Hlavní navigace

Rodiče nadržovali sourozenci. Jak si po jejich smrti vybojovat více z dědictví?

6. 10. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Započtením darů nebo jiných výhod a úlev si může opomíjený dědic zjednat majetkovou spravedlnost po smrti rodičů nebo příbuzného. Co můžete žádat, aby bylo do dědictví započteno, když chcete získat větší podíl?

Případy, kdy dědici žádají započtení darů, kterých se dostalo jinému z dědiců za života zesnulého zůstavitele, po němž se dětí, se v praxi vyskytují poměrně často. Ne vždy jsou rodiče vůči svým potomkům spravedliví a mají je všechny stejně rádi, nebo je sice mají stejně rádi, ale někomu nadržují. Započtení v dědickém právu má při stanovení výše dědických podílů (čili určení míry nebo množství toho, co, resp. kolik toho kdo zdědí) zohlednit to, co dědic už za života zesnulého zůstavitele od něho obdržel, zvláště v podobě darů.

Umožňuje tak započíst už mimo dědictví (před děděním) poskytnuté majetkové výhody oproti dědictví, tedy dědictví o ně snížit, aby nedocházelo k nespravedlivému a nedůvodnému zvýhodňování oblíbeného, preferovaného dědice na úkor ostatních, kterým se ze strany zůstavitele za jeho života nedostalo ničeho nebo jen málo oproti tomu, co se dostalo tomu vyvolenému. Nicméně nikdy nebude dosaženo toho, že by snad nějaký dědic něco vracel, maximálně se mu z dědictví ničeho nedostane.

Počítá se vše, co dědic dostal za poslední 3 roky

Nepominutelnému dědici, tedy potomkovi – dítěti – se započte vše, co od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo i za delší dobu. Při započtení se však nepřihlíží k obvyklým darováním, což jsou běžné dárky třeba k narozeninám, svátku, k Vánocům a podobně.

Pokud byl některý dědic – potomek – v rodině preferován takříkajíc celoživotně, tedy obdarováván zůstavitelem i v dřívějších letech, tak ten patrně nebude mít důvod změnit názor, aby dal příkaz k započtení i starších darů (i za dobu dřívější než 3 roky před smrtí), nicméně možné to je.

Samotný za života majetkově opomíjený dědic tak má právo na zohlednění jen majetkových výhod pro oblíbeného dědice v podobě darů poskytnutých mu za poslední 3 roky. Bez toho, aby to byla i vůle samotného zůstavitele, po kterém dědíte, nedosáhnete započtení majetkových výhod poskytnutých dříve než před 3 roky. Tento přístup autoritativně potvrdil Nejvyšší soud ČR (v rozsudku spis. zn. 24 Cdo 222/2019, ze dne 28. 1. 2020).  Započtení darů je tak omezeno hranicí tří let před úmrtím zůstavitele.

Placení dluhů a poskytování výhod do života lze zohlednit i za delší dobu než 3 roky

Naproti tomu ale, pokud jde o poskytování finanční a jiné podpory na vedení či založení domácnosti, rodiny, výkon povolání nebo zahájení podnikání a úhradu dluhů, tak takové výhody lze zohlednit, započíst i za dřívější dobu, než je doba 3 let před smrtí zůstavitele, leda by si to zůstavitel nepřál a dal naopak příkaz, aby tak činěno nebylo.

skoleni_29_6

Došlo-li totiž k takové podpoře dříve než v posledních třech letech před zůstavitelovou smrtí, provede se započtení, pokud zůstavitel neprojeví opačnou vůli. Jestliže tedy zůstavitel bude pamatovat na ochranu a zvýhodnění svého oblíbence a určí, že se mu nemají starší výhody započítávat, započte se mu jen to, co mu zůstavitel dal v posledních 3 letech svého života na úhradu nákladů spojených se založením samostatné domácnosti, se založením manželského či obdobného soužití nebo s nástupem povolání či se započetím podnikání, jakož i to, co použil zůstavitel na úhradu dluhů zletilého potomka.

Pokud na takový příkaz zůstavitel zapomene nebo o něm, resp. jeho možnosti, prostě neví a takový pokyn nedá, započte se, pokud to budete v dědickém řízení žádat a dokážete to prokázat, i všechno to, co mu zůstavitel dal za svého života na úlevu v nákladech spojených se založením samostatné domácnosti, se založením manželského či obdobného soužití nebo s nástupem povolání či se započetím podnikání a co zůstavitel použil na úhradu dluhů zletilého potomka.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).