Hlavní navigace

Co jsou warranty?

16. 11. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Přiblížíme si další investiční instrument, který má trochu tajuplný název „warrant“. Co se pod tímto termínem skrývá?

Warranty (taktéž v českém jazyce opční listy) jsou burzovně obchodované cenné papíry derivátového typu podobné opcím, které dávají držiteli (kupujícímu) právo, nikoliv však povinnost, koupit nebo prodat podkladové aktivum v podobě cenného papíru (například akcie nebo podílový list) za předem stanovenou cenu, v dojednaném množství a k budoucímu termínu. Za tuto výsadu platí kupující cenu warrantu (něco na způsob opční prémie) prodávajícímu. 


Autor: Isifa

Euro je značně volatilní

Nicméně hledejme především rozdíly při srovnáním s opcemi, i když základ je podobný. Warrant je vydáván společnostmi, zatímco opce jsou instrumenty na burzách. Cenný papír, který je součástí warrantu, je doručen společností, která jej emitovala, na rozdíl od investora držícího například akcie. Čtěte také: Obchodujeme s finančními deriváty: Co jsou opce?

Společnosti často zahrnují warranty jako součást nové emise s cílem nalákat investory k nákupu dalšího cenného papíru. Warrant může také zvýšit akcionářskou důvěru v akcie za předpokladu, že se podkladová hodnota cenného papíru postupem času zvyšuje. Zároveň jsou warranty jedním z druhů akciových derivátů.

Druhy warrantů

Existují dva různé druhy warrantů: kupní a prodejní warrant. Kupní warrant reprezentuje specifický počet cenného papíru, který lze zakoupit od emitenta za předem stanovenou cenu, před nebo ve sjednaném datu. Prodejní warrant představuje přesný počet cenného papíru, který může být prodán zpátky emitentovi za předem stanovenou cenu, před nebo ve sjednaném datu.

Charakteristika warrantů

Všechny warranty mají určené datum, kdy dochází k jejich splatnosti a může být tak uplatněno právo na provedení nákupu nebo prodeje. Stejně jako u klasických opcí platí, že lze warrant realizovat buď během určité doby do splatnosti (americký warrant) nebo pouze v jeden stanovený den (evropský warrant). Pokladové aktivum, které warrant reprezentuje, je také uvedeno na vydaném potvrzení. Warrant typicky odpovídá určitému počtu akcií, ale může také představovat komoditu, akciový index nebo měnu.

Realizační cena je částka, která musí být zaplacena, aby došlo buď k nákupu kupního warrantu, nebo k prodeji warrantu prodejního. Platba ve výši realizační ceny vyústí k převodu stanoveného množství podkladového aktiva. Konverzní poměr představuje počet potřebných warrantů k nákupu nebo prodeji jednoho investičního celku. Pokud je konverzní poměr k nákupu akcie XYZ 3:1, znamená to, že kupující potřebuje koupit tři warranty, aby obdržel jednu akcii. Obvykle platí postup, že když je konverzní faktor vysoký, cena akcie bude nízká. Pokud bude konverzní faktor naopak nízký, zpravidla platí, že cena akcie bude vysoká. V případě warrantu na akciový index bude místo konverzního faktoru uveden indexový multiplikátor.

Investice do warrantů

Warranty jsou převoditelné finanční instrumenty a mají tendenci být více atraktivní pro střednědobé a dlouhodobé investování. Zároveň jsou poměrně riskantní, ale také výnosné investiční nástroje, které zůstávají z velké části nevyužity v investičních strategiích. Warranty jsou tak zajímavou možností pro spekulanty a zajišťovatele. Transparentnost warrantů je vysoká a nabízí schůdné řešení i pro soukromé investory. Je to z toho důvodu, že počáteční investice vložená do warrantu je obvykle nízká a není tudíž potřeba hodně peněz pro získání velkého množství kapitálu.

Výhody instrumentu

Podívejme se na příklad, který ukazuje jednu z potenciálních výhod warrantů. Řekněme, že jsou akcie XYZ v současné době na trhu prodávány za 150 Kč za akcii. V případě nákupu 100 kusů akcií bude muset investor zaplatit 15 000 Kč. Pokud by se však investor rozhodl nakoupit warrant, který reprezentuje jednu akcii v konverzním poměru 1:1, tak by zaplatil 50 Kč za warrant a měl by k dispozici 300 kusů akcií za stejný počáteční vklad v hodnotě již zmíněných 15 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že jsou ceny warrantů nízké, pákový efekt je vysoký. To znamená, že existuje potenciál pro získání větších zisků na jedné straně, ale také ztrát na straně druhé. Zatímco je pohyb cen akcií a cen warrantů paralelní v absolutním vyjádření, ve vyjádření relativním bude procentní zisk nebo ztráta významně odlišná z důvodu počátečního rozdílu v nákupní ceně. Warranty obecně převyšují pohyby cen akcií v procentních změnách.

Warranty mohou nabídnout významné zisky pro investora během býčího (rostoucího) trhu. Můžou nabídnout nějakou ochranu investora i během trhu medvědího (klesajícího). To za předpokladu, že cena podkladové akcie začne klesat a warrant si neuvědomí, jak moc došlo ke snížení, protože cena ve vztahu k akcii je již tak nízká.

Nevýhody instrumentu

Stejně jako jakýkoliv jiný typ investice má warrant své nevýhody a rizika. Jak bylo uvedeno výše, pákový efekt může být poměrně velký, což se může projevit i v neprospěch investora. Pokud budeme vycházet z již uvedeného příkladu, tak pokud by došlo k poklesu cen akcií ze 150 na 120 Kč, bude se jednat o ztrátu v relativním vyjádření na úrovni 20 %. Nicméně v případě warrantu by to znamenalo pokles z 50 na 20 Kč, což je 60% propad. Pákový efekt je tedy na úrovni tři (= 150:50). Čím vyšší je toto číslo, tím existuje větší potenciální možnost zisků nebo zároveň ztrát.

skoleni_29_6

Další nevýhodou a rizikem pro investora je fakt, že hodnota warrantu může klesnout až na nulu. Kdyby se tak stalo před dohodnutým datem splatnosti, warrant by ztratil svou hodnotu pro odkoupení. Poslední zmíněnou nevýhodou je skutečnost, že kupující warrantu nemá žádné hlasovací právo na valné hromadě a ani právo na výplatu dividend. Investor tedy nemá žádný vliv na fungování vybrané akciové společnosti, i když je dotčen jejím vlastním rozhodováním.

Závěr

Warranty mohou nabídnout chytrý doplněk do investičního portfolia, nicméně vyžadují, aby byl investor pozorný k pohybům na trhu z důvodu jejich riskantní povahy. To je do značné míry důvodem, že je warrant nevyužívanou investiční alternativou, ale i přesto může malým investorům nabídnout zajímavou příležitost k diverzifikaci bez nutnosti soupeřit s velkými tržními hráči.

Anketa

Opce nebo warranty?

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).