Hlavní navigace

Zahraničnímu obchodu se dařilo

Miroslav Novák

Pozitivní vývoj na západoevropských trzích a zvyšující se průmyslové zakázky domácích podniků se promítají do růstu obchodní výměny se zahraničím.

Doba čtení: 1 minuta

Pozitivní vývoj na západoevropských trzích a zvyšující se průmyslové zakázky domácích podniků se promítají do růstu obchodní výměny se zahraničím. Klíčový je z tohoto pohledu automobilový sektor. Optimistický zůstává i výhled do dalších měsíců a na celé první pololetí příštího roku, s tím, že rizika horšího vývoje se postupně snižují.

Podle čerstvě zveřejněných údajů ČSÚ vzrostl v listopadu vývoz meziročně o 7,4 % a dovoz o 6,3 %. Obchodní bilance skončila historicky nejvyšším přebytkem ve výši 38,7 mld. korun. Rovněž v meziměsíčním srovnání došlo k růstu vývozu, a to o 2,8 % a dovozu o 0,3 %.

Pod rekordní obchodní bilanci se podepsalo především kladné saldo u strojů a dopravních prostředků a na druhé straně snížení schodku u chemických výrobků a potravin. Růst vývozu táhl tradičně automobilový sektor. Vývoz strojů a dopravních prostředků vzrostl meziročně o 7,6 % a tvoří nadpoloviční většinu českého vývozu.

dan_z_prijmu

Se západními trhy má ČR tradičně silně přebytkovou obchodní bilanci. Aktivum se zeměmi EU 28 v listopadu činilo 73,5 mld. korun. Naopak schodek se zeměmi mimo EU meziročně vzrostl a souhrnně za listopad činil 33,7 mld. korun. K nejvyššímu nárůstu přebytku došlo v obchodu s Maďarskem a se Slovenskem. Oproti tomu schodek se nejvíce prohloubil v obchodu s Čínou a Polskem.

Pozitivní vývoj na západoevropských trzích a zvyšující se průmyslové zakázky domácích podniků se promítají do růstu obchodní výměny se zahraničím. Klíčový je z tohoto pohledu automobilový sektor. Optimistický zůstává i výhled do dalších měsíců a na celé první pololetí příštího roku, s tím, že rizika horšího vývoje se postupně snižují. Letošní obchodní bilance bude opět rekordně přebytková v předpokládané výši 360 mld. korun.

Našli jste v článku chybu?