Spočítejte si...

Zavřít

Opatrně při sjednávání "životka", dodatek z něj může učinit nevýhodnou záležitost

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) upozornila na neetické a nestandardní chování, se kterým byste se mohli setkat při sjednávání životního pojištění. Po celé ČR se totiž podle USF ČR vyskytují případy, kdy je spotřebiteli k podpisu přikládán ještě dodatečný dokument, který ho zavazuje v případě výpovědi smlouvy o pojištění zaplatit prodejci vysokou smluvní pokutu. Tento dokument není v žádném případě součástí pojištění jako takového, ani není vyžadován zákonem nebo poskytovatelem produktu (pojišťovnou) a může vést ke značné finanční ztrátě spotřebitele. Tyto praktiky rovněž poškozují zavedené finanční instituce, zprostředkovatele a finanční trh jako takový, upozorňuje ve svém prohlášení USF ČR, kterým se od těchto praktik distancuje. 

Elektromobily budou více konkurovat běžným vozům Ceny pohonných hmot klesají celé prázdniny, přesto jsou výše než loni