Hlavní navigace

B.I.G. Expert - akcie: Uspěli by experti při investicích?

13. 5. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Každý týden prezentují svá investiční doporučení přední experti v oblasti kapitálových trhů v projektu B.I.G. Expert. Každé čtvrtletí pak hodnotíme, jak by uspěli při skutečném obchodování, kdyby se řídili svými radami. Kteří experti by vydělali a kteří tratili? Kdo je nejlepší?

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 10. 5. 2004.

Odhad pro období od 10. 5. do 7. 6. 2004 (1 měsíc)
Název Atraktivita Cena (pondělí) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
Č. RADIOKOMUNIKACE 58 412 2 3 1 0 0
ČESKÝ TELECOM 58 308,5 2 3 1 0 0
UNIPETROL 50 80,44 1 4 1 0 0
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 25 655 0 3 3 0 0
OKD 17 361 0 2 4 0 0
PARAMO 17 552 0 2 4 0 0
ČESKOMOR. DOLY 8 250 0 1 5 0 0
STŘEDOČESKÁ ENERG. 8 2050 0 1 5 0 0
JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ 0 22 0 0 6 0 0
TATRA 0 51 0 0 6 0 0
Odhad pro období od 10. 5. do 8. 11. 2004 (6 měsíců)
Název Atraktivita Cena (pondělí) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
Č. RADIOKOMUNIKACE 50 412 1 4 1 0 0
ČESKÝ TELECOM 58 308,5 1 5 0 0 0
UNIPETROL 75 80,44 3 3 0 0 0
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 25 655 0 3 3 0 0
OKD 42 361 1 3 2 0 0
PARAMO 17 552 0 2 4 0 0
ČESKOMOR. DOLY 25 250 0 3 3 0 0
STŘEDOČESKÁ ENERG. 8 2050 0 1 5 0 0
JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ 8 22 0 1 5 0 0
TATRA  –8 51 0 0 5 1 0

Tabulky odhadů vývoje investiční atraktivity sledovaných titulů pro jeden a šest měsíců byly doplněny 13. 5. 2004 v 19:10.

Experti správně odhadli vývoj kursů českých akcií

V prvním čtvrtletí 2004 dosáhli v krátkodobých odhadech všichni pravidelní účastníci této statistiky kladného výnosu. První místo obsadil Petr Šveda, který zde ještě reprezentoval společnost Böhm & partner, s průměrným ziskem 2,30 peněžní jednotky na akcii (celkový výnos 230). Předpokládal správně směr vývoje kursu u 44 akcií ze 100. Jeho ztráty byly umírněné a nejvíce vydělal 29,22 peněžních jednotek doporučením „koupit“ u akcií ISPAT Nová huť na konci ledna.

Spolu s druhým v pořadí, Ivanem Koloveckým ze společnosti A&CE Global Finance, jediní překonali průměrný výnos 139 peněžních jednotek. Tolik by byl zisk čtenáře, který by se každý týden ve svých investicích řídil vypočtenou atraktivitou.

Ve čtvrtletním vyhodnocení dlouhodobých odhadů za třetí čtvrtletí 2003 všichni pravidelní účastníci rovněž dosáhli kladného výnosu, a také pouze první dva experti překonali průměrný výnos 773 peněžních jednotek. I v dlouhodobých odhadech dosáhl nejlepšího umístění Petr Šveda z Böhm & partner s průměrným výnosem 9,71 peněžní jednotky na akcii (celkový výnos 1068).

Jeho předpoklad vývoje kursu po šesti měsících v porovnání s aktuální cenou byl správný u 67 ze 110 hodnocených titulů. Opakovaně dosáhl výrazného zisku (kolem 50 peněžních jednotek), nejvíce vydělal 120,94 peněžních jednotek doporučením „koupit“ u akcií ISPAT Nová Huť.

Čtvrtletní vyhodnocení statistiky B.I.G. Expert – akcie
Krátkodobé odhady za první čtvrtletí 2004 Dlouhodobé odhady za třetí čtvrtletí 2003
1 Petr Šveda, Böhm & partner Petr Šveda, Böhm & partner
2 Ivan Kolovecký, A&CE Global Finance Michal Semotan, J&T Securities (Czech Republic)
3 Roman Skalický, CYRRUS Roman Skalický, CYRRUS
4 Martin Pavlík, PPF burzovní společnost Ivan Kolovecký, A&CE Global Finance
5 Pavel Hadroušek, Fio, burzovní společnost Pavel Hadroušek, Fio, burzovní společnost

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

  • Ivan Kolovecký – A&CE Global Finance
  • Miroslav Gajdoš – Böhm & partner
  • Roman Skalický – CYRRUS
  • Pavel Hadroušek – Fio, burzovní spoleènost
  • Michal Semotan – J&T Securities
  • Martin Pavlík – PPF burzovní spoleènost

FIN21

Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodnì vybranými z  nejlikvidnìjších titulù obchodovaných na Burze cenných papírù Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadù expertù uvedených v seznamu. Sloupec „Cena“ uvádí pondìlní kurz vybraných titulù, ze kterého pøi svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertù po uplynutí období jednoho èi šesti mìsícù porovnávány pro vyhodnocení úspìšnosti.
Sloupec „Atraktivita“ uvádí vážený prùmìr poètu jednotlivých názorù a mùže nabývat hodnoty od –100 do +100. Poèet názorù „Rozhodnì koupit“, „Koupit“ atd. je publikován v dalších sloupcích

Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorù, zda urèitý cenný papír by bylo vhodné koupit, èi prodat s ohledem na pøedpokládaný vývoj v pøíštím jednom mìsíci a pùl roce. Skuteènost se však mùže velmi podstatnì lišit od odhadu expertù. Experti ani B.I.G. Prague nepøebírají žádnou zodpovìdnost za tyto odlišnosti.

Anketa

Kterému z vyhodnocených expertů důvěřujete nejvíce?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).