Hlavní navigace

Jak to nakonec bude s letošní pomocí kvůli drahým energiím? Stát vyvrací dezinformace

8. 8. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Finanční pomoc státu s drahými energiemi má zase jasnější obrysy. Letos domácnosti získají jen část pomoci, většinu pak až příští rok. Jaké nové informace ministerstvo zveřejnilo?

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo podrobnější informace ke státní pomoci domácnostem s vysokými cenami energií, tzv. úsporném tarifu. Jeho prostřednictvím má stát poslat finanční pomoc na zaplacení účtů za drahé energie.

Reaguje tak pravděpodobně na článek Hospodářských novin, podle kterého je možné, že letos půjde z rozpočtu na pomoc asi jen 10 mld. Kč, na elektřinu a pravděpodobně plošně, takže s přihlédnutím k počtu odběrných míst by vyplacená podpora během letoška měla dosáhnout jen částky kolem dvou až dvou a půl tisíce Kč. Zbytek z vyhrazených peněz na podporu by měl být vyplacen až během příštího roku během ledna až října 2023, z rozpočtu pro příští rok.

Víc než 2000 Kč, ale o kolik?

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připomnělo, že pomoc pro domácnosti bude dvojí. Prostřednictvím úsporného tarifu by mělo dojít skutečně k rozdělení částky kolem 10 mld. Kč.

Kromě toho budou od října do prosince odpuštěny všem také poplatky za podporované zdroje energie. To v praxi znamená, že zákazník v domácnosti ušetří 599 Kč s DPH za každou MWh spotřebované elektřiny. Domácnosti s vyšší spotřebou elektřiny, tedy například ty, které topí přes tepelná čerpadla, budou mít letos od státu nárok na pomoc ve výši až 5 tisíc korun (úsporný tarif + odpuštění POZE), popisuje MPO.

Na první pohled se zdá, že výše podpory z úsporného tarifu by se skutečně mohla pohybovat kolem 2–2,5 tis. Kč a z titulu odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje by na vyšší podporu měli dosáhnout domácnosti s vyšší spotřebou elektřiny. MPO však uvedlo, že pomoc v podobě odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje bude zohledněna v nastavení úsporného tarifu.

Pomoc pro všechny, ale přes elektřinu

Informaci deníku o tom, že by měla být pomoc od státu letos zaměřena jen na elektřinu, MPO odmítá.

Pomoc od státu již letos dostanou všechny domácnosti bez ohledu na to, zda primárně využívají elektřinu, plyn, nebo jiná paliva, uvádí MPO s tím, že všichni pomoc uvidí v nejbližším vyúčtování elektřiny nebo si o danou částku mohou snížit zálohu na elektřinu, kterou platí přes trvalý příkaz. Zákazníkům, kteří platí zálohy inkasem nebo přes SIPO, upraví výši zálohy o slevu přímo dodavatel elektřiny.

Sleva se tedy promítne do účtů všem, ale bude to prostřednictvím plateb za elektřinu, protože tu odebírají všichni.

Jak velký balík peněz na pomoc jde?

Poplatek na podporované zdroje bude odpouštěn od začátku října 2022 do konce roku 2023. I tuto podporu najdete odečtenou na faktuře.

Celkově jde na pomoc domácnostem a firmám na celou topnou sezonu 66 mld. Kč. Pomoc z úsporného tarifu, kam spadá i pomoc domácnostem vytápěným z domovních kotelen či z centrálních tepláren, činí z této částky podle MPO přes 40 mld. Kč. To znamená, že při podpoře od října 2022 do října 2023 na letošní čtvrtinu z celkového podpůrného období půjde čtvrtina vyčleněné finanční podpory.

Konkrétní parametry úsporného tarifu se ještě můžou změnit. Rozhodovat bude to, co schválí vláda v nařízení, jež bude obsahovat přesný rozsah a podobu pomoci.

Je navržený úsporný tarif dostatečný?

Jak bude probíhat pomoc v příštím roce

Zbytek částky na pomoc přes úsporný tarif – cca 30 mld. Kč – začnou dodavatelé energií ve vyúčtování nebo v zálohách zohledňovat od února 2023.

Výše slevy se u elektřiny stanoví na základě distribuční sazby domácnosti, u plynu pak na základě plánované spotřeby. U tepla bude stanovena paušální výše slevy na jeden byt vytápěný z domovní kotelny a výše slevy na byt vytápěný z centrálního zásobování teplem, vysvětlilo ministerstvo.

Po celý rok 2023 nebudou odběrná místa platit poplatky za obnovitelné zdroje, jež činí s daní 599 Kč za MWh.

Definitivní částku si spočtete na kalkulačce

Definitivní výši podpory zatím není možné dovodit, protože ji vláda teprve stanoví nařízením, jehož podobu neznáme. Očekává se, že o nařízení bude jednat po vládních prázdninách 24. srpna.

Částky se budou odvíjet od toho, na co domácnosti paliva využívají. MPO v minulosti zveřejnilo přibližná čísla stanovená podle průměrné spotřeby domácností.

Domácnosti, jež používají jen elektrickou energii
Sleva na tarif D35, D45, D56 a D57 8250 Kč
Sleva na poplatníky za obnovitelné zdroje energie (POZE) v průměru 5220 Kč
Sleva celkem 13 470 Kč
Domácnosti, jež svítí elektřinou a topí plynem
Sleva na tarif D01 nebo D02 1250 Kč
Sleva na POZE v průměru 912 Kč
Sleva při odběru plynu při spotřebě 7,56–45 MWh 10 500 Kč
Sleva celkem 12 662 Kč
Domácnosti, jež svítí a ohřívá vodu elektřinou, topí plynem
Sleva na tarif D25 a D26 3400 Kč
Sleva na POZE v průměru 2400 Kč
Sleva při odběru plynu při spotřebě 7,56–45 MWh 10 500 Kč
Sleva celkem 16 300 Kč
Domácnosti, jež vaří a ohřívají vodu plynem, topí elektřinou
Sleva na tarif D35, D45, D56 a D57 8250 Kč
Sleva na POZE v průměru 5200 Kč
Sleva při odběru plynu při spotřebě 1,89–7,56 MWh 3300 Kč
Sleva celkem 16 750 Kč

Zdroj tabulek: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo naneštěstí do kalkulací nepromítlo příklady domácnosti napojené na centrální teplárnu nebo domovní kotelnu.

Po schválení nařízení MPO na svůj web pověsí kalkulačku, přes kterou si budete moci spočítat orientační výši pomoci od státu.

Co udělat, abyste na úsporný tarif dosáhli?

Domácnosti odebírající elektřinu a plyn nebudou muset o úsporný tarif letos ani v příštím roce nijak žádat, bude poskytnuta automaticky přes dodavatele energií.

V případě domácností, jež odebírají teplo z domovní kotelny, bude muset v příštím roce zákazník (typicky společenství vlastníků jednotek – SVJ – nebo družstvo) oznámit distributorovi plynu počet bytových jednotek, které jsou takto vytápěny.

Obdobně tomu bude u domácností odebírajících teplo z centrálního zásobování teplem. I tato SVJ vystupující v roli zákazníka budou muset oznámit dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek.

Na tento počet bytů pak SVJ obdrží slevu na dodávku plynu od dodavatele plynu či tepla a následně ji zohlední domácnostem.

Jaké vládní pomoci můžete využít? Informace najdete v článku Přehledně: Jaká státní opatření vám pomohou zvládnout drahotu?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.