Hlavní navigace

Nové rozdělení pěstounské péče může přinést komplikace, pěstouni chtějí změny

20. 8. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nové rozdělení pěstounské péče na zprostředkovanou a nezprostředkovanou může situaci některých pěstounů zkomplikovat. Například když si přechodným pěstoun chce ponechat dítě v dlouhodobé péči.

Nové rozdělení přináší novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která po schválení ve sněmovně míří k posouzení do senátu. 

Jedním z cílů novely bylo rozdělit pěstounskou péči na příbuzenskou a nepříbuzenskou, kdy se v prvním případě jedná o příbuzné dítěte, ve druhém o pěstouny, kteří k dítěti nemají příbuzenský vztah. Nepříbuzný pěstoun je pak v nové úpravě definovaný jako zprostředkovaný a příbuzný jako nezprostředkovaný. Formulace vychází z toho, jestli pěstouna zprostředkoval, či nezprostředkoval krajský úřad. 

Zprostředkovaný vs. nezprostředkovaný pěstoun

V rámci zprostředkované pěstounské péče, kdy si tedy zjednodušeně řečeno cizí člověk vezme do péče cizí dítě, musí být pěstoun náležitě prověřen, proškolen a musí projít psychotesty. Pokud projde, je zařazen do evidence vedené krajským úřadem. Ten pak pro konkrétní dítě, které se ocitlo bez řádné péče rodičů, vybírá (zprostředkovává) z dané evidence vhodné pěstouny, kteří nejsou příbuzní dítěte. Podle toho se tento druh péče nazývá zprostředkovaná.

Odměna pěstouna, kterého zprostředkuje krajský úřad, se odvíjí od minimální mzdy, jde o zdaněný příjem, ze kterého se odvádí důchodové pojištění, a počítá se tedy do důchodu. 

Do režimu nezprostředkované pěstounské péče spadají příbuzní či osoby dítěti či rodině blízké. Tato osoba nemusí být zařazena do evidence krajského úřadu a zpravidla má přednost před péčí jiné, cizí osoby. Ovšem i osoba nezprostředkovaného pěstouna musí skýtat záruky řádné péče. 

Odměna pro nezprostředkovaného pěstouna je nižší než v případě zprostředkovaného. Jde o nezdaněnou dávku, takzvaný příspěvek při pěstounské péči, který se odvíjí od částky životního minima. Z této dávky se neodvádí důchodové pojištění, nepočítá se tedy do důchodu. 

Zprostředkovanénezprostředkované děti v jedné rodině

Podle Hany Martínkové Bojkové z Aliance náhradních rodin České republiky (ANRČR) však rozdělení terminologie na zprostředkovanou a nezprostředkovanou péči může přinést problémy, protože i nepříbuzný pěstoun je někdy nezprostředkovaný krajským úřadem. Například přechodný pěstoun (ten má v péči dítě maximálně 1 rok), který se rozhodne stát dlouhodobým pěstounem, protože se nepodařilo najít umístění pro dítě, o které se staral. 

Představte si situaci, kdy máte jako přechodný pěstoun v péči dítě, které nemůže jít zpět do biologické rodiny, ale matka chce dítě vídat, zůstanou jí rodičovská práva, tím pádem nemůže jít ani do adopce a jiné umístění se pro něj nenašlo. Třeba proto, že jde o etnické či handicapované dítě. V takové situaci dítěti hrozí ústavní péče, což ale jako přechodný pěstoun nechcete dopustit a rozhodnete se, že si dítě necháte v dlouhodobé péči. V takové situaci vám však dítě nezprostředkoval krajský úřad, nedostanete odměnu pěstouna, ale sociální dávku týkající se nezprostředkované péče, která se vám nezapočítává do důchodu, vysvětlila Martínková Bojková. 

To samé podle ní může nastat také v případě takzvané hostitelské péče, kdy si pěstoun bere dítě jen na prázdniny či na víkendy a stane se, že dítě zatouží v rodině zůstat. Pěstoun požádá soud o změnu z hostitelské na dlouhodobou pěstounskou péči, ale protože není zprostředkovaný krajem, vybral si sám konkrétní dítě, sám si požádá jako osoba blízká soud, spadne mezi nezprostředkované pěstouny, i když není příbuzný dítěte. 

Další věc podle Martínkové Bojkové je, že v rámci nového rozdělení se řada pěstounských rodin s více dětmi ocitne v situaci, kdy bude mít v péči zprostředkované a nezprostředkované děti. Nevím, jak to úřady práce budou řešit, budou se v tom ztrácet, myslí si. 

Pěstouni chtějí jednat s novou vládou o úpravě

Rozdělení na příbuzenskou a nepříbuzenskou péči je podle ní správné, ale ne tak, jak ji navrhli a zformulovali v pozměňovacím návrhu poslanci Aleš Juchelka (ANO) a Petr Dolínek (ČSSD). Úprava nyní míří do Senátu a Aliance podle Martínkové vyzve senátory, aby novelu zákona podpořili ve stávajícím znění, a o úpravách bude jednat s novou vládou. 

S novou vládou chceme jednat o tom, aby se do nezprostředkované péče nepočítali pěstouni, kteří už prošli kolečky školení a psychologických testů, už jednou byli zprostředkovaní krajem a další dítě si vzali třeba přes hostitelskou péči, a aby z toho byli vyjmuti přechodní pěstouni, kterým dítě zůstane v péči, dodala Martínková.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí přináší několik důležitých změn. Především počítá s tím, že od roku 2025 zruší kojenecké ústavy, protože zakazuje umisťování dětí do 3 let do ústavní péče. Nejmenší děti už by tak neměly končit v ústavech jako nyní, ale v rukou náhradních rodičů. Česko je poslední země vyspělého světa, kde jsou tak malé děti umisťovány do dlouhodobé ústavní péče. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí z jara letošního roku jich bylo v kojeneckých ústavech přes 200. 

Novela dále zvyšuje odměnu pěstounů (viz tabulka), která se bude nově odvíjet od minimální mzdy, jak už jsme psali v tomto článku.

Přehled odměn pěstouna v Kč
1 dítě 1 dítě ve stupeň závislosti I 2 děti 3 děti 1 dítě ve stupeň  závislosti II–IV Za každé další dítě Přechodní pěstouni
Stávající odměna pěstouna 12 000 12 000 18 000 30 000 30 000 + 6000 20 000
Zprostředkovaná pěstounská péče („hrubého“) 15 200 (1× MM) 18 240 (1,2× MM) 22 800 (1,5× MM) 30 400 (2× MM) 30 400 (2× MM) 7600 (+0,5× MM*) 27 360 (1,8× MM**)
Nezprostředkovaná pěstounská péče 8878 (2,3× ŽM) 8878 (2,3× ŽM) 17 756 (2,3× ŽM × 2) 26 634 (2,3× ŽM × 3) 21 230 (5,5× ŽM) + 8878 (+2,3× ŽM, resp. 5,5× ŽM)
Prarodiče 6948 (1,8× ŽM) 6948 (1,8× ŽM) 13 896 (1,8× ŽM × 2) 20 844 (1,8× ŽM × 3) 21 230 (5,5× ŽM) 6948 (+1,8× ŽM, resp. 5,5× ŽM)

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.