Hlavní navigace

Názor k článku Daň z nemovitosti na poslední chvíli: kompletní návod na daňové přiznání od Procházející - Chápete situaci (ohledně podání, nepodání) správně. Doporučuji přečíst...

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 28. 1. 2011 19:40

  Procházející (neregistrovaný) ---.eurotel.cz

  Chápete situaci (ohledně podání, nepodání) správně. Doporučuji přečíst si Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2011, Stranu 1 - odstavec Daňové přiznání se nepodává. Dovoluji si citovat:

  Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal či mu byla daň vyměřena z moci úřední v některém z předchozích zdaňovacích období a nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V takovém případě se vyměří daň k 31. lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daně.
  Dojde-li však ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně včetně změny v osobě poplatníka (tj. zejména ke změně výměry nebo ceny nemovitosti, změně druhu pozemku, změně v užívání stavby nebo k nástavbě o další nadzemní podlaží či zvýšení půdorysu stavby přistavěním), je poplatník povinen daň přiznat do 31. ledna zdaňovacího období.
  V těchto případech lze daň přiznat rovnocenně buď podáním řádného daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání.
  V těchto případech lze daň přiznat rovnocenně buď podáním řádného daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání.
  V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové výše daně se zahrnutím těchto změn. Při výpočtu celkové výše daně zohledněte též změnu výše daně z důvodu případné změny průměrné ceny zemědělské půdy, změny koeficientů obce a místního koeficientu nebo skončení osvobození u stávajících nemovitostí, které na listech podávaného dílčího daňového přiznání nevykazujete.
  Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze ke změně sazeb daně, ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím, ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, podle § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12 zákona nebo k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu, není poplatník povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny správci daně. Správce daně vyměří daň ve výši poslední známé daně, upravené o uvedené změny, a výsledek vyměření poplatníkovi sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).