Vývoz se v lednu propadl téměř o čtvrtinu

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu klesl vývoz v lednu meziročně v běžných cenách o 24,0 % a dovoz o 21,3 %, což představuje největší meziroční propad zahraničního obchodu od vzniku České republiky. Vývoz i dovoz klesají již čtvrtý po sobě jdoucí měsíc, obrat zahraničního obchodu byl nejnižší od února 2006.

Obchodní bilance skončila přebytkem 3,5 mld. Kč, což je ve srovnání se stejným měsícem roku 2008 o 8,3 mld. Kč horší výsledek. Se státy EU bylo saldo aktivní 43,6 mld. Kč, se státy mimo EU pasivní 40,1 mld. Kč.

Meziměsíčně po sezónním očištění se vývoz v lednu snížil o 0,3 % a dovoz o 0,5 %.

Zdroj: ČSÚ

Světová ekonomika zřejmě zažije propad Kriteria pro přijetí eura zůstanou stejná