Hlavní navigace

Rozhodčí doložky v úvěrové smlouvě

3. 9. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Rozhodčí doložky do svých úvěrových smluv či obchodních podmínek zahrnuje mnoho společností poskytujících rychlé půjčky. Rozhodčí doložka v úvěrové smlouvě výrazně urychluje uspokojení věřitele; může však být také rizikem pro dlužníka. Proto buďte opatrní při sjednávání úvěru s rozhodčí doložkou.

Řada společností poskytující tzv. rychlé půjčky dává do svých obchodních podmínek či přímo do textu smlouvy o půjčce rozhodčí doložku. Touto doložkou jsou veškeré spory, které by mohly být mezi stranami z důvodu porušení smlouvy o půjčce vedeny, vyňaty z působnosti obecných soudů a je dána pravomoc rozhodčímu soudu, aby dané případy posoudil a rozhodl.

Až potud žádné zvláštní nebezpečí pro dlužníka takové rozhodčí doložky nemají. Problém nastává v případě, kdy jsou sjednány nestandardní podmínky rozhodčího řízení.

Rozhodčí soud

Rozhodcem (cizím slovem arbitrem) podle zákona o rozhodčím řízení může být každá zletilá fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům. Není tedy třeba mít právnické vzdělání, jak to na první pohled vypadá. Přesto u renomovaných rozhodčích soudů působí v roli rozhodců právníci, často velmi erudovaní, popř. se rozhoduje v rozhodčích senátech (nejčastěji tříčlenných), přičemž senát je složen jak z právníků, tak i z věcně odborně způsobilých osob (např. spory z reklamací u staveb apod.).

Nejznámějším rozhodčím sborem v ČR je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Tento orgán má svůj Řád, podle něhož rozhodci rozhodují, ale mohou rozhodovat i podle jiných pravidel, vše záleží na dohodě obou stran sporu o tom, jakým způsobem bude rozhodčí řízení vedeno.

Rozhodce může ve vnitrostátních sporech rozhodovat podle právního řádu ČR, ale je možné se rovněž dohodnout, že bude rozhodováno podle zásad spravedlnosti. V tom případě se rozhodce řídí při posuzování sporu pouze zásadami spravedlnosti a rozhodne tak, jak si myslí, že je spravedlivé rozhodnout.

Třetí cesta

V případě, že dlužník svou půjčku nesplácí, pak začasté úvěrová instituce v prvé řadě zkouší využít trestního práva a podává trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu. Pokud je dlužníkovi prokázáno, že při sjednávání půjčky poskytl nepravdivé údaje či zamlčel nějaké podstatné okolnosti, a to vše s úmyslem půjčené prostředky nevrátit, pak došlo ke spáchání trestného činu a rozsudek v trestním řízení má stejnou váhu jako rozsudek v občanskoprávním sporu, pakliže je zároveň rozhodnuto o povinnosti vrátit finanční prostředky. Pro úvěrovou instituci má tento způsob výhodu v tom, že nemusí vést spor s dlužníkem, ale celý spor „za ni“ vede státní zástupce v roli žalobce.

Druhá možnost je klasická žaloba v soudním řízení na vrácení finanční částky, popř. na splnění jiné povinnosti. Její nevýhody jsou zřejmé: zdlouhavost soudního sporu, možnost odvolání strany, která neuspěje atd. Proto stále více finančních institucí využívá institutu rozhodčího řízení.

Účto_tip_změny21

Obezřetnost na místě

Při sjednání půjčky je třeba velmi důkladně přečíst všechny podmínky, tj. nejen smlouvu, ale i obchodní podmínky psané velmi drobným písmem. Kromě vysokých smluvních pokut tak můžeme narazit právě i na sjednání rozhodčí doložky, a to často za velmi podezřelých podmínek.

Některé z nebezpečných podmínek:

  1. Čím je rozhodce méně známý, tím roste riziko. Jednak může takový rozhodce rozhodnout v řádu dnů, a během týdne od zahájení sporu může mít protistrana exekuční titul, ale rovněž může být exkluzivním rozhodcem dané společnosti a být tak s ní provázán. Nelze to však tvrdit paušálně.
  2. Je-li dohodnuto vedení rozhodčího řízení pouze v písemné formě na základě předložení písemných důkazů, pak se dlužník zbavuje možnosti hájit se u osobního jednání.
  3. Rozhodování podle zásad spravedlnosti vážně oslabuje možnosti dlužníka v případném odvolání.

Raději ne

Rozhodčí řízení má oproti běžnému soudnímu řízení své nesporné výhody, avšak ke sjednání rozhodčí doložky by mělo být přistupováno vždy jen tehdy, pokud si jsou obě strany vědomy, co to pro ně znamená. V případě úvěrových společností je často využíváno rozhodčího řízení jako nástroje, pomocí kterého společnost zrychlí a výrazně zjednoduší uspokojení své pohledávky na majetku dlužníka. V kontextu vysokých úroků se pak dlužník může v důsledku tohoto postupu dostat do výrazných existenčních problémů.

Anketa

Sjednáváte-li si úvěr, přečtete si vždy podrobně znění smlouvy a jejích podmínek?

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje problematice práva a dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).