohledu, že za škodu je zodpovědný pachatel útoku a po něm byste měli nárokovat  náhradu škody. (Toho teroristu či násilníka najdete a zažalujete jej, jak prosté.)

Srovnání cen cestovního pojištění

Abyste měli základní představu, kolik stojí cestovní pojištění a jak významné jsou rozdíly nejen mezi cenou, ale hlavně pojistným, krytím, připravili jsme pro vás tři modelové příklady.

Lenošení u moře

 • Cílová země: Chorvatsko
 • Trvání cesty: od 1. 7. 2014 do 10. 7. 2014 (celkem 10 dnů)
 • Počet osob: 5 (35 let, 29 let, 10 let, 7 let, 3 roky)
 • Sportovní činnost: rekreační
 • Cena cestovních služeb zajištěných agenturou 39 960 Kč
Pojišťovna Produkt Pojistné Léčebné výlohy Smrt úrazem Trvalé následky úrazu Pojištění zavazadel Pojištění odpovědnosti na zdraví / majetku Storno zájezdu
ERV pojišťovna SunLight Plus 1 160 Kč 3 000 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 15 000 Kč 1 000 000 Kč / 500 000 Kč 20 000 Kč
UNIQA pojišťovna K10 1 820 Kč 10 000 000 Kč 300 000 Kč 600 000 Kč 40 000 Kč 5000 000 Kč 80 000 Kč
AIG Europe Gold 2 229 Kč 15 000 000 Kč 200 000 Kč 400 000 Kč 60 000 Kč 10 000 000 Kč 120 000 Kč
Union pojišťovna Premium 2 508 Kč 4 000 000 Kč 250 000 Kč 500 000 Kč 40 000 Kč 2 500 000 / 1 000 000 Kč 25 000 Kč
Allianz pojišťovna Cestovní pojištění 2 519 Kč bez limitu 200 000 Kč 400 000 Kč 20 000 Kč 10 000 000 / 5 000 000 Kč bez limitu
Slavia pojišťovna Svět 4 359 Kč 7 000 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 15 000 Kč 2 000 000 / 500 000 Kč 25 000 Kč

Krásy Afriky za 20 dnů

 • Cílové země: Gambie, Namíbie, Etiopie
 • Trvání cesty: od 1. 7. 2014 do 14. 7. 2014 (celkem 14 dnů)
 • Počet osob: 2 (55 let, 48 let)
 • Sportovní činnost: rekreační
 • Cena cestovních služeb zajištěných agenturou 119 800 Kč
Pojišťovna Produkt Pojistné Léčebné výlohy Smrt úrazem Trvalé následky úrazu Pojištění zavazadel Pojištění odpovědnosti na zdraví / majetku Storno zájezdu
Union pojišťovna Premium 2 068 Kč 4 000 000 Kč 250 000 Kč 500 000 Kč 40 000 Kč 2 500 000 / 1 000 000 Kč 25 000 Kč
AIG Europe Gold 5 074 Kč 15 000 000 Kč 200 000 Kč 400 000 Kč 60 000 Kč 10 000 000 Kč 120 000 Kč
UNIQA pojišťovna K10 5 076 Kč 10 000 000 Kč 300 000 Kč 600 000 Kč 40 000 Kč 5 000 000 Kč 80 000 Kč
Allianz pojišťovna Cestovní pojištění 5 839 Kč bez limitu 200 000 Kč 400 000 Kč 20 000 Kč 10 000 000 / 5 000 000 Kč bez limitu
Slavia pojišťovna Svět 5 839 Kč 7 000 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 15 000 Kč 2 000 000 / 500 000 Kč 25 000 Kč

Potápění v oceánu

 • Cílová země: Indonésie
 • Trvání cesty: od 1. 7. 2014 do 20. 7. 2014 (celkem 20 dnů)
 • Počet osob: 1 (27 let)
 • Sportovní činnost: potápění, hory
 • Cena cestovních služeb zajištěných agenturou: 0 Kč (vše si zajistí sám)
Pojišťovna Produkt Pojistné Léčebné výlohy Smrt úrazem Trvalé následky úrazu Pojištění zavazadel Pojištění odpovědnosti na zdraví / majetku
Generali pojišťovna Exkluziv 1 820 Kč 3 400 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 30 000 Kč 10 00 000 Kč
AIG Europe Gold 2 348 Kč 15 000 000 Kč 200 000 Kč 400 000 Kč 60 000 Kč 10 000 000 Kč
Allianz pojišťovna Cestovní pojištění 2 520 Kč bez limitu 200 000 Kč 400 000 Kč 20 000 Kč 10 000 000 / 5 000 000 Kč
UNIQA pojišťovna KS 2 800 Kč 5 000 000 Kč 150 000 Kč 300 000 Kč 15 000 Kč 10 00 000 Kč
AXA ASSISTANCE Excelent 2 820 Kč bez limitu 300 000 Kč 600 000 Kč 30 000 Kč 25 000 000 / 10 000 000 Kč
Slavia pojišťovna Svět 4 680 Kč 7 000 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 15 000 Kč 2 000 000 / 500 000 Kč
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).