Hlavní navigace

Názor k článku Změna pracovní doby nemůže být sankcí za porušení pracovní kázně od Jezevec - Velmi mne zaujala pasáž o možném zneužití práva....

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 10. 12. 2011 17:09

  Jezevec (neregistrovaný) 178.72.204.---

  Velmi mne zaujala pasáž o možném zneužití práva. Lze za popisované zneužití práva považovat písemné příkazy vedoucího oddělení svému zástupci, které jsou sice možná formálně zákonné, jejich účelem však není vykonat právo. Jejich plnění dokonce následně není vůbec vyžadováno. Obávám se však, že cílem jejich vydání nebylo dosažení toho, co mají příkazy na zřeteli, ale umožnění kdykoliv v budoucnosti v případě potřeby postihnout pracovníka za jejich neplnění. Jak by se měl podřízený zachovat? Když začal příkazy striktně dodržovat, je mu vytýkáno švejkování, když tyto příkazy, stejně jako ostatní pracovníci nedodržuje, může za toto být v budoucnu postihován?
  Pro představu zde uvádím citace některých z těchto písemných příkazů:

  „Jako přímý nadřízený Tě tímto oficiálně žádám, abys veškerou komunikaci mimo naše oddělení související s Tvou práci vedl, přesněji řečeno, abys komukoliv volal, posílal emaily, osobně jednal apod. jen v případě, že Ti to jako Tvůj vedoucí nebo mí nadřízení nejprve schválí(m) nebo o to budeš mnou, mými nadřízenými požádán. Předpokládám, že Tvá komunikace (i v rámci našeho oddělení) se omezí jen na nutnou (z mého pohledu)“

  „Pokud se pracovník oddělení bude zdržovat v budově, bude pracovat ve své kanceláři, případně v jiných kancelářích oddělení. Činnosti mimo tyto kanceláře budou nejprve odsouhlaseny vedoucím oddělení.
  Pracovník nebude přijímat neschválené návštěvy ve své kanceláři (jakékoliv návštěvy budou nejprve odsouhlaseny vedoucím).“

  „Žádám všechny pracovníky našeho oddělení, kteří by chtěli argumentovat tím, že přestávku na oběd a oddech využívají, ale neopouštějí budovu, aby prokazatelným způsobem vedli evidenci o čerpání této přestávky, aby bylo zřejmé, kdy byla tato využita. Pokud tak neučiní, beru, že tento nárok propadl. Tento postup jsem byl nucen již zvolit u svého zástupce“

  K těmto příkazům dále uvádím, že jsou většinou formulovány pouze vůči jednomu konkrétnímu pracovníkovi a ne vůči ostatním podřízeným, takže by dle mého názoru mohou hraničit s bossingem, poněvadž jde o trvalý jev v průběhu více než roku a příkazy jsou vydávány bezprostředně poté, co se podřízený snaží upozornit na pracovní nedostatky na oddělení. Navíc příkaz, týkající se služební komunikace, není v souladu ani s pracovní náplní zástupce vedoucího, která obsahuje řadu ustanovení o samostatné práci a v podstatě paralyzuje veškerou práci tohoto pracovníka, jehož hlavní pracovní náplní je získávání informací a jejich zpracování.
  Vím, že je těžké vyslovit názor na základě tohoto stručného popisu bez hluší znalosti celého případu, pro úplnost tedy alespoň dodávám, že kritizovaný zaměstnanec patří prokazatelně dlouhodobě mezi nejvíce uznávané odborníky ve svém oboru s nadstandardními pracovními výkony a to v celorepublikovém měřítku, z celého oddělení má již několik let nejvíce přesčasových neplacených hodin, pracuje často i ve svém osobním volnu, takže rozhodně nejde o nějakého flákače, kterého by bylo nutno takto usměrňovat.
  Předem moc děkuji za případnou reakci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).