Hlavní navigace

Končí další dodavatelé energií: Kolibřík Energie a A-Plus. Potíže čekají Skautskou Energii

16. 10. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Další dva dodavatelé ohlásili konec obchodování s energiemi. Nepříjemným problémům musí čelit Skautská Energie, kterou dodavatel nečekaně nechal napospas osudu.

Během podvečerních hodin v pátek 15. 10. 2021 ohlásili ukončení činnosti v energiích další dva dodavatelé: Kolibřík Energie a A-PLUS Energie obchodní. Pokud máte smlouvy s těmito dodavateli, automaticky přejdete pod dodavatele poslední instance (DPI).

U Kolibříka k tomu dojde od 19. 10. 2021, u A-Plus od 22. 10. 2021. To znamená, že v obou případech nedojde k přerušení elektřiny nebo plynu. DPI se o vás postará, ale daní bude nejvyšší cena na trhu, která je nyní k dispozici. Služby od DPI můžete čerpat max. 6 měsíců, ve vašem vlastním zájmu však bude co nejrychleji najít v podstatě jakéhokoli dodavatele energií, který bude mít nižší cenu než DPI.

Konec dodavatelů energií
Název subjektu IČO Komodita Oznámení ukončení činnosti zaslané OTE Zahájení dodávek DPI nebo jiným dodavatelem
A-PLUS Energie obchodní, a. s. 03695581 plyn 15. 10. 2021, 18:00 22. 10. 2021, 06:00
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 27386732 elektřina, plyn 13. 10. 2021, 16:30 17. 10. 2021, 06:00
COMFORT ENERGY s.r.o. 28393538 elektřina, plyn 13. 10. 2021, 16:30 17. 10. 2021, 06:00
EAGLE ENERGY a.s. 06173241 elektřina, plyn 06. 10. 2021, 17:45 plyn 10. 10. 2021, 06:00
elektřina 20. 10. 2021, 06:00
Energie ČS, a.s.  24256692 elektřina, plyn 13. 10. 2021, 16:30 17. 10. 2021, 06:00
Europe Easy Energy a.s. 28603001 elektřina, plyn 13. 10. 2021, 16:30 17. 10. 2021, 06:00
Kolibřík Energie a. s. 27735001 elektřina, plyn 15. 10. 2021. 18:00 19. 10. 2021, 06:00 
X Energie, s.r.o.  24817872 elektřina, plyn 13. 10. 2021, 16:30 17. 10. 2021, 06:00

Skauty nechali na pospas osudu, ti hledají nového partnera

Kolibřík Energie byl dvorním dodavatelem projektu Skautská Energie. To je projekt spolku Junák – český skaut, který nabízel seriózní cenu energií i obchodní podmínky. Ukončením činnosti Kolibříka Energie tak dodavatel všechny zákazníky Skautské Energie pomyslně hodil přes palubu. V tuto chvíli vyhodnocujeme další kroky a zároveň jednáme s dalšími dodavateli energií v ČR, abychom zachovali i ve stávající situaci pro zákazníky Skautské energie co nejvýhodnější možné ceny. Bohužel k dnešnímu dni (15. 10. 2021) jsme zatím žádnou přijatelnou nabídku na trhu nezískali, popisuje situaci v prohlášení na webu projektu Tomáš Slavík, ředitel Skautské energie.

Původně bylo na jejich webu uvedeno, že Skautská energie vyhodnotila postup dodavatele Kolibřík Energie jako porušení smluvních závazků a okamžitě jsme zahájili právní kroky, ale během editace tohoto článku došlo k aktualizaci textu a nyní tam je mírnější vyjádření V tuto chvíli vyhodnocujeme další kroky (původní ještě najdete na iDNESu).

Projekt Skautské energie tím samozřejmě nekončí, Skauti jsou však v obtížnější pozici s hledáním nového dodavatele. Novou nabídku řešíme intenzivně se všemi důvěryhodnými dodavateli na trhu. Jakmile ji budeme mít vyjednanou, představíme vám ji a vy se rozhodnete, zda budete pokračovat s námi, nebo si sjednáte individuální smlouvy jinde, vysvětluje dál klientům Slavík.

Vlastníkem a jediným akcionářem Kolibříka Energie je ARMEX ENERGY a.s., (IČO 272 66 141). Víme, že jen dobrá cena elektřiny a zemního plynu nestačí. V ARMEX ENERGY stavíme na férovém jednání, otevřené komunikaci a stabilním obchodním vztahu. Vstřícný přístup a férové jednání jsou automatickou výbavou našich zaměstnanců, chlubí se firma na svém webu. U Kolibříka Energie to však nevyšlo.

Oficiální sdělení klientům Kolibřík Energie

Vážení zákazníci Skautské energie,

naše společnost Kolibřík Energie v roce 2020 vysoutěžila zakázku na dodávky plynu a elektřiny pro projekt Skautská energie. V tomto partnerství jsme chtěli pokračovat i v aktuálně probíhající energetické krizi. Jistě jste zaznamenali zprávy o zhruba pětinásobném zdražení cen zemního plynu, který je u nás a ve většině Evropy využíván k výrobě tepla a elektřiny, i o krachu některých dodavatelů.

Důvody této energetické krize jsou globální a bohužel zcela mimo naši kontrolu, ať už se jedná o spekulace s povolenkami, překotnou dekarbonizaci evropské energetiky, energeticko-politické soupeření s Ruskem, nebo o vysokou poptávku po energiích v Asii, kam proudí zkapalněný plyn původně určený pro Evropu.

Přestože Kolibřík Energie funguje jako komunitní dodavatel preferující společenské závazky před těmi výlučně komerčními, nemohl stávající raketový růst cen energií na trzích přehlížet. Za stávajících podmínek nebylo možné v projektu pokračovat. Zástupce Junáka, který stojí za projektem Skautská energie, jsme o této skutečnosti informovali a zahájili s nimi jednání. Junák v této souvislosti oslovil též další dodavatele a nabídku produktu, který podle nás reflektuje zásadní změnu tržních podmínek, předložila i naše společnost. V uplynulých dnech jsme pak intenzivně hledali možnosti řešení současné situace, ať již s pokračováním dodávek od naší společnosti, nebo s okamžitým přechodem projektu k jinému dodavateli.

Protože se v současné mimořádné a nelepšící se situaci na energetických trzích bohužel takové řešení dosud najít nepodařilo, jsme nuceni přistoupit k ukončení dodávek všem zákazníkům naší společnosti. Tímto Vám oznamujeme, že v následujících dnech až týdnech přejdete na dodávky a tarif dodavatele poslední instance. Elektřinu a plyn Vám tak začne dodávat dodavatel, který je dominantní ve Vašem regionu. Cenu tohoto tarifu, který Vám Váš nový dodavatel předepíše, stanovuje Energetický regulační úřad. Výpadku dodávek elektřiny a plynu se nemusíte obávat.

Jsme rádi, že jsme mohli být Vaším dodavatelem právě my.

Kolibřík Energie a.s.

Vyúčtování a zálohy

Po ukončení dodávek obdržíte standardní závěrečné vyúčtování. Pokud jste zálohy za říjen ještě neuhradili, doporučujeme jejich úhradu, aby nedošlo k nedoplatkům. Po ukončení dodávek si prosím zrušte trvalé příkazy a budoucí platby.

Právo volby nového dodavatele

Potvrzujeme tímto, že si můžete namísto naší společnosti, popř. namísto dodavatele poslední instance zajistit jiného dodavatele, aniž by to představovalo porušení jakéhokoliv vašeho smluvního závazku vůči naší společnosti.

Identifikační údaje

Kolibřík Energie a.s.
Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín
IČO: 27735001, DIČ: CZ27735001
https://www.kolibrik-energie.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2786

Raiffeisenbank a.s. č. účtu: 2334677002/5500 IBAN: CZ33 5500 0000 0023 3467 7002 BIC kód (SWIFT): RZBCCZPP

Oficiální sdělení klientům na webu Skautská Energie

Co čeká v následujících dnech zákazníky Skautské energie

Dosavadní dodavatel Kolibřík Energie ukončí dodávky všem odběratelům Skautské energie pravděpodobně k 18. říjnu 2021. Bude o tom informovat e-mailem.

V následujícím měsíci pošle Kolibřík Energie všem zákazníkům závěrečné vyúčtování. Ve všech otázkách vyúčtování a závazků je třeba komunikovat přímo s dodavatelem.

Pravděpodobně počínaje 19. říjnem přechází všichni zákazníci Skautské energie na tzv. dodavatele poslední instance. Ti je budou v nejbližších dnech sami kontaktovat ohledně nastavení záloh, cenových podmínek atd. Není tedy třeba podnikat žádné kroky.

Přechod od dodavatele Kolibřík Energie na dodavatele poslední instance proběhne automaticky a nedojde při něm ani na okamžik k přerušení dodávky energií.

Věnujeme energii zjištění, jaké kroky je třeba podniknout, pokud se v této situaci rozhodnete Skautskou energii opustit. Na webu k tomu připravíme jasný návod.

Co čeká zákazníky, kteří již mají smlouvu, ale čekají v nejbližších dnech na připojení

Nepřechází automaticky na dodavatele poslední instance!

Společnost Občanům s.r.o. jim pošle nabídku od společnosti Armex, kterou mohou přijmout.

Ve chvíli, kdy Kolibřík energie vyhlásí úpadek, mohou okamžitě přijmout také jakoukoliv jinou nabídku na trhu.

Co čeká žadatele, kteří pouze vyplnili plnou moc nebo formulář na webu

Nemají dosud uzavřenou smlouvu s Kolibřík energie.

Spadají stále pod svého dodavatele.

Je třeba si s ním domluvit pokračování dodávek nebo domluvit dodávky od jiného dodavatele.

Co čeká zájemce, kteří teprve plánují připojení do Skautské energie

Budeme je kontaktovat s novou nabídkou, jakmile ji vyjednáme.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.