Hlavní navigace

Platíte dětem kroužky? Podívejte se, na co vám přidá zdravotní pojišťovna

15. 9. 2023
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Rozjezd školy v září znamená také rozjezd kroužků, škol v přírodě a dalšího placení. Podívejte se, na co vám přidá zdravotní pojišťovna.

Září bývá pro peněženky bolestné. A to nejen v souvislosti s výbavou pro prvňáčky. Další díru do rozpočtu vyhloubí platby kroužků. Podívali jsme se proto na preventivní a bonusové programy zdravotních pojišťoven a vybrali z nich příspěvky, díky kterým můžete získat pár stovek zpátky.

V souvislosti s příspěvky však pamatujte na to, že i když možná budete splňovat nárok hned pro několik z nich, zdravotní pojišťovny mívají nastavený souhrnný limit, přes který už nic nenačerpáte. Někdy je ale možné získat příspěvky nad tento limit z jiných než bonusových programů nebo sezónních akcí. Vše záleží na podmínkách dané zdravotní pojišťovny.

Některé také umožňují rodičům sdílet nárok na bonusový příspěvek svému dítěti a vyčerpat tak na jeden platební doklad více peněz najednou.

Mějte také na paměti, že doklad o úhradě lze uplatnit jen po určitou dobu (např. 3 měsíce) a v rámci příspěvků za daný rok je nutné také včas podat žádost (některé přijímají žádosti a doklady až do konce roku, jinde tolik času mít nebudete).

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová pojišťovna přispívá dětem (celkem 1500 Kč) na:

Obecně platí, že není-li uvedeno jinak, doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (nebo od 1. 7. 2023, pokud jste klienty této pojišťovny až od července). Zároveň je ale musíte uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení. Příjem dokladů končí 31. prosince 2023 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak), zároveň ale pojišťovna uvádí, že doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2023, musí být proplaceny v roce 2023, v roce 2024 proplaceny nebudou. Měli byste tedy požádat o příspěvek v dostatečném předstihu, aby pojišťovna stihla příspěvek i vyplatit.

O příspěvek požádáte:

 • prostřednictvím mobilní aplikace „Zdraví v mobilu“ (platí pro uživatele Elektronické přepážky ČPZP se zřízeným oprávněním),
 • elektronicky – prostřednictvím Elektronické přepážky (menu Pojištěnci, funkce Proplácení preventivních programů),
 • osobně – při návštěvě pobočky,
 • prostřednictvím datové schránky (popř. datové schránky zákonného zástupce dítěte),
 • korespondenčně – zasláním žádosti poštou.

Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna má poměrně komplikovaný systém benefitů. Nabízí dva systémy čerpání. Buď na tzv. kupony, na něž vzniká nárok automaticky z pozice pojištěnce, nebo na tzv. Vitakartu, na které se jim hromadí kredity například za návštěvy preventivních prohlídek, za podání přehledu v případě OSVČ apod.

V případě čerpání na kupony jsou u programů jasně popsaná pravidla, kdo může čerpat, na co a do jaké částky (tak od sebe mimochodem odlišíte příspěvky na kupony a na kredity – ty na kupony se na webu rozbalí do vysvětlivek, ty na kredity se nerozbalí, informace totiž jsou až ve Vitakartě – pro neklienty je přístupná demoverze). O příspěvek přes kupony se čerpá pomocí účtenky a podaného formuláře.

Některé příspěvky se překrývají v obou systémech. Vždy je výhodnější primárně čerpat na tzv. kupony a poté si dočerpat ještě výhody za kredity na Vitakartě. Z kreditů se pak vypočítává nárok na konkrétní výši příspěvku. O příspěvek přes kredity se s účtenkou v tomto případě žádá přímo přes Vitakartu. Kredity si mohou členové rodiny vzájemně sdílet.

V rámci příspěvků na prevenci přes kupony zdravotní pojišťovna obecně přispívá na sportovní aktivity dětí 1000 Kč. Příspěvek se dá čerpat na úhradu členství ve sportovních oddílech, tréninky, vstupné na sportoviště apod. Klienti už ale pojišťovně žádostmi o příspěvky u tohoto programu vyčerpali rozpočet na celý rok, a proto už letos není možné na sportovní aktivity přes kupony žádat.

Vzhledem k enormnímu zájmu o tento program v letošním roce a kvůli vyčerpání celého letošního rozpočtu (navýšeného oproti loňskému roku cca o 30 %) už v polovině roku jsme ho ale museli ke 30. 6. uzavřít a nově otevřený bude v roce 2024, řekl serveru Měšec.cz mluvčí František Tlapák.

Pojištěnci mohou tedy čerpat příspěvky související se sportem dětí na základě získaných kreditů na Vitakartě. Pozor na limity, ne vždy platí, že 1 získaný kredit odpovídá jedné koruně. Jakou částku pojišťovna proplácí za 100 kreditů, je uvedeno u každého příspěvku. Pro naše účely by se mohly hodit programy:

 • chytré hodinky s CE certifikací zdravotnického prostředku pro záznam EKG křivky do 1905 Kč,
 • plavání a cvičení dětí do 15 měsíců s rodiči do 2540 Kč,
 • ozdravné pobyty dětí konané mimo OZP do 1270 Kč,
 • vitamíny a doplňky stravy do 635 Kč,
 • produkty zakoupené v lékárně Vitapharma do 1905 Kč,
 • masáže a lázeňské procedury (prevence a léčba nemocí pohybového aparátu) do 1270 Kč,
 • pobyt v solné jeskyni či sauně do 1270 Kč,
 • letní a zimní vícedenní tábory a kurzy, příměstské školky do 1270 Kč,
 • poradenství certifikovaného nutričního poradce do 1270 Kč,
 • rehabilitace a péče fyzioterapeuta do 1270 Kč,
 • sportovní přilby do 1270 Kč,
 • sportovní prohlídka u odborného lékaře až 1270 Kč.

Konkrétní podmínky k programům jsou v sekci Vitakarta. Můžete se k nim dostat přes demoverzi, kde zvolíte v pravém dolním rohu „Vyzkoušet Vitakartu“ a dále „Katalog benefitů“.

RBP, zdravotní pojišťovna

U RBP, zdravotní pojišťovny můžete čerpat na děti v rámci preventivních programů příspěvek (celkem 1000 Kč) na:

 • školu a školku v přírodě min. na 5 dní pro děti od školky do ukončení povinné školní docházky: do 500 Kč,
 • kurz plavání organizovaný školkou, školou nebo organizovaný kurz plavání pro děti do 3 let: do 500 Kč,
 • saunu v obdobích leden–duben a září–prosinec pro děti od 3 let: do 700 Kč,
 • pravidelnou sportovní prohlídku nebo registrační a členské poplatky pro registrované sportovce od 3 do 18 let: do 500 Kč,
 • na aktivity v programu STOB (obezita): do 500 Kč.

Z bonusových programů se může hodit příspěvek na:

 • letní prázdninový pobyt dětem od 3 let do ukončení základní školní docházky min. na 7 dní: do 1500 Kč,
 • příměstský prázdninový sportovní tábor dětem od 3 let do ukončení základní školní docházky min. na 5 dní organizovaný školkou, školou nebo zájmovou organizací: do 1500 Kč,
 • odbornou terapeutickou pomoc dětem od 7 let na úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění: 500 Kč na jednu konzultaci, max. do 2500 Kč.

Jen pro informaci, kterou můžete využít příští rok, uvádíme, že pojišťovna v této kategorii nabízí pro děti od 8 do 15 let s onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami také příspěvek na 14denní ozdravný lázeňský pobyt do 10 000 Kč, s opakujícím se onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami příspěvek na 15denní přímořský pobyt nebo pro děti od 8 do 15 let do 10 000 Kč a pro děti od 8 do 15 let s opakujícími se recidivujícími onemocněními horních cest dýchacích a alergiemi vysokohorský pobyt do 10 000 Kč. V těchto případech ale bylo nutné podat žádost už do konce července.

Dále mohou všichni pojištěnci využít slevu na plavání v partnerských bazénech. Nabídka platí od února do dubna a od 15. září do 30. listopadu 2023. 

Pojištěnci s aplikací my213 mohou čerpat příspěvek na pohybové aktivity do 50 % z ceny permanentky na plavání, sportovní kroužky, pravidelné tréninky a fitness, max. ale 500 Kč. V tomto případě se žádá pouze elektronicky.

Příspěvky lze poskytovat do 3 měsíců od data úhrady. Čerpat musíte ale nejpozději do 15. prosince.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Pro děti do 18 let Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí příspěvky (celkem do 1000 Kč) v programu Pohyb na:

Z programu Zdraví můžete čerpat příspěvek na vitamíny: max. 300 Kč ročně.

Z programu Zdravá duše pak pojišťovna přispívá na:

Ročně můžete vyčerpat tři různé příspěvky z preventivních programů (do limitu se nezapočítává čerpání z programu Zdravá duše). Příspěvky ale není možné přenášet z rodičů na dítě. Žádost za letošní rok musíte poslat nejpozději do konce prosince. Doklad o úhradě nesmí být starší 90 dnů.

O příspěvek požádáte prostřednictvím:

 • elektronického formuláře na Klientském portálu VoZP s připojením kopií dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF,
 • mobilní aplikace Zdraví na klik s připojením kopií dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (aplikace umožňuje doklad nafotit a převést do PDF),
 • papírové žádosti na příslušném formuláři podaném osobně nebo poštou.

Žádost o příspěvek není možné poslat e-mailem.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Z programu Pohyb umožňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna čerpat příspěvek na plavání kojenců a vaničkování organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod. pro děti do 1 roku: max. 500 Kč.

Na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru pro děti od 1 roku do 18 let můžete čerpat příspěvek na:

 • pohybovou aktivitu organizovanou v kroužcích, spolcích, klubech, domech dětí a mládeže apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, hokej, volejbal, basketbal, bruslení, plavání, gymnastika) nebo školským zařízením (mateřská škola, základní škola, střední škola),
 • sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře,
 • úhradu startovného nebo členského příspěvku,
 • úhradu permanentky za pohybové aktivity pro děti ve věku 15–18 let.

Pro jednoleté dítě můžete v roce 2023 požádat o příspěvek do 1500 Kč (do 1 roku věku 500 Kč například na plavání kojenců a po 1. narozeninách do 1000 Kč na pravidelné pohybové aktivity). Splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti. Příspěvek můžete čerpat postupně.

Žádost o příspěvek z preventivních programů musíte podat nejpozději do 15. 12. 2023, pokud ji podáváte korespondenčně, datovou schránkou nebo osobně. Do 31. 12. 2023 je možné podání prostřednictvím online formuláře z aplikace Moje VZP. Doklad o úhradě nesmí být starší než 3 měsíce. Sdílení příspěvků mezi rodiči a dětmi zdravotní pojišťovna neumožňuje.

V rámci Podpůrných programů můžete čerpat také příspěvek na podporu duševního zdraví pro děti od 7 let v max. počtu 10 sezení (max. 5000 Kč).

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR dětem přispívá z Fondu prevence (celkově do 1500 Kč) na:

V rámci sezónních akcí, které jsou nad rámec limitu ostatních programů, můžete čerpat příspěvek na:

 • letní sportovně pohybový pobyt, který proběhl od 27. června do 3. září s podporovanými aktivitami a možností čerpání do 30. listopadu (žádá se jen přes e-komunikaci): max. 500 Kč,
 • vitamíny zakoupené během října 2023: max. 250 Kč.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda nabízí mladým pojištěncům do 18 let z programu Sport junior příspěvek do 700 Kč na:

 • pohybové aktivity školní i mimoškolní (konkrétní výčet sportů pojišťovna definovaný nemá, ale dá se čerpat např. i na startovné),
 • pomůcky pro prevenci úrazů,
 • sportovní prohlídky,
 • sportovní tábory,
 • sportovní kroužky ve škole.

Příspěvky z programu Sport junior nemají stanovenou spodní věkovou hranici, takže je můžete čerpat například i na pohybové aktivity pro kojence. 

U programu pro zdravé stravování by se mohl hodit příspěvek na nutriční poradenství (do 1000 Kč), ale pouze pokud má pojištěnec hodnotu BMI nad 30 nebo pod 18,5. 

Z programu Duševní zdraví pojišťovna přispívá na psychologické nebo psychoterapeutické poradenství částkou do 2000 Kč.

Nakonec zmíníme ještě program Ozdravné pobyty, z něhož je možné čerpat příspěvek pro pojištěnce do 19 let buď s chronickým onemocněním kůže či dýchacích cest (max. 1000 Kč), anebo pro pojištěnce trpícího obezitou (max. 5000 Kč).

Obecně platí, že žádat o ně je možné do 30. listopadu 2023. Doklad o úhradě nesmí být starší 3 měsíců a musí být z daného roku. Žádost o příspěvek, který lze vyčerpat pouze najednou, mohou pojištěnci posílat e-mailem, datovou schránkou, přes Portál ZP nebo poštou. U této zdravotní pojišťovny není možné sdílení příspěvků mezi rodiči a dětmi.

Byl pro vás článek přínosný?